CZ / EN

Stipendia, nadace a fondy

Druhy stipendií

Výplata stipendia na ubytování

Stipendium se vyplácí zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní účet studenta. Pokud student bankovní účet nemá založen nebo na studijní oddělení nepředá potřebné údaje, je stipendium vypláce­no náhradním způsobem.

Výnosem děkana Fakulty strojní č.1/2006 ze dne 26. 4. 2006 (který platí až do odvolání) je náhradní způsob výplaty stipendia na ubytování stanoven takto:

  • Stipendium na ubytování bude náhradním způsobem vypláceno v hotovosti.
  • Výplatním místem je určena pokladna ČVUT v Praze, Fakulty strojní, umístěná v dejvickém areálu fakulty
    (Technic­ká 4, 160 00 Praha 6 – Dejvice), v 1. patře, č. místnosti A1-108

Upozornění:
Pro stipendia vyplácená náhradním způsobem a nevyzvednutá ve výplatním termínech nebude stano­vován žádný další náhradní termín. Individuální sjednání výplaty mimo výplatní termín bude možné do posledního dne řádného výplatního termínu.

Přehled finančních podpor podle zdroje a účelu

Seznam jednotlivých zdrojů najdete zde.