CZ / EN

Konference pořádané Fakultou strojní ČVUT v Praze

Rok Název konference a odkaz
2017 Multibody dynamics 2017
2020 KOKA2020
2021 Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků
2022 ERCOFTAC Spring Festival 2022