CZ / EN

Celoživotní vzdělávání

studenti/obecne/studenti_15.jpgProgram celoživotního vzdělávání na FS ČVUT je součástí kontinuálního vzdělávacího procesu získávání a rozvoje dosud nabytých vědomostí. Je zaměřen na různé zájmové skupiny a realizován nejen formou níže nabízených kurzů. Legislativní rámec je zajištěn platným Řádem celoživotního vzdělávání a uzavřením smlouvy účastníka a pořadatele. Účastnický poplatek se řídí směrnicí.

Veškeré legislativní dokumenty najdete na této stránce: https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy#rcv

Kurzy pro veřejnost

Jsou určeny zájemcům z řad veřejnosti buď pro rozvoj znalostí a schopností, podstatných pro výkon určitého povolání, nebo jako přípravné kurzy pro studium na vysoké škole.
https://czv.cvut.cz/kurzy-pro-verejnost/

Kurzy pro zaměstnance

Vzdělávací programy se soustředí na propojení s praxí a využití reálných situací. Úspěšní absolventi tak zvyšují svou výkonnost, konkurenceschopnost, a tím i kvalitu univerzity.
https://czv.cvut.cz/pro-zamestnance/

Univerzita třetího věku

se zaměřením na zájemce, kteří rozšíření svých odborných znalostí a dovedností považují za nezbytnost pro plnohodnotný život i v mimopracovní a v mimokariérní oblasti
https://czv.cvut.cz/univerzita-tretiho-veku/