[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

  • GA16-22276S  
    Dusíkem dopované titanové materiály: Studium teplotně závislé dopace v radiačně poškozené matrici – Peřina, V. (2016-2018)
  • SGS15/186/OHK2/3T/12  
    Ochranné nanokompozitní vrstvy a jejich atomární mísení iontovým svazkem – Vlčák, P. (2015-2017)
  • SGS15/185/OHK2/3T/12  
    Software pro výpočet termodynamických vlastností zaměřený na akustické aplikace – Doubek, M. (2015-2017)