CZ / EN

E-mail

Poštovní adresa uživatele

Na FS ČVUT Praha má každý uživatel adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@fs.cvut.cz. Pokud je již předpona jmeno.prijmeni použita, je nahrazena alternativou. Svoji emailovou adresu zjistíte po přihlášení do DUPS nebo v telefonním seznamu fakulty (People). Zaměstnancům je adresa vytvořena automaticky a jsou povinni ji používat, studenti si mohou adresu nechat vytvořit v DUPS.

Čtení pošty

Pošta zasílaná na adresu zmíněnou v předcházejícím odstavci je jako výchozí zaslána do poštovní schránky na fakultě na serveru CYRUS-MBOX. Kam je pošta zasílána lze nastavit v DUPS v záložce E-Mail. Je možné přesměrovat si ji na jinou schránku v rámci vybraných služeb ČVUT, externí přesměrování není možné.

Server CYRUS-MBOX

Poštu na serveru můžete číst pomocí webového rozhraní MY.fs, nebo pomocí protokolů IMAP a POP3 ve svém oblíbeném poštovním klientu (CPS doporučuje a podporuje Thunderbird)

Nastavení pro IMAP (doporučené)

(zprávy zůstávají na serveru, jsou dostupné odkudkoli, podporuje řazení do složek)

adresa serveru imap.fs.cvut.cz
port 993
zabezpečení SSL
uživatelské jméno stejné jako pro ostatní služby
uživatelské heslo hlavní heslo ČVUT

Nastavení pro POP3

(zprávy se typicky stahují na lokální PC, nepodporuje práci z více klientů, starší protokol)

adresa serveru pop3.fs.cvut.cz
port 995
zabezpečení SSL
uživatelské jméno stejné jako pro ostatní služby
uživatelské heslo hlavní heslo ČVUT

Odchozí pošta

Pokud ale používáte svůj lokální program (Thunderbird, Outlook...) je třeba nastavit si nastavit správně odesílanou poštu - SMTP pro adresy @fs.cvut.cz.

Nastavení SMTP

emailová adresa zadejte svoji adresu (k nalezení v DUPS) končící @fs.cvut.cz
server SMTP smtp.fs.cvut.cz
port 25   (nebo alternativní port 2525 v síti omezené firewallem)
zabezpečení STARTTLS (TLS)
uživatelské jméno stejné jako pro ostatní služby
uživatelské heslo hlavní heslo ČVUT

FAQ