CZ/EN

Zaměstnanecké oddělení

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
jméno a příjmení
(e-mail)
útvarfunkcetelefonmístnost (budova)
Ing. Jiřina Drahošová
(Jirina.Drahosova (zavináč) fs.cvut.cz)
12931(22 435) 2890
Petruše Tojšlová
(Petruse.Tojslova (zavináč) fs.cvut.cz)
12931(22 435) 2884
Ing. Vladimír Hittman
(Vladimir.Hittman (zavináč) fs.cvut.cz)
12931vedoucí / oddělení zaměstnanecké / Fakulta strojní(22 435) 9970
Lucie Holatová
(Lucie.Holatova (zavináč) fs.cvut.cz)
12931(22 435) 2891
Monika Hájková
(Monika.Hajkova (zavináč) fs.cvut.cz)
12931(22 435) 2811