[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Vlastnosti a využití solárních článků - více
  B071KPR - profil Konstrukce přístrojů, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Vizualizace hejnových algoritmů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Malý pravidlový nebo expertní systém - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Měření frekvence Arduinem (čítač) - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Lokalizace mraků a jejich pohybů pomocí strojového vidění - více
  2301R000 - bez oboru, Matouš Cejnek, téma k dispozici
 • RFID přenosný data kolektor - více
  2301R000 - bez oboru, Matouš Cejnek, téma k dispozici
 • Modelování stromů pomocí hloubkové a RGB kamery - více
  2301R000 - bez oboru, Matouš Cejnek, téma k dispozici
 • Malý pravidlový nebo expertní systém - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Vizualizace hejnových algoritmů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Měření frekvence Arduinem (čítač) - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Aplikace pro Android - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Webové stránky autoškoly - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Plovákový hladinoměr - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Konstrukce prostorové vačky pro axiální pohyb optických podsestav - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Možnosti upínání čoček v optomechanických přístrojích - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Návrh duté planetové převodovky pro optomechanické využití - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Návrh pohonu a topologické struktury podvozku optické měřící aparatury - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Měření polohy a natočení optomechanických dílů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Optické metody měření deformace nebo posunutí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Optický tomograf, podmínky realizace - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Využití ultrazvuku k technickým a terapeutickým účelům - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Metody kontroly kvality inkrementálních snímačů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Možnosti axiálního posuvu optických sestav - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Snímač polohy ručky ukazatele dynamometru - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Chyský, téma k dispozici
 • Zpracování přirozeného jazyka pomocí knihovny Nature Language Toolkit (NLTK) pro Python - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Adaptace algoritmů pro navigaci robota (s reprezentací vnějšího prostředí) s využitím robotické stavebnice LEGO MINDSTORM - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Kognitivní ergonomie - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití nástrojů umělé inteligence a Softwarového inženýrství pro modelování mentálních (speciálně kognitivních) funkcí operátora - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace HMI (rozhraní člověk stroj) pomocí trasování očních pohybů - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, rezervované téma
 • Metodika návrhu rozhraní člověk / stroj (HMI) - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Aplikace tremometrie pro inženýrsko-psychologické systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití měření elektrodermální aktivity v technických systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití principu biofeedbacku v technických systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Aplikace biofeedbacku v technických systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Návrh řízení pro potlačení periodických poruch - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Kuchař, téma k dispozici
 • Elektromagnetický model senzoru rychlosti - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Vektorové řízení malého servomotoru - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Simulace a řízení stejnosměrného motoru pomocí metody Hardware in the Loop - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Konstrukce Mars Roveru - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • MPP tracker pro maximalizaci výkonu solárních panelů - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Pasivní magnetické ložisko - experimentální ověření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Principles and capabilities of internal and external navigation - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Návrh a výroba konfigurovatelné laboratorní elektronické zátěže RLC - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Návrh způsobu uchycení motorů a jejich řízení pro robotickou ruku se 6 stupni volnosti - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Pasivní větrání v historických budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Goran Simeunovič, téma k dispozici
 • Převodník dotazů MongoDB na dotazy SQL v PHP - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Vrána, téma k dispozici
 • Simulační a experimentální ověření algoritmů pro tlumení vibrací mechanických systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Vyhlídal, téma k dispozici
 • Návrh a implementace algoritmů pro analýzu kvality prostředí historických objektů - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Vyhlídal, téma k dispozici
 • Fyzikální parametry elektroerozivnícho obrábění - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Optický tomograf, podmínky realizace - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Algoritmus pro automatické seřízení interferometru - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, rezervované téma
 • Grafické rozhraní pro náčrt průchodu paprsku optikou - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Pohybové vlastnosti piezokeramického nanostolku - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Ovládání systému pro strukturování světla - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Kontaktní 3D měření geometrie povrchů - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, rezervované téma
 • Ekvitermní regulátor ústředního topení - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Chyský, téma k dispozici
 • Vytěžování dat pro nastavení fuzzy regulátoru pro řízení urychlovače částic MIKROTRON MT 25 - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Vývoj tremometru pro inženýrsko-psychologické aplikace - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Návrh rozhraní (HMI) s pomocí kognitivního modelu - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace matematického simulačního modelu tlakové kanalizace - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Automatic Control of Hydroponic System - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Marie Martinásková, téma k dispozici
 • Řídicí jednotka pro domácí automatizaci - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Device for automatic measurement of volt-ampere characteristics - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Device for automated battery characteristics measurement - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Rotor balancing machine - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Segway model - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Kompenzace vibrací při lineárním pohybu - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Lukáš Novák, téma k dispozici
 • Internet věcí v lednici - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Pavel Skopec, téma k dispozici
 • Simulace provozních stavů v kaskádním uspořádání kompresorových stanic - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Bohumil Šulc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12110/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-06-08 (03:35)