[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Měření

Ověřování elektrických a neelektrických veličin

Měřiče jakých veličin jsme schopni v našich laboratořích ověřovat.

Elektrické veličiny

Přesnost udaná v ±(% měřené hodnoty + % z rozsahu)
Stejnosměrné napětí

rozsah přesnost 1 rok po kalibraci
100 mV 0.0050 + 0.0035
1 V 0.0040 + 0.0007
10 V 0.0035 + 0.0005
100 V 0.0045 + 0.0006
1000 V 0.0045 + 0.0010

Střídavé napětí – True RMS rozsahy 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 750 V

frekvence přesnost 1 rok po kalibraci
3 – 5 Hz 1.00 + 0.03
5 – 10 Hz 0.35 + 0.03
10 Hz – 20 kHz 0.06 + 0.03
20 – 50 kHz 0.12 + 0.05
50 – 100 kHz 0.60 + 0.08
100 – 300 kHz 4.00 + 0.50
Elektrický odpor
rozsah přesnost 1 rok po kalibraci
100 Ω 0.010 + 0.004
1 kΩ 0.010 + 0.001
10 kΩ 0.010 + 0.001
100 kΩ 0.010 + 0.001
1 MΩ 0.010 + 0.001
10 MΩ 0.040 + 0.001
100 MΩ 0.800 + 0.010
Stejnosměrný proud
rozsah přesnost 1 rok po kalibraci
100 µA 0.050 + 0.025
1 mA 0.050 + 0.006
10 mA 0.050 + 0.020
100 mA 0.050 + 0.005
1 A 0.100 + 0.010
3 A 0.200 + 0.020
10 A 0.120 + 0.010
Střídavý proud rozsahy 100 µA, 1 mA, 10 mA, 100 mA
frekvence přesnost 1 rok po kalibraci
3 Hz – 5 kHz 0.10 + 0.04
5 – 10 kHz 0.10 + 0.04
rozsah 1 A
frekvence přesnost 1 rok po kalibraci
3 Hz – 5 kHz 0.10 + 0.04
5 – 10 kHz 0.10 + 0.04
rozsah 3 A
frekvence přesnost 1 rok po kalibraci
3 Hz – 5 kHz 0.23 + 0.04
5 – 10 kHz 0.23 + 0.04
rozsah 10 A
frekvence přesnost 1 rok po kalibraci
3 Hz – 5 kHz 0.15 + 0.04
5 – 10 kHz 0.15 + 0.04
Frekvence **rozsahy napětí 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 750 V ** Přesnost udaná v ±(% měřené hodnoty )
rozsah přesnost 1 rok po kalibraci
3 – 10 Hz 0.100
10 – 100 Hz 0.030
100 Hz – 1 kHz 0.010
1 – 300 kHz 0.010
obdélníkový signál 0.010

Neelektrické veličiny

Kalibrace teploměrů bezkontaktních
IR kalibrátor IR-500 – černé těleso
rozsah: 50 to 500°C
rozsah přesnost
< 100°C ±0.8°C
100 až 200°C ±1.6°C
200 až 500°C ±2.8°C
Kalibrace teploměrů kontaktních
Kalibrační lázeň Transcat 7320
Kalibrace kontaktních teploměrů v rozsahu –20°C až 150 °C. stabilita:
  • ±0,005 °C při –20 °C (ethanol)
  • ±0,005 °C při 25 °C (voda)
  • ±0,007 °C při 150 °C (olej)
Teplota
Multimetr Agilent 34461A
sonda přesnost 1 rok po kalibraci
PT100 (DIN/ IEC 751) přesnost sondy + 0.05 °C
5 kΩ termistor přesnost sondy + 0.1 °C
Vlhkost
Sensirion EK-H4
snímač rozsah přesnost měření vlhkosti přesnost měření teploty
SHT21 0 až 100% RH ± 2% (v rozsahu 20% až 80% RH) ± 0.3 °C
SHT71 0 až 100% RH ± 3% (v rozsahu 20% až 80% RH) ± 0.4 °C
SHT75 0 až 100% RH ± 1.8% (v rozsahu 10% až 90% RH) ± 0.3 °C