[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Výuka

pracoviste/12102/12102-vyuka-01.jpgZákladem pedagogické činnosti ústavu je výuka kurzu fyziky v 1. a 2. ročníku na fakultě strojní. Od školního roku 1995/96 zajišťuje ústav i paralelní výuku kurzu fyziky v angličtině. Přednášky podávají studentům základní poznatky z klasické i moderní fyziky, a to v ucelené formě a na dostatečně vysoké matematické úrovni. Nedílnou součástí tohoto kurzu jsou povinná laboratorní cvičení, doporučená seminární cvičení a demonstrace některých experimentů.