[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Měření

  • Vyšetřování a interpretace fyzikálních vlastností materiálů (chemické složení, fázové složení)
  • Vyšetřování a interpretace tribomechanických vlastností materiálů (povrchová tvrdost, redukovaný modul pružnosti, koeficient tření, adheze)
  • Vyšetřování a interpretace termofyzikálních vlastností látek