CZ / EN

Doktorské studium

zamereni_studia/dopravni_technika/vozidla_04.jpgDoktorský studijní program je určen pro absolventy magisterského (inženýrského) studijního programu. Doktorské studium je další, vyšší a náročnější formou vzdělání, kterou Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí v řadě studijních oborů. Studenti doktorského studia jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe. Studium je realizováno v souladu s individuálním studijním plánem a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Absolvent doktorského studia získává akademický titul „doktor“ (Ph.D.), který je kompatibilní s obdobným titulem poskytovaným zahraničními technickými univerzitami.