CZ/EN

Podmínky pro přijetí ke studiu

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Základním požadavkem je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, podání úplné a správně vyplněné přihlášky k studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení. Může být stanoveno i ověření znalostí z matematiky a fyziky, a to písemným testem v návaznosti na „státní maturity“.

V roce 2021 jsou přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ZRUŠENY! Úpravu podmínek pro přijetí najdete v tomto dokumentu.

►PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH◄

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Základní podmínkou je úspěšně ukončený bakalářský studijní program technického směru a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa. Další podmínkou je podání úplné a správně vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení a případné úspěšné složení přijímacích písemných zkoušek.

►PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH:

►PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU:

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Základní podmínkou pro přijetí, je ukončené studium magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu, složení státní závěrečné zkoušky, obhájení diplomové práce a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve zvoleném studijním oboru.

PŘESNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ K DOKTORSKÉMU STUDIJNÍMU PROGRAMU

 


ARCHIV PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ Z MINULÝCH OBDOBÍ