CZ / EN

Navazující magisterské programy

studenti/vyuka/st_vyuka_01_1.jpg

Navazující magisterské studijní programy na naší fakultě jsou 2leté (4semestrové) v prezenční i kombinované (dříve dálkové) formě studia, určené pro absolventy bakalářských studijních programů.

Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolventi získají titul „inženýr“ (zkráceně „Ing.“ – psáno před jménem).

Absolventi bakalářských studijních programů mohou pokračovat ve studiu v jednom z navazujících magisterských studijních programů, musejí však vykonat přijímací zkoušku