[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Modelování stromů pomocí hloubkové a RGB kamery - více
  2301R000 - bez oboru, Matouš Cejnek, téma k dispozici
 • Výuková aplikace na telefon ve frameworku Flutter - více
  2301R000 - bez oboru, Matouš Cejnek, téma k dispozici
 • Přehled metod zpracování signálů pro diagnostiku biosignálů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Aplikace pro Android - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Webové stránky autoškoly - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Hlaváč, rezervované téma
 • Návrh pohonu a topologické struktury podvozku optické měřící aparatury - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Možnosti axiálního posuvu optických sestav - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Návrh duté planetové převodovky pro optomechanické využití - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Možnosti upínání čoček v optomechanických přístrojích - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Měření polohy a natočení optomechanických dílů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Optické metody měření deformace nebo posunutí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Optický tomograf, podmínky realizace - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Konstrukce prostorové vačky pro axiální pohyb optických podsestav - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Metody kontroly kvality inkrementálních snímačů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Využití ultrazvuku k technickým a terapeutickým účelům - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Snímač polohy ručky ukazatele dynamometru - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Chyský, téma k dispozici
 • Zpracování přirozeného jazyka pomocí knihovny Nature Language Toolkit (NLTK) pro Python - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využitelnost konceptu Holonických výrobních systémů (HMS) pro Industry 4.0 - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Kognitivní ergonomie - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití nástrojů umělé inteligence a Softwarového inženýrství pro modelování mentálních (speciálně kognitivních) funkcí operátora - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace HMI (rozhraní člověk stroj) pomocí trasování očních pohybů - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, rezervované téma
 • Metodika návrhu rozhraní člověk / stroj (HMI) - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Aplikace tremometrie pro inženýrsko-psychologické systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití měření elektrodermální aktivity v technických systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití principu biofeedbacku v technických systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Aplikace biofeedbacku v technických systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Regulátor nízkoteplotního podlahového vytápění s Raspberry Pi - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Kokeš, téma k dispozici
 • Návrh způsobu uchycení motorů a jejich řízení pro robotickou ruku se 6 stupni volnosti - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Výběr snímačů, akčních členů a algoritmů řízení kráčejícího robota - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Principles and capabilities of internal and external navigation - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Pasivní magnetické ložisko - experimentální ověření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • 3D scanner - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Novák, téma k dispozici
 • Elektromagnetický model senzoru rychlosti - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Automobilové komunikační standardy - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Pasivní větrání v historických budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Goran Simeunovič, téma k dispozici
 • Virtuální varianta úloh z předmětu Technická měření v JavaScriptu nebo v Matlabu - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Vrána, téma k dispozici
 • Převodník dotazů MongoDB na dotazy SQL v PHP - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Vrána, téma k dispozici
 • Simulační a experimentální ověření algoritmů pro tlumení vibrací mechanických systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Vyhlídal, téma k dispozici
 • Návrh a implementace algoritmů pro analýzu kvality prostředí historických objektů - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Vyhlídal, téma k dispozici
 • Identifikace lineárních kmitavých soustav - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Milan Hofreiter, rezervované téma
 • Pohybové vlastnosti piezokeramického nanostolku - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Kontaktní 3D měření geometrie povrchů - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, rezervované téma
 • Fyzikální parametry elektroerozivnícho obrábění - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Algoritmus pro automatické seřízení interferometru - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Grafické rozhraní pro náčrt průchodu paprsku optikou - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Optický tomograf, podmínky realizace - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Ekvitermní regulátor ústředního topení - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jan Chyský, téma k dispozici
 • Vytěžování dat pro nastavení fuzzy regulátoru pro řízení urychlovače částic MIKROTRON MT 25 - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Vývoj tremometru pro inženýrsko-psychologické aplikace - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Automatic Control of Hydroponic System - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, rezervované téma
 • Návrh rozhraní (HMI) s pomocí kognitivního modelu - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace matematického simulačního modelu tlakové kanalizace - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Marie Martinásková, téma k dispozici
 • Řídicí jednotka pro domácí automatizaci - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Climatic chamber control - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Device for automatic measurement of volt-ampere characteristics - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Device for automated battery characteristics measurement - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Roball robot - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, rezervované téma
 • Rotor balancing machine - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Segway model - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Walking robot - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, rezervované téma
 • Návrh modulu a protokolu pro bezdrátový přenos dat pro řízení robota - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Kompenzace vibrací při lineárním pohybu - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Lukáš Novák, téma k dispozici
 • Internet věcí v lednici - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Pavel Skopec, téma k dispozici
 • Simulace provozních stavů v kaskádním uspořádání kompresorových stanic - více
  2612R022 - Informační a automatizační technika, Bohumil Šulc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12110/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-24 (04:58)