CZ/EN

Výrobní inženýrství

Kód studijního programu: N0715A270001

Garant studijního programudoc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.

st_programy/strojni_inzenyrstvi/mat_01.jpgCílem studia programu Výrobní inženýrství je získání odborných znalostí v oblasti materiálového inženýrství i širokého spektra technologií používaných ve strojírenství i dalších průmyslových odvětvích. 

Teoretické znalosti z bakalářského studia jsou plně využívány a dále rozvíjeny v celém magisterském programu. Studenti tak získávají hluboké znalosti o kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálech a to z hlediska jejich zpracování, hodnocení užitných vlastností i aplikačního využití. Širší znalosti moderních výrobních procesů jsou zaručeny podrobným studiem technologií slévání, tváření, svařování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování a metrologie. Ve studijním plánu jsou zařazeny i další potřebné předměty z chemie, mechaniky a předměty věnující se výrobnímu a projektovému managementu. Výuka v programu Výrobní inženýrství reflektuje současné technické novinky a aktuální potřeby strojírenské výroby.

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/strojni_inzenyrstvi/mikroskop_02.jpgKombinace znalostí z materiálového inženýrství, strojírenských technologií a dalších souvisejících disciplín je zárukou zajímavého a velmi žádaného profilu absolventů, kteří nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků a to zejména v technických a výrobních útvarech.

Studenti se mají možnost v rámci programu Výrobní inženýrství výběrem povinně volitelných předmětů specializovat na materiálové inženýrství, technologii slévání, tváření, svařování, povrchových úprav nebo technologii obrábění včetně metrologie.

Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu v národních i mezinárodních společnostech. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům také uplatnění ve výzkumných, projektových, obchodních a poradenských firmách, stejně jako ve státní správě.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU

  • CNC obrábění / Souřadnicové měření / Metrologie / Kontrola jakosti / Ergonomie / 3D tisk / Průmyslová tomografie

    Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

  • Slevárenství / Materiálové inženýrství / Metalurgie / Slitiny železa / Tepelné zpracování oceli a železa

    Odlévání kopie litinového roštu parní lokomotivy ČKD BN 200