[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Doktorské

Doktorské

 • Adaptivní metody pro vyhodnocování multivarietních systémů - více
  2612V045 - Technická kybernetika, Ivo Bukovský, téma k dispozici
 • Nekonvenční neuronové sítě pro Multivarietní Technické Systémy - více
  2612V045 - Technická kybernetika, Ivo Bukovský, téma k dispozici
 • Sensor-less control of high-speed machines - více
  2612V045 - Technická kybernetika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Measurement of electrical and non-electrical physical quantities on high-speed machines - více
  2612V045 - Technická kybernetika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Měření elektrických a neelektrických fyzikálních veličin vysokorychlostních strojů - více
  2612V045 - Technická kybernetika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Bezsenzorové řízení vysokorychlostních strojů - více
  2612V045 - Technická kybernetika, Martin Novák, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12110/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-06-15 (08:06)

Rámcová témata doktorských prací můžete zkusit najít v tomto souboru.