CZ / EN

Navazující magisterské programy

studenti/vyuka/st_vyuka_01_1.jpg

Navazující magisterské studijní programy na naší fakultě jsou 2leté (4semestrové) v prezenční i kombinované (dříve dálkové) formě studia, určené pro absolventy bakalářských studijních programů.

Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolventi získají titul „inženýr“ (zkráceně „Ing.“ – psáno před jménem).

Absolventi bakalářských studijních programů mohou pokračovat ve studiu v jednom z navazujících magisterských studijních programů, musejí však vykonat přijímací zkoušku

Pokud jste úspěšně absolvovali přijímací řízení a obdrželi jste Oznámení o výsledku přijímací zkoušky na FS ČVUT (Uvidíte také ve vaší elektronické přihlášce), je nutné se do studia ZAPSAT.

 • Studentem se stáváte teprve dnem zápisu a můžete čerpat veškeré studentské výhody.
 • Zápis do magisterského studia proběhne ve stanovených termínech (viz. tabulky níže).
 • Zápis proběhne on-line (bez osobní účastí)
 • K vybrané formě zápisu se musíte zaregistrovat ve vaší elektronické přihlášce ke studiu.
 • V případě, že do dne vámi vybraného termínu zápisu nedodáte na oddělení studijní FS ČVUT doklad o úspěšném vykonání SZZ (úspěšní absolventi bakalářského studia FS ČVUT doklad o absolvování bakalářského studia nedodávají) nemůžete být do studia zapsáni.

 


ONLINE ZÁPIS

Vyberte si termín zápisu a v období registrace k vybranému termínu se zaregistrujte:

Termín zápisu
(den, kdy se stanete studentem)
Období registrace k on-line zápisu Způsob zápisu
15. 7. 2024 Od 1.6.2024 do 13.7.2024 On-line
13. 9. 2024 Od 16.7.2024 do 11.9.2024 On-line
 • Ve výše uvedené tabulce si vyberte Termín zápisu (první sloupec tabulky)
 • V období registrace (druhý sloupec tabulky) k vámi vybranému Termínu zápisu otevřete svojí elektronickou přihlášku
 • Poté v elektronické přihlášce klikněte na „On-line zápis do studia“ a pozorně zkontrolujte všechny údaje.
 • Správnost údajů potvrďte.
 • Prostudujte připravené dokumenty (po rozkliknutí se zobrazí: Informace pro studenty 1. ročníku, Pravidla používání sítě a pod nimi se nachází text Imatrikulačního slibu FS ČVUT, Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • Registraci potvrdíte kliknutím na pole „Závazně se zapisuji do studia“.
 

Poznámka:
Informaci o provedení zápisu do studia studijním oddělením uvidíte ve vaší elektronické přihlášce nejdříve druhý den po Vámi zvoleném termínu zápisu a také ji obdržíte do emailu, který jste uvedli 
ve vaší přihlášce. Pokud do tří dnů od vámi zvoleného termínu on-line zápisu nebude informace v přihlášce a neobdržíte informační email, kontaktujte Oddělení studijní.