CZ / EN

Bílá kniha

BÍLÁ KNIHA obsahuje informace o studijních plánech a volitelných předmětech.

STUDIJNÍ PLÁNY 2023/2024

– poskytují základní informace o zařazených předmětech (název, hodinový rozsah výuky, způsob zakončení, kredity atd.)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2023/2024

– zde naleznete Informace o volitelných předmětech, jejichž výuku nabízejí ústavy Fakulty strojní ČVUT v Praze.


STUDIJNÍ PLÁNY 2022/2023

– poskytují základní informace o zařazených předmětech (název, hodinový rozsah výuky, způsob zakončení, kredity atd.)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2022/2023

– zde naleznete Informace o volitelných předmětech, jejichž výuku nabízejí ústavy Fakulty strojní ČVUT v Praze.


ARCHIV

– úložiště, ve kterém naleznete Bílé knihy z předchozích akademických roků.