CZ / EN

Projekty

Projekty realizované na ústavech Fakulty strojní ČVUT v Praze

12101 Ústav technické matematiky (Karlovo nám.)

12102 Ústav fyziky (Dejvice)
12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (Dejvice)
12110 Ústav přístrojové a řídicí techniky (Dejvice)
12112 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (Dejvice,rozdělené 12107)
12113 Ústav konstruování a částí strojů (Dejvice)
12115 Ústav energetiky (Dejvice, rozdělené 12107)
12116 Ústav techniky prostředí (Dejvice)
12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky (Dejvice)
12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (Dejvice)
12122 Ústav letadlové techniky (Karlovo nám.)
12132 Ústav materiálového inženýrství (Karlovo nám.)
12133 Ústav strojírenské technologie (Dejvice)
12134 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (Dejvice)
12135 Ústav výrobních strojů a zařízení (Horská)
12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku (Karlovo nám.)


LASERWAY – Extrémně vysokorychlostní laserové procesy pro udržitelnou a flexibilní výrobu


ROBOPROX – Robotika a pokročilá průmyslová výroba


IMPLANT – Základní a aplikovaný výzkum v oblasti modifikace povrchu materiálů a charakterizačních technik


Projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)


Projekty podpořené z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)


Informace o účasti Fakulty strojní ČVUT v Praze na projektech výzkumu, vývoje a inovací podpořených z veřejných prostředků


Národní centra kompetence


EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku