[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Výuka

 
https://fs.cvut.cz/content/images/pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2b.jpgÚstav fyziky zajišťuje výuku předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu a zároveň i výukuv anglickém jazyce.

V bakalářském oboru  Strojní inženýrství jsou to předměty společného základu a také předměty profilu Matematické a fyzikální modelování. Podílí se na magisterském studijním programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství – Matematické modelování v technice, v doktorském studijním pak na programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství. Dále nabízí široké spektrum volitelných předmětů a témat závěrečných prací.