CZ/EN

Studentská grantová soutěž (SGS)

Cílem Studentské grantové soutěže je podpora výzkumné a vývojové činnosti studentů studujících v doktorských a magisterských studijních programech.

Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, přičemž z této podpory je možno hradit náklady na 1-3 leté studentské projekty v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jejich prezentaci.

Soutěžní obory SGS pokrývají akreditované doktorské a magisterské studijní programy na ČVUT v Praze.

Navrhovatelem – řešitelem projektu může být student zapsaný (na fakultě nebo nefakultní součásti ČVUT) v akreditovaném doktorském studijním programu na ČVUT nebo akademický pracovník ČVUT působící ve studijním programu akreditovaném na ČVUT. Členy řešitelských týmů SP mohou být na ČVUT zapsaní studenti doktorských nebo magisterských studijních programů a akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci ČVUT.

Podpora projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 mil. Kč.

Kontakt

Ing. František Vincenc

(22 435) 5604

místnost: A1-5, Dejvice

Veškeré další informace o SGS naleznete zde.

PODROBNÝ HARMONOGRAM SGS 2015

ČINNOST ODPOVĚDNOST OD DO
Podání přihlášky grantu včetně příp. vyjádření školitele Navrhovatel, školitel Po 03. 11. 2014 00:00 St 03. 12. 2014 14:00
Vyjádření vedoucího pracoviště k podané přihlášce Vedoucí pracoviště Po 03. 11. 2014 00:00 St 10. 12. 2014 14:00
Vyjádření děkana / ředitele k podané přihlášce Děkan / ředitel St 10. 12. 2014 14:01 St 17. 12. 2014 14:00
Přiřazení hodnotitelů přihlášek Předseda OHK St 03. 12. 2014 14:01 St 17. 12. 2014 14:00
Hodnocení přihlášek Interní a externí hodnotitelé St 17. 12. 2014 14:01 Út 13. 01. 2015 23:59
Vyjádření OHK k přihláškám OHK St 14. 01. 2015 00:00 Út 17. 02. 2015 14:00
Jednání GK k hodnocení projektů GK Út 17. 02. 2015 14:01 Út 24. 02. 2015 14:00
Ne/udělení grantů Grantová komise – předseda GK St 11. 02. 2015 14:01 Út 24. 02. 2015 14:00
Úprava rozpočtu redukovaných grantů Řešitel Út 24. 02. 2015 14:01 Út 03. 03. 2015 14:00
Možnost provádění změn v projektech Řešitel St 04. 03. 2015 08:00 Čt 31. 12. 2015 23:59
Podání žádosti o prodloužení pokračujících projektů Řešitel Po 02. 11. 2015 00:00 St 20. 01. 2016 14:00
Podání závěrečné / průběžné zprávy  (elektronicky) Řešitel   St 20. 01. 2016 14:00
Hodnocení závěrečných / průběžných zpráv Interní hodnotitelé St 20. 01. 2016 14:01 St 10. 02. 2016 14:00
Schválení hodnocení závěrečných / průběžných zpráv OHK St 10. 02. 2016 14:01 St 17. 02. 2016 14:00
Podání závěrečné / průběžné zprávy – listinná podoba Řešitel předá na oddělení VaV fakulty či součásti   Čt 25. 02. 2016 14:00

PODROBNÝ HARMONOGRAM SVK 2015

ČINNOST ODPOVĚDNOST OD DO
Podání přihlášky Odpovědná osoba St 03. 12. 2014 14:01 Út 13. 01. 2015 14:00
Vyjádření vedoucího pracoviště k podané přihlášce Vedoucí pracoviště Út 13. 01. 2015 14:01 Út 20. 01. 2015 14:00
Vyjádření děkana / ředitele Děkan / ředitel Út 20. 01. 2015 14:01 Út 27. 01. 2015 14:00
Hodnocení přihlášek Grantová komise – předseda GK Út 27. 01. 2015 14:01 St 11. 02. 2015 14:00
Jednání GK k hodnocení SVK GK St 11. 02. 2015 14:01 Út 24. 02. 2015 14:00
Ne/udělení Grantová komise – předseda GK St 11. 02. 2015 14:01 Út 24. 02. 2015 14:00
Možnost provádění změn Odpovědná (kontaktní) osoba Po 09. 03. 2015 08:00 Čt 31. 12. 2015 23:59
Podání závěrečné zprávy – listinná podoba Odpovědná (kontaktní) osoba na oddělení VaV fakulty či součásti   Čt 25. 02. 2016 14:00

Přehled SGS projektů řešených v roce 2015 na FS ČVUT v Praze

Číslo grantu Katedra Řešitel Název
SGS13/174/OHK2/3T/12 12101 Keslerová Radka Mgr. Ph.D. Numerické řešení problémů stlačitelného a nestlačitelného proudění tekutin a dalších zákonů zachování
SGS15/185/OHK2/3T/12 12102 Doubek Martin Ing. Software pro výpočet termodynamických vlastností zaměřený na akustické aplikace
SGS15/186/OHK2/3T/12 12102 Vlčák Petr Ing. Ph.D. Ochranné nanokompozitní vrstvy a jejich atomární mísení iontovým svazkem
SGS13/176/OHK2/3T/12 12105 Konvičková Svatava prof. Ing. CSc. Biomechanika struktur lidského těla, jejich náhrad a interakce s blízkým okolím
SGS15/187/OHK2/3T/12 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum modelů porušování kovových materiálů v reálném prostředí
SGS15/188/OHK2/3T/12 12105 Padovec Zdeněk Ing. Bc. Pokročilé metody navrhování a modelování degradace kompozitních struktur
SGS14/181/OHK2/3T/12 12105 Růžička Milan prof. Ing. CSc. Expertní databázový systém materiálových dat
SGS13/177/OHK2/3T/12 12105 Šika Zbyněk prof. Ing. Ph.D. Mechatronika a adaptronika 2013
SGS13/178/OHK2/3T/12 12105 Valášek Michael prof. Ing. DrSc. Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2013
SGS15/189/OHK2/3T/12 12110 Bukovský Ivo doc. Ing. Ph.D. Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů II
SGS15/061/OHK2/1T/12 12110 Hošek Jan doc. Ing. Ph.D. Přístrojová podpora detekce slabých optických signálů
SGS15/190/OHK2/3T/12 12110 Novák Martin doc. Ing. Ph.D. Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje
SGS13/179/OHK2/3T/12 12110 Oswald Cyril Ing. Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech.
SGS15/062/OHK2/1T/12 12110 Uhlíř Ivan prof. Ing. DrSc. Analogový měřící převodník elektrických vykonů
SGS14/182/OHK2/3T/12 12110 Vyhlídal Tomáš prof. Ing. Ph.D. Návrh a aplikace pokročilých algoritmů technické kybernetiky
SGS15/063/OHK2/1T/12 12112 Filipský Jakub Ing. Mnohabodový ultrazvukový průtokoměr
SGS15/148/OHK2/2T/12 12112 Kouba Jan Ing. Experimentální zařízení pro výzkum procesu spalování
SGS15/064/OHK2/1T/12 12112 Punčochář Jan Ing. Vývoj bodové rychlostní sondy
SGS13/180/OHK2/3T/12 12112 Stodůlka Jiří Aerodynamika leteckých profilů a jiných funkčních prvků při vysokých rychlostech
SGS15/065/OHK2/1T/12 12112 Štorch Vít Ing. Studie akustiky lopatek větrných turbín a leteckých vrtulí
SGS15/191/OHK2/3T/12 12112 Veselý Ondřej Ing. Nestacionární proudění v potrubí proměnného průřezu
SGS14/134/OHK2/2T/12 12113 Křička Jaroslav Ing. Ph.D. Matematicko-fyzikální modelování velkostrojů a jejich komponentů
SGS14/183/OHK2/3T/12 12115 Bartoš Ondřej Ing. Ph.D. Diagnostika polydisperzních systémů v energetice
SGS13/181/OHK2/3T/12 12115 Skopec Pavel Ing. Studium chování fluidní vrstvy pro spalování nekonvenčních paliv
SGS15/192/OHK2/3T/12 12116 Barták Martin Ing. Ph.D. Modely pro prediktivní regulaci větrání budov
SGS13/182/OHK2/3T/12 12116 Boháč Jindřich Ing. Dynamické chování otopných ploch a tepelná pohoda ve vnitřním prostředí
SGS15/066/OHK2/1T/12 12116 Dvořák Jakub Ing. Využití zavěšených sálavých pasů pro letní chlazení
SGS15/067/OHK2/1T/12 12118 Krátký Lukáš Ing. Ph.D. Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v ušlechtilé formy látek a energií
SGS15/068/OHK2/1T/12 12118 Skočilas Jan Ing. Ph.D. Studium procesu sušení potravinářských látek
SGS14/135/OHK2/2T/12 12118 Vlček Petr Ing. Studium hydrodynamicky citlivých procesů v homogenních a heterogenních míchaných systémech
SGS15/069/OHK2/1T/12 12118 Žižka Martin Ing. Přenosové jevy v heterogenních probublávaných a patrových kolonách.
SGS13/183/OHK2/3T/12 12120 Astraverkhau Nikita Ing. Tvorba konceptu vozidla s využitím úplného dynamického modelu (MBS)
SGS13/184/OHK2/3T/12 12120 Bolehovský Ondřej Ing. Elektromobilita a využití spalovacího motoru jako prodlužovače dojezdu
SGS14/184/OHK2/3T/12 12120 Jára Miloslav Dynamika pohonů dvojkolí, dimenzování hnacích náprav kolejových vozidel
SGS15/070/OHK2/1T/12 12122 Kostroun Tomáš Ing. Automatizovaný 3D NDT ultrazvukový systém
SGS15/071/OHK2/1T/12 12122 Kulhánek Robert Ing. Aerodynamika zakřivených křídel
SGS13/185/OHK2/3T/12 12122 Sommer Tomáš Ing. Vyšetřování degradace stavu leteckých konstrukcí pomocí modální analýzy
SGS13/186/OHK2/3T/12 12132 Beneš Libor prof. Dr. Ing. Výzkum vlivu úpravy povrchu na zvýšení životnosti a provozní spolehlivosti exponovaných komponent vodních turbín
SGS15/149/OHK2/2T/12 12132 Kuřík Martin Ing. Vliv parametrů tepelného zpracování na užitné vlastnosti rychlořezných ocelí připravovaných práškovou metalurgií
SGS14/136/OHK2/2T/12 12132 Tolde Zdeněk Ing. Funkční povlaky pro biologické aplikace
SGS13/187/OHK2/3T/12 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Výzkum a vývoj v oblasti progresivních strojírenských technologií
SGS13/188/OHK2/3T/12 12134 Molotovnik Alexey Ing. Zvyšovaní kvality výrobního procesu
SGS13/189/OHK2/3T/12 12135 Andrlík Vladimír doc. Ing. CSc. Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky
SGS13/190/OHK2/3T/12 12135 Houša Jaromír prof. Ing. DrSc. Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace obráběcích strojů
SGS13/191/OHK2/3T/12 12138 Košťálek Josef Ing. Optimalizační algoritmy rozvrhování strojírenské výroby
SGS14/185/OHK2/3T/12 12138 Scholz Pavel Ing. Hodnocení přínosů digitalizace výrobních systémů