[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Výuka


https://fs.cvut.cz/content/images/pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2b.jpg
 
Základem pedagogické činnosti ústavu je výuka kurzu fyziky v 1. ročníku Fakulty strojní. Od školního roku 1995/96 zajišťuje ústav i paralelní výuku kurzu fyziky v angličtině. Přednášky podávají studentům základní poznatky z klasické i moderní fyziky, a to v ucelené formě a na dostatečně vysoké matematické úrovni. Nedílnou součástí tohoto kurzu jsou povinná laboratorní cvičení, doporučená seminární cvičení a demonstrace některých experimentů.