CZ / EN

Disertační práce

Co předložit k obhajobě

Všechny potřebné informace najdete zde.

Potřebné dokumenty

Žádost o obhajobu disertační práce
Vzor tezí CZ – náhled ve formátu .PDF
Vzor tezí CZ – editovatelná verze ve formátu .DOC
Obálka tezí CZ ve formátu .JPG, .EPS, .PDF
Obálka tezí EN ve formátu .JPG, .EPS, .PDF

Přístup do elektronických databází ČVUT pro doktorandy, kteří už skončili studium a ještě pracují na disertační práci.

Pokud nejste student/ka ČVUT v Praze, ani nejste v zaměstnaneckém poměru vůči ČVUT v Praze, je potřeba, abyste se k získání přístupu ke službám Informačního systému ČVUT evidoval/a u fakultních správců Centrálního registru identit ČVUT.
Správci:
K zadání osoby do systému Centrálního registru identit ČVUT je potřeba jméno, příjmení, důvod přístupu a doba, na kterou budete potřebovat přístup, podpis vedoucího ústavu, nebo email od vedoucího ústavu. Dále se uvádí, zda si budete hradit přístupovou kartu sám/sama, nebo bude platbu za získání přístupové karty hradit Váš zaměstnavatel.

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Termíny obhajob disertačních prací najdete zde.