[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Ústav fyziky

Základní informace
 

Ústav fyziky zajišťuje výuku předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu a zároveň i výukuv anglickém jazyce.

V bakalářském oboru  Strojní inženýrství jsou to předměty společného základu a také předměty profilu Matematické a fyzikální modelování. Podílí se na magisterském studijním programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství, v doktorském studijním pak na programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství. Dále nabízí široké spektrum volitelných předmětů a témat závěrečných prací.

Odborná a vědecká práce je zaměřena zejména na výzkum v oblasti iontové implantace, depozice tenkých vrstev, a charakterizace materiálů.


INFORMACE K VÝUCE