CZ/EN

Jmenovací a habilitační řízení

Fakulta strojní ČVUT v Praze je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech:

  • aplikovaná fyzika

  • aplikovaná mechanika

  • konstrukční a procesní inženýrství

  • řízení strojů a procesů

  • výrobní a materiálové inženýrství

Pro obor

  •  ekonomika a management strojírenského podniku

má Fakulta strojní ČVUT v Praze akreditaci pouze pro habilitační řízení.


Informace o zahájených habilitačních řízeních na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Informace o zahájených řízeních ke jmenování profesorem na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Informace o zahájených a ukončených habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze.
(Odkaz pod nadpisem „Související legislativa“, dole na stránce)

Informace metodice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze.

Termíny konání Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze

1. 6. 2017

Kontakt

Ing. František Vincenc

12921 – oddělení pro vědu a výzkum

(22 435) 5604