CZ / EN

Jmenovací a habilitační řízení

Fakulta strojní ČVUT v Praze je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech:
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná mechanika
Konstrukční a procesní inženýrství
Řízení strojů a procesů
Výrobní a materiálové inženýrství
Pro obor Ekonomika a management strojírenského podniku má Fakulta strojní ČVUT v Praze akreditaci pouze pro habilitační řízení.


Termíny konání Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze

24.10. 2019; 28. 11. 2019

Kontakt

Milena Procházková (milena.prochazkova (zavináč) fs.cvut.cz)

12921 – oddělení pro vědu a výzkum

(22 435) 5604

místnost: A1-5, Dejvice