CZ / EN

Studentská grantová soutěž (SGS)

Cílem Studentské grantové soutěže je podpora výzkumné a vývojové činnosti studentů studujících v doktorských a magisterských studijních programech.

Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, přičemž z této podpory je možno hradit náklady na 1-3 leté studentské projekty v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jejich prezentaci.

Soutěžní obory SGS pokrývají akreditované doktorské a magisterské studijní programy na ČVUT v Praze.

Navrhovatelem – řešitelem projektu může být student zapsaný (na fakultě nebo nefakultní součásti ČVUT) v akreditovaném doktorském studijním programu na ČVUT nebo akademický pracovník ČVUT působící ve studijním programu akreditovaném na ČVUT. Členy řešitelských týmů SP mohou být na ČVUT zapsaní studenti doktorských nebo magisterských studijních programů a akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci ČVUT.

Podpora projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 mil. Kč.

Kontakt

Milena Procházková (milena.prochazkova (zavináč) fs.cvut.cz)

12921 – oddělení pro vědu a výzkum

(22 435) 5604

místnost: A1-5, Dejvice

Veškeré další informace o SGS naleznete zde.