[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Konference KOKA2020

[konference/koka2020/koka2020_ban01.jpg]51. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů.


Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel fakulty strojní ČVUT v Praze  pořádá ve dnech 9. a 10. září 2020 tradiční konferenci kateder – 51. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů.

Cílem konference je prohloubit spolupráci mezi univerzitami a dalšími vědeckými institucemi a podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností v oblasti spalovacích motorů a automobilového průmyslu.

Mezi témata příspěvků patří například výzkum procesu spalování, reálné termodynamické cykly, procesy výměny náplně válců, přeplňování spalovacích motorů, dynamika, vibrace, hluk, alternativní paliva, hybridní pohony, snižování spotřeby paliva, snižování emisí, konstrukce motorových vozidel, jízdní vlastnosti a aerodynamika.

Konference je určena zejména pro výzkumné pracovníky ústavů, odborníky z automobilového výzkumu a výroby, studenty a další zájemce.

[konference/koka2020/koka2020_ban02.jpg]