CZ / EN

Insignie Fakulty strojní

insignie/cele_modre_tm.jpginsignie/Dekanske_zezlo_DSC_OO20.jpgInsigniemi Fakulty strojní ČVUT v Praze jsou DĚKANSKÝ ŘETĚZ, ŘETĚZY PRODĚKANŮ a DĚKANSKÉ ŽEZLO. Autorem i tvůrcem současného děkanského řetězu je Miloslav Kubík. Řetěz je užíván od roku 1979. V roce 1990–1991 byla Miloslavem Kubíkem upravena medaile (přívěsu). Řetěz je vyroben ze zlaceného tombaku a modrých skleněných kamenů, medaile má v průměru 8,5 cm.

Děkanské žezlo Fakulty strojní ČVUT v Praze, které navrhl a vytvořil Václav Šveňha v roce 1982 a arch. Kryška v r. 1989 upravil, je z duralu a mosazi a má délku 132 cm. Toto žezlo bylo v roce 2004 nahrazeno novým, jehož autorem je akademický malíř Jaroslav Huťa z Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze, který je mimo jiné autorem návrhu děkanského žezla Fakulty stavební ČVUT v Praze a autorem návrhu a tvůrcem současné medaile (přívěsu) děkanského řetězu Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Nové děkanské žezlo je vyrobeno z ušlechtilých materiálů a zdobeno vzácnými kameny. Uměleckou formou vyjadřuje spojení oborů vyučovaných na Fakultě strojní s jejich využitím v technické praxi, výzkumu a vědě.

Tvůrcem žezla FS ČVUT je Jaroslav Náprstek, který je rovněž tvůrcem děkanského žezla Fakulty stavební a prorektorského řetězu ČVUT.

Generálním sponzorem žezla je Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky.

K rozhodnutí nahradit stávající žezlo žezlem novým přiměla vedení FS snaha o vyjádření závažné role FS ČVUT v systému vysokého technického školství, a to zejména v souvislosti se 140. výročím zahájení samostatné vysokoškolské výuky strojního inženýrství na pražské technice, které je ztotožňováno se vznikem Fakulty strojní.

Insignie fakulty jsou vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti představitelů FS ČVUT - vnějšími znaky, demonstrujícími navenek její prestiž. Děkanské žezlo nosí pedel při slavnostních příležitostech před děkanem fakulty, ozdobeným děkanským řetězem. Na žezlo slibují plnění akademických povinností noví posluchači fakulty při své imatrikulaci a absolventi bakalářského, magisterského a doktorského studia po ukončení studia při své promoci:

„Slibuji, že vědom si poslání vědy a techniky, budu využívat znalostí získaných studiem na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze k prospěchu své vlasti, rozvoji společnosti i vlastní osobnosti. Ze všech sil budu podporovat rozvoj vědy, techniky a umění a budu žít tak, aby mé jednání bylo v souladu s akademickým vzděláním. Slibuji, že zachovám ve vážnosti České vysoké učení technické v Praze a budu i v budoucnu podle svých možností podporovat jeho činnost“.

insignie/hlava_01.jpgPopis žezla

Žezlo je 1200 mm dlouhé, zhotovené ze stříbra (Ag 925/1000), částečně zlacené, průměr dříku 22 mm, zdobené kameny.

CELEK
Charakteristické prvky strojů, nástrojů, symboly technologie a oslava tvůrčí práce.

KLENOT
Znak ČVUT v Praze (rytá gema, karneol). Záštita staleté prestižní instituce – symbol tradice a pokroku.

HLAVICE
Konstrukční prvky a šroub – symbol spojení částí do celku.
Osy hlavice – užší je píst, širší válec – tradiční symbol pohonu a síly.
Patka válce – „kolo turbíny“ – symbol pohybu a rychlosti.
Střední část osy hlavice – „kuličkové ložisko“ – symbol rotace (safíry).
Plocha hlavice – „šrouby“ (lapis lazuli), „řezné nože“ – symbol zpracování a opracování materiálů. Jednotlivé barvy kamenů symbolizují různé technologie:

  • bílá – vodní tryska, plynové a chemické techniky (krystal).
  • červená – tepelné zpracování (rubín).
  • zelená – laserové techniky (chrysopras).
  • černá – opracování kovem a kompozitním materiálem (onyx).

4 pravoúhlé konstrukce – „křídla“ jako metafora povznesení materiálu tvůrčí myšlenkou.
Dílky a křivky – symbol měření, analýzy a simulace.
Lem hlavice – název instituce a fakulty.

OŘECH
„Ozubené kolo“ – symbol přenášeného pohybu.

DOLNÍ ÚCHYT
„Velký šroub“ – šestiboká organická jednotka – symbol všestrannosti oboru.

PATICE
„Kořen“ – čerpání konceptů a materiálů z přírody (jaspis).

Návrh a legenda

Jaroslav Huťa M.F.A.
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Ústav výtvarné tvorby
Praha 6, Thákurova 7
166 34