[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Ústav

Fyzika je základem techniky

Ústav fyziky je nejmenším ústavem Fakulty strojní. Vykazuje však jeden z největších vědeckovýzkumných výkonů připadajících na jednoho pracovníka. Jeho pracovníci jsou na prvních čtyřech místech celofakultního pořadí podle hodnoty h-indexu s výrazným odstupem od dalších pracovníků fakulty. Ústav fyziky má intenzivní mezinárodní vědeckovýzkumnou spolupráci především s největšími mezinárodními ústavy jaderného výzkumu v Ženevě (CERN) a Dubně.