[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Ústav

Nezbytné pro výrobu

Ústav přístrojové a řídicí techniky vznikl v roce 1998 spojením kateder Elektrotechniky, Přesné mechaniky a optiky a Automatického řízení. Současné tři odbory ústavu se ve vzájemně výhodné spolupráci podílí na zajišťování výuky čtyřletého bakalářského oboru Informační a automatizační technika, dvouletého navazujícího oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského oboru Technická kybernetika. Kromě toho v základním studiu pracovníci ústavu zajišťují výuku předmětů Počítačem podporované studium, Elektrické obvody a elektronika, Elektrické stroje a pohony, Automatické řízení a Technická měření a dále celou řadu předmětů v dalších oborech bakalářského a magisterského studia.

Spolupráce studentů s firmami

Placená spolupráce představuje řešení dílčích úkolů ať už během semestru, nebo formou letní brigády. Ideálně se taková spolupráce vyvine do aplikačně-výzkumného úkolu pro diplomovou práci a možnost zaměstnání v dané firmě.

Lokální stránky ústavu naleznete na serveru Control.