CZ/EN

Navazující magisterské programy

studenti/vyuka/st_vyuka_01_1.jpg

Navazující magisterské studijní programy na naší fakultě jsou 2leté (4semestrové) v prezenční i kombinované formě studia, určené pro absolventy bakalářských studijních programů.

 

Aplikované vědy ve strojním inženýrství

Program má 4 specializace

Automatizační a přístrojová technika

Program má 2 specializace

Dopravní a transportní technika

Program má 4 specializace

Energetika a procesní inženýrství

Program má 2 specializace

Inteligentní budovy

Program je bezoborový

Jaderná energetická zařízení

Program má jeden studijní obor

Letectví a kosmonautika

Program má jeden studijní obor

Master of Automotive Engineering

Program má 5 studijních oborů

Průmysl 4.0

Program je bezoborový

Řízení průmyslových systémů

Program je bez specializací

Strojní inženýrství

Program má 1 studijní obor (Akreditace programu končí v roce 2024)

Technika prostředí

Program je bez specializací

Výrobní inženýrství

Program je bez specializací


Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolventi získají titul „inženýr“ (zkráceně „Ing.“ – psáno před jménem).