CZ / EN

Získaná ocenění

 
 

pracoviste/12921/ceny/cws2022/005-hra-7863_1679578782061.jpg1. místo za nejlepší diplomovou práci roku 2022, v soutěži o cenu Wernera von Siemense, získal Ing. Tomáš Halada, pod vedením doc. Ing. Luďka Beneše, Ph.D. z  Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v PrazeTomáš Halada se ve své práci „Vliv okrajových podmínek v metodě SPH“, zabývá okrajovým podmínkám v bezsíťové částicové metodě Smoothed Particle Hydrodynamcis (SPH), která se uplatňuje například při simulacích problémů proudění s volnou hladinou. Rozhovor s laureátem najdete zde.

 

 

Nstudenti/oceneni/smola.jpga návrh děkana Fakulty strojní, doc. Španiela, byla udělena Bc. Petru Smolovi z Fakulty strojní ČVUT v Praze, Cena Stanislava Hanzla za vynikající výsledky ve studiu, za působení jako pomocná vědecká síla na Ústavu energetiky, spoluautorství vědecké publikace Review of Carnot Battery Technology Commercial Development, a také za spoluřešitelství projektu TAČR: Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries.

 

 

studenti/EuroTeq/Pucejdl_12_2022_2.jpegProkop Pučejdl, student magisterského studia se specializací Matematické modelování, překonal se svým týmem reprezentanty špičkových evropských univerzit v rámci projektově orientovaného předmětu EuroTeQ Collider. Během představení projektu na půdě ČVUT i pak na evropském EuroTeQaThonu v Mnichově, kde se svým týmem zvítězil s unikátním řešením využití odpadního tepla v redukční stanici plynovodu k výrobě elektřiny. Více informací najdete ZDE.

 

 

pracoviste/12135/Cena_IA_2022.jpgŠpičkové parametry stroje BUD100 a podíl ČVUT v Praze, Fakulty strojní, Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) a VUT v Brně, FSI, ÚVSSR na vývoji stroje byly oceněny prestižní cenou Inženýrské akademie ČR za rok 2022 v kategorii „Vynikající realizovaný technický projekt“.

Speciální bruska nové generace BUD100 byla vyvinuta v úzké spolupráci Slováckých strojíren, a. s. závod 08 – TOS Čelákovice, Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze a Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) FSI VUT v Brně.

 

 

pracoviste/12921/ceny/Obrazek1.jpgJan Střeleček - absolvent magisterského studia Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze  si 7. listopadu 2022 převzal v rámci Dne kvality, cenu Františka Egermayera za vynikající diplomovou práci, kterou uděluje Česká společnost pro jakost.

Diplomovou práci s tématem „Hodnocení průmyslového podniku pomocí Modelu excelence  “, vedla Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. Blahopřejeme ke skvělému úspěchu a přejeme čerstvému panu inženýrovi hodně zdaru ve slibně nastartované profesní kariéře. 

 

pracoviste/12921/ceny/TZ_UCEEB_Tomas_Matuska_s_manzelkou_HanouMatuskovou_w.jpgAsociace společenské odpovědnosti udělila Cenu SDGs 2022 technologii S.A.W.E.R., která samostatně vyrábí vodu ze suchého pouštního vzduchu pouze s využitím solární energie. Zařízení vyvinuté Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze uspělo v kategorii Inovace, technologie a energie. Cenu převzal vedoucí výzkumného týmu docent Tomáš Matuška. Soutěž klade důraz na propagaci a naplňování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů neboli SDG, ve zkratce z anglického „Sustainable Development Goals“.

 

pracoviste/12921/ceny/TZMacek_zlatamedaileMSV_10_2022_02.jpgZlatou medaili MSV 2022 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační obdržel profesor Jan Macek Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Prof. Macek se po celou profesní kariéru zabývá dopravními prostředky a energetickými a environmentálními aspekty dopravy, pomocí simulací i experimentů na hnacích jednotkách vozidel. Desítky let vzdělává studenty, především v magisterských a doktorských studijních programech. Je autorem stovek odborných materiálů, publikovaných v odborných i zájmových médiích, tuzemských i zahraničních a je často citován. Na svém kontě má také dvacet patentů.

 

pracoviste/12921/ceny/cenaSAWER_w.jpgOrganizátoři Všeobecné světové výstavy Expo 2020 Dubai udělili České republice cenu za „Nejlepší inovaci“ za technologii S.A.W.E.R., která samostatně vyrábí vodu ze suchého pouštního vzduchu jen s využitím solární energie.

Cenu udělilo českému pavilonu Centrum pro vládní inovace Mohammeda bin Rašída Al Maktůma, tedy vládce Dubaje a premiéra Spojených arabských emirátů. Česká inovace se prosadila mezi několik tisíci dalších, které v Dubaji prezentuje na dvě stě národů, a mezi téměř pěti sty finalisty soutěže.

 

pracoviste/12921/ceny/302281877_619600139509625_4017269625756654805_n.jpgVýsledek spolupráce firmy HOFMEISTER, s. r. o. a Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze  – mezinárodní patentová přihláška – získala bronzovou medaili na 15. mezinárodním veletrhu vynálezů a inovací INTARG Katowice 2022.

Podstatou patentu je princip odstraňování tvrdých tenkých ochranných vrstev z řezných nástrojů laserem s cílem dosažení efektivnější, kvalitnější a ekologicky šetrnější renovace a následného znovupoužití nástrojů: https://fs.cvut.cz/aktuality/2019-212/oceneni-vysledku-spoluprace-cvut-fs-s-prumyslovou-sferou/

 

 

 

pracoviste/12921/ceny/Hodek_Siemens_2021.jpgNáš student Ing. Martin Hodek z Ústavu energetiky, získal ve 24. ročníku Ceny Wernera von Siemense 3. místo, v kategorii nejlepší diplomová práce! Jeho práce pod vedením prof. Tomáše Dlouhého, s názvem „Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti“, zahrnuje model pro výpočet oslunění a bilanci energetického zisku FVE, jehož výsledky verifikoval proti modelům volně dostupným na internetu. Dále vytvořil model spotřeby elektřiny typizované domácnosti ve 4 variantách s různým stupněm vybavenosti. Oba modely pracují s hodinovým krokem v období jednoho roku, což umožňuje provádět velmi detailní energetické bilance výrob a spotřeb v čase a v důsledku tak precizně optimalizovat využití elektřiny z FVE dle navržené logiky priority potřeb domácnosti.

 

pracoviste/12921/ceny/cena_Siemens_Pokorny_2021.jpgV rámci 24. ročníku Ceny Wernera von Siemense získal Ocenění za nejlepší práci na téma „Chytrá infrastruktura a energetika“ získal Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. z Fakulty strojní z ČVUT v Praze. Oceněn byl za disertační práci s názvem „Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor“, kterou vedl doc. Tomáš Matuška z Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. 

 

 

pracoviste/12921/ceny/KobrlovaYML_2021.jpgNaše studentka Kateřina Kobrlová se stala vítězkou v soutěži YML Essay Contest 2021, kterou vyhlašuje World Manufacturing Forum a Young Manufacturing Leaders Network. Její práce „A General Electric Case Study“ bude součástí World Manufacturing Report, který je tento rok zaměřený na “Digitally-enabled Circular Manufacturing“.

 

 

 

pracoviste/12921/ceny/Necas_YML2021.jpgNa konci října 2021 se v italském Cernobbiu konal World Manufacturing Week, pořádaný World Manufacturing Foundation. Jeho součástí byla soutěž YML Innovation Contest – Made At Home, kde se umístil na prvním místě náš doktorand Martin Nečas, s projektem Robotická hlava pro kolaborativní průmyslový robot YuMi. Více informací najdete ve videu o projektu.

 

 

pracoviste/12921/ceny/LK2021_w.jpgVítězem třetího ročníku Ceny Laurina & Klementa se stal Bc. Josef Steklý, student Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, který psal svou práci v oddělení kvality na téma Tvorba kalibračního postupu optického robotického pracoviště pro rozměrovou kontrolu karoserií. Cílem práce bylo odhalit nedostatky stávajícího kalibračního postupu optické měřicí stanice a sestavit nový kalibrační postup použitelný interně a čistě v režii ŠKODA AUTO. Více informací najdete zde.

 

pracoviste/12921/ceny/cena2021.jpgU příležitosti oslav Světového dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista byla také oceněna mimořádná bakalářská práce našeho studenta Josefa Steklého, Čestným uznáním Vladimíra Lista 2021, které uděluje Česká agentura pro standardizaci. Tématem bakalářské práce je stručné shrnutí normativních požadavků ČSN EN ISO 10 360 vztahujících se na laser trackery, analýzu stávajícího kalibračního postupu a návrh nového kalibračního postupu. Více informací najdete v rozhovoru s Josefem Steklým.

 

pracoviste/12921/ceny/Merunka.jpgStudent Jan Merunka převzal Cenu profesora Jaroslava Buchara 2021 za výjimečnou bakalářskou práci. Ocenění každoročně uděluje společnost SVS FEM za studentské projekty řešené nástroji Ansys. Jan Merunka se soutěže zúčastnil se svým projektem „CFD studie proudění vzduchu kolem simulátorů lidského těla s různě komplexní geometrií“.

 

pracoviste/12921/ceny/CEEP_2021_Elizaveta.jpgElizaveta Andreeva absolvující na  Ústavu techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze  obdržela ve studentské soutěži ČEEP2019 (Český energetický a ekologický projekt, stavba inovace roku) dvě prestižní ocenění. Cenu rektora ČVUT v Praze a generálního patrona Fenix group za diplomovou práci „Energy Flexiblity of  Single-family House Located in Region of Central Europe“. Více informací najdete v této zprávě.

 

pracoviste/12921/ceny/megi_w.jpgCenu Wernera von Siemense 2020 za nejlepší práci na téma Průmysl 4.0 získala Ing. Megi Mejdrechová z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněna byla její diplomová práce s názvem „Návrh robotického lakovacího pracoviště s využitím snímání pohybu a imitace lakýrníka“.
Megi Mejdrechová ve své diplomové práci popisuje originální způsob, jak robotizovat malosériové průmyslové lakování. Nejzajímavější na práci Megi Mejdrechové je samotný princip řešení robotického lakování. Na rozdíl od klasických přístupů není středobodem programátor robota, ale dělník, který předtím činnost vykonával ručně. Není to tedy tak, že člověka jednoduše nahradíme robotem, naopak je oba integrujeme do jednoho celku. 

 

projekty/eit-manufacturing/EITdoctoral/Patrik-Budsky_w.jpgDoktorand Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ing. Patrik Budský z  Ústavu řízení a ekonomiky podniku, je členem vítězného týmu EIT Manufacturing Winter School 2020.

EIT Manufacturing Winter School je jednou ze samostatných akcí v rámci EIT Manufacturing Doctoral School, kterou ale student může absolvent i bez toho, aby se přihlásil do celého programu EIT Manufacturing Doctoral School. EIT Winter School je sice projekt evropských univerzit, ale doktorandi pocházejí z celého světa.

Mezinárodní tým doktorandů z pěti univerzit, šesti zemí a tří kontinentů, řešil rizika při vývoji nové konstrukce dronu, který by nepoužíval vrtule, ale vztlak by generoval pomocí malé „turbíny“ a čtyř „smyček“.

 

projekty/eit-manufacturing/L_Pelikan_2020.jpgIng. Lukáš Pelikán z Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT v Praze  byl oceněn v mezinárodní soutěži „YMLEssayContest “ pořádané v rámci EIT Manufacturing !
Jeho esej na téma "How can generative design support human creativity?" je součástí World Manufacturing Report 2020 a můžete si ji přečíst zde. Esej byla hodnocena hlavně za kreativní a osobní přístup k tématu, postaveném na solidním vědeckém základě.  

 

pracoviste/12110/projekty/qpmr/vyhlidal.pngGrantová agentura České republiky (GA ČR) ocenila stupněm „vynikající“ projekt č. 17-20943S s názvem „Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru“, řešitele prof. Tomáše Vyhlídala z Ústavu přístrojové a řídicí techniky, Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu.
 

 

pracoviste/12921/ceny/01.jpgStudenti českých a slovenských vysokých škol měli do konce ledna 2020 možnost zapojit se do výzvy Coca-Cola HBC Management Challenge, která propojuje svět akademické sféry a úspěšného mezinárodního byznysu. Týmy čítající 3-5 studentů měly za úkol vypracovat jednu z šesti praktických případových studií a následně své závěry odprezentovat v anglickém jazyce. Projekt vítězného týmu ČVUTERS z Fakulty strojní ČVUT v Praze předčil očekávání organizátorů a překvapil i samotné specialisty z Coca-Cola HBC. Rozhovor s našimi vítěznými studenty najdete zde.

 

pracoviste/12921/ceny/13-_DSC4440.jpgVzhledem k úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu byla Fakulta strojní ČVUT v Praze nominována Technologickou agenturou ČR do soutěže Vizionáři 2019. Čestné uznání poroty získala naše fakulta za celkový přístup k aplikovanému výzkumu, spolupráci s firmami a za praktický přínos ve vztahu k výzkumu, vývoji a uvádění na trh inovací v oblasti strojírenství. Ocenění převzal dne 3. prosince 2019 v hotelu Belvedere Praha děkan fakulty, prof. Michael Valášek. Celou zprávu, kde jsou uvedeny projekty fakulty, které vedly k ocenění, najdete zde.

 

 

 

pracoviste/12921/ceny/TACR_2019_01.jpgCentrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka bylo oceněno Technologickou agenturou ČR (TA ČR) jako nejlepší projekt aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost v kategorii PARTNERSTVÍ. ČVUT v Praze je členem v tomto centru kompetence, a proto byl mezi oceněnými také profesor Jan Macek z Fakulty strojní ČVUT v Praze. Více informací najdete zde.

Projekt řešil široké spektrum témat mobility – od zlepšení spalovacích motorů v autech přes konstrukční a bezpečnostní prvky a alternativní pohony až po autonomní systémy. 

Ocenění „Best Paper Award“ na technické konferenci ASME Turbo Expo 2019 ve Phoenixu

pracoviste/12921/ceny/Paty_FB.jpgVýborné ocenění "Best Paper Award", získal náš PhD student z  Ústavu technické matematiky, Ing. Marek Pátý, na technické konferenci ASME Turbo Expo 2019 v americkém Phoenixu. Ocenění mu udělila Heat Transfer Comittee za článek publikovaný na konferenci ASME Turbo Expo 2018 v norském Lillestrømu: "Experimental and Numerical Investigation of Optimized Blade Tip Shapes“ (Experimentální a numerický výzkum optimalizovaných tvarů lopatek turbínového leteckého motoru). Marek ocenění získal se spoluautory z von Karman Institute for Fluid Dynamics Bogdanem Cernatem, Cisem De Maesschalck a Sergiem Lavagnolim.

Článek je volně dostupný zde:
GT2018-76564 (Part I) 
GT2018-76567 (Part II)

Nejlepší poster k řešení unikátní jednotky S.A.W.E.R.

pracoviste/12921/ceny/Matuska_oceneni_09_2018.pngPrvní cenu za nejlepší poster k řešení unikátní jednotky S.A.W.E.R. převzal na mezinárodní konferenci Eurosun 2018 dne 13. září 2018 doc. Ing. Tomáš Matuška, PhD., vedoucí vědecko-výzkumného týmu a pracovník Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT od zástupců EuroSun, SIGES a Vědeckého výboru SAC. Zvítězili v konkurenci 180 hodnocených výzkumných prací.

Na práci se podílel doc. Ing. Vladimír Zmrhal, PhD., vedoucí Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze a Ing. Bořivoj Šourek, PhD., vědecko-výzkumný pracovník centra. Zařízení S.A.W.E.R., Solar Air Earth Resource, řeší unikátní způsob získávání značného množství vody ze vzduchu i v pouštních podmínkách. V druhé části zařízení se část vody upravuje, aby mohla kultivovat pouštní písek na plochu vhodnou pro pěstování rostlin. Potřebnou tepelnou a elektrickou energii pro chod systému dodávají solární zařízení, takže S.A.W.E.R. může fungovat naprosto nezávisle na infrastruktuře.

Ceny ČEEP 2016 za diplomové práce našich absolventů

Studentskou cenu Enviros a cena rektora ČVUT v Praze obdržel Ing. Jan Sukdol za práci „Návrh a optimalizace deskového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní vody“. Cenu asociace energetických manažerů obdržel Vojtěch Dvořák za práci „Simulation-Based Assessment of Waste Heat Utilization Systems for a Mid-Sized Data Center in a University Campus". Oba jsou absolventy Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Více informací na stánkách soutěže.

Aktuality/11_2017/SDZ_2017.jpgČVUT v Praze získala 1. místo v soutěži „Škola doporučená zaměstnavateli 2017“. Fakulta strojní ČVUT v Praze obsadila v této soutěži 2. místo, stejně jako v minulém roce.

Slavnostní předání ocenění Škola Doporučená zaměstnavateli 2017 proběhlo 8. listopadu 2017 v Betlémské kapli. V hlasování, kterého se mohou zúčastnit firmy s více než 10 zaměstnanci, obhájila Fakulta strojní ČVUT v Praze loňské 2. místo před vítěznou brněnskou VUT. Z rukou Pavla Huláka, ředitele Klubu zaměstnavatelů, který anketu pořádá, převzal diplom děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Michael Valášek. V součtu všech fakult pak ČVUT v Praze dokonce s velkým náskokem zvítězila, přičemž největším počtem bodů k tomuto úspěchu přispěli právě strojaři.

studenti/oceneni/NEWS_competition_winners_w.jpgÚspěch studentů Fakulty strojní ČVUT

Studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze, Pavel Myslík, Ivo Vodička a Petr Vácha, tvořící tým CTU Racing, skončili na krásném druhém místě v soutěži Esteco Academy Design Competition, z celkem 91 přihlášených týmu z více než 30 zemí světa.

Výstupem z jejich práce byla technická dokumentace včetně prezentace s popisem návrhu. Porota, složená z odborníků z přispívajících společností, poté posoudila návrh na základě několika kritérií: kreativita (inovativní/tradiční řešení), aplikované metody a postupy, dosažené výkonové parametry a jejich podložení realitou.

studenti/oceneni/esteco_FS_studenti_2017.jpgSlavnostní vyhlášení se konalo 21. 6. 2017 v závodním oddělení spol. Aprilia, kde se studenti mohli těšit z prohlídky celého oddělení a zároveň se zhostit nelehkého úkolu prezentovat svoji práci před již zmiňovanou porotou. Více informací najdete zde.

Samotní studenti si z tohoto projektu, vzhledem k minimálním předchozím zkušenostem, odnášejí obrovskou dávku poznatků a zkušeností.

Fakulta strojní ČVUT v Praze získala ocenění Škola doporučená zaměstnavateli 2016 a obsadila 2. místo v konkurenci s ostatními vysokými školami.

Soutěž „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“ pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky a přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol podle kvality jejich absolventů. Fakulty vysokých škol hodnotilo 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Do hlasování se zapojily firmy ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další přední zaměstnavatelé. Článek s výsledky najdete zde.

Pořadí na prvních místech:

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství – 1472 b.
2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – 1380 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – 1039 b.

Cena předsedy Grantové agentury České republiky za výzkum individuální hlasivkové náhrady

pracoviste/12921/ceny/hlasivky_09_2016.jpgTým prof. Tomáše Vampoly z Fakulty strojní ČVUT se dlouhodobě věnuje výzkumu individuální hlasivkové náhrady a ve svém bádání již značně pokročil. Za svůj projekt byl 27. září 2016 oceněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky. Řešitelský tým se skládal ze čtyř nezávislých institucí, z nichž každá hrála velmi důležitou úlohu. Vhodný materiál pro hlasivkovou náhradu navrhl a na základě zadání Tomáše Vampoly vyrobil řadu konkrétních variant náhrady Ústav makromolekulární chemie AV ČR. V neposlední řadě, realizovatelnost a voperovatelnost navržených hlasivkových náhrad byla studována na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Výsledky projektu vyústily v český patent, následovat bude evropský. Podrobné informace naleznete zde.

Ocenění The Czech National CEEPUS

pracoviste/12921/ceny/CEEPUS_ceny_2016_Brno_53.jpg26. května 2016 pořádala Česká Národní kancelář CEEPUS pátý ročník akce CEEPUS National Meeting. Během slavnostního programu byl představen výběr nejlepších sítí nominovaných na ocenění The Czech National CEEPUS.
Mezi oceněnými byl i projekt PL7, Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Článek o CEEPUS National Meeting najdete zde.

Zvláštní cena v soutěži „Nejlepší spolupráce roku 2016“

pracoviste/12921/ceny/Spoluprace_roku_2016.jpgFakulta strojní ČVUT v Praze spolu s firmou Honeywell, spol. s r.o. získala zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži „Nejlepší spolupráce roku“ za projekt řízení provozu tepelných čerpadel s energetickou úsporou 15%.

Celou zprávu o soutěži „Nejlepší spolupráce roku“ najdete na stránkách Technického týdeníku.

Oceněný projekt soutěže „Nejlepší spolupráce roku“

Fakulta strojní ČVUT v Praze je vítězem soutěže

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI za rok 2015

album/News_Model_News/96/03.jpgV rámci slavnostního večera na závěr výročního setkání Klubu zaměstnavatelů, které se uskutečnilo 11. 11. 2015 v Mramorovém sále České spořitelny, byly předány ceny elitním tuzemským fakultám.

V letošním roce se počet hlasujících firem oproti prvnímu ročníku zdvojnásobil na celkový součet 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Tím více je výsledek hodnotný, protože i v rostoucím počtu hlasujících převažují firmy s vysokým počtem zaměstnanců. Ve druhém ročníku hlasovaly pro školy firmy jako ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další významní zaměstnavatelé z celé republiky. Hlavními partnery ocenění jsou společnosti ŠKODA AUTO, Mc Donald´s a Coca-Cola HBC.

Cenu převzal děkan Fakulty strojní prof. Michael Valášek.

Ocenění E.ON GLOBE AWARD za Mikroelekrárnu WAVE

album/News_Model_News/39/01-JakubMascuchprebiracenuE_ONGLOBEAWARDvkategoiiNapad.jpgNápad který vznikl v roce 2008 na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, nyní rozvíjí Ing. Jakub Maščuch, Ph.D se svým týmem v Univerzitním centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

1. října 2015 získal za tento projekt ekologického oskara – E.ON GLOBE AWARD v kategorii „Nápad“.

Více podrobností najdete v tomto článku.

Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého,

za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy, pro Ing. Jiřího Švédu, Ph.D.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 11. června 2015 v rámci konference ARVe 2015, jejím základním mottem je AMBICE, REALITA, VIZE.

pracoviste/12921/ceny/03_Projev.jpgIng. Jiří Švéda, Ph.D. je absolventem oboru Inženýrská mechanika a mechatronika na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde rovněž obhájil disertaci a získal doktorský titul. V současné době působí ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (Research Center of Manufacturing Technology – RCMT) jež je organizační složkou Výzkumného ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Základní inovativní koncept své disertační práce na téma potlačení vibrací strojů pomocí principu motor na motoru rozvinul do konceptu bezsilové vzpěry obráběcích strojů a robotů. Ing. Švéda se podílel také na řešení několika evropských projektů týkajících se návrhu nových strojů se sníženou hmotností a pokročilými řízeními včetně projektů zabývajících se implementací nekonvenčních materiálů.

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. spatřuje v Ing. Švédovi velkou naději českého průmyslu a říká: „Jiří Švéda je nadějný mladý výzkumný pracovník, který přináší českému průmyslu nové původní invence jako základ jeho inovací. Jsem přesvědčen, že o něm ještě uslyšíme. Je vždy potěšením učitele sledovat růst a úspěch svého žáka a tak je tomu i u Jiřího Švédy.“
Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Nejlepší inovační nápad za rok 2014 je z Fakulty strojní ČVUT!

V úterý 24. února 2015 byli v Národní technické knihovně vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií soutěže Česká inovace. V kategorii Inovační nápad zvítězil projekt „Pohybový závitový mechanizmus“ doc. Ing. Vladimíra Andrlíka, CSc., z Ústavu výrobních strojů, Fakulty strojní ČVUT v Praze. Oficiální tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

pracoviste/12921/ceny/kul_sroub_02.jpgNejúspěšnější nápady v jednotlivých kategoriích jsou nominovány na Hlavní cenu Česká inovace, která byla zvolena hlasováním veřejnosti na Festivalu Česká inovace 27. března 2015 v Národní technické knihovně. Celý článek o festivalu si můžete přečíst tady.

Jde o nový způsob vyřešení vzájemného odvalování pohybové dvojice šroub a matice, které dosud přístupné výrobky neposkytovaly. V čem spočívá inovace? Jde o nový způsob vyřešení vzájemného odvalování pohybové dvojice šroub a matice, které dosud přístupné výrobky neposkytovaly.

Úspěch studentů Fakulty strojní v soutěži o Cenu Emila Škody

V soutěži Cena Emila Škody 2014 o nejlepší diplomovou práci, pořádanou společností Škoda Transportation a.s. a Nadací ČVUT Media Laboratory, získali ocenění tři studenti z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozide l Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Více se můžete dočíst v tomto článku.

Doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. z Ústavu výrobních strojů a zařízení převzal ocenění
„Nejlepší spolupráce roku 2014“

pracoviste/12921/ceny/vitezove-soutez-nejlepsi-spoluprace-2014.pngZvítězila kooperace ČVUT a firmy Kuličkové šrouby Kuřim! Cílem projektu „Nejlepší spolupráce roku“ je oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím. Nejlepší spolupráci prokázali podle poroty partneři ČVUT Praha a Kuličkové šrouby Kuřim, kteří do soutěže přihlásili projekt s názvem Pohybový závitový mechanismus.
Celou zprávu naleznete na této stránce.

Fakulta strojní ČVUT v Praze získala cenu „Doporučeno zaměstnavateli“ za rok 2014

V rámci 3. Výročního HR SUMMITU 2014, udělovali zástupci předních podniků v Čechách poprvé cenu Doporučeno zaměstnavateli.

pracoviste/12921/ceny/Zm_roku2014.jpgCenu přebíral děkan fakulty, profesor Michael Valášek, zakladatel mechatroniky v českém školství. Při této příležitosti nastínil některé ze svých návrhů na změnu ve vzdělávání technických oborů v celém školském systému. Změna by se měla týkat zejména komunikace směrem k budoucím uchazečům o studium a jejich matkám, které z 80% ovlivňují životní směřování svých potomků.

"Každému, kdo absolvuje inženýrské studium garantujeme zaměstnání, protože české hospodářství stojí na průmyslu a průmysl stojí na strojním inženýrství. Ocenění si velmi vážím a děkuji za něj. Představuje pro mne velký závazek pro pokračování v nové orientaci fakulty. Věřím, že v ocenění FS ČVUT v Praze se projevilo nové směřování fakulty, kdy ve středu naší pozornosti jsou studenti a zaměstnavatelé. Jde o zahájení nového způsobu komunikace se studenty a průmyslovými podniky o jejich skutečných potřebách."

Cenu předával Jan Marek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí a Josef Šmíd, HR Business Partner závodu Kvasiny, ŠKODA AUTO a.s.

Student FS oceněn nadací Preciosa

pracoviste/12921/ceny/Vondrous.jpgV rámci slavnostního shromáždění Inženýrské akademie ČR, byl oceněn student Fakulty strojní Ing. Petr Vondrouš, PhD., z Ústavu strojírenské technologie, za disertační práci „Laserové svařování litiny s kuličkovým grafitem a nízkolegované Cr - Mo oceli".

Další ceny ze Stipendijního fondu Nadace PRECIOSA byly uděleny za vynikající závěrečné práce studentům fakult elektrotechnické a jaderné a fyzikálně inženýrské.