CZ / EN

Nabídky závěrečných prací

FIRMA:


ZAPA beton a.s

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Monitoring energetického a materiálového toku ve výrobně transportbetonu, návrh optimalizace a technických změn ve výrobě

 • Zhodnocení spotřeb energie, vody, topení ve výrobě na základě dlouhodobého sledování a momentálního měření pomocí přístrojů
 • Optimalizace uspořádání výrobny z hlediska plynulosti výrobního procesu a spotřeb energií, zefektivnění
 • Logistiky
 • Návrh na zlepšení
 • Návrh na efektivnější využití energií a náhrada konvenčních zdrojů OZE
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Technologie úpravy kameniva na druhém a třetím stupni drcení v lomu Hrubá Voda 

 • Porovnání variant řešení mobilní
  a stacionární, vzhledem k prostorovým možnostem lokality
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Přeprava kameniva z lomů jako fenomén dnešní doby

 • který má zásadní negativní až fatální dopad při posuzování vlivů těžby nerostů na životní prostředí – návrh řešení přepravy našich výrobků po železnici s využitím vládní podpory při plnění programu přesunu části nákladní dopravy z přetížených silnic na koleje – využití moderních systémů kombinované dopravy.
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Technologie nakládky železničních vozů a úprava železniční vlečky lomu Hrubá Voda

 • s cílem zvýšení denní kapacity nakládky a zároveň eliminace negativních vlivů (hlučnost a prašnost)
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022

Využití elektromobilů v rámci služebních vozidel

 • Technicky návrh řešení dobíjení vozidel v rámci provozů spolu s vyčíslením pořizovacích nákladů – zásuvky, wallboxy, nutnost technických změn v rozvodu elektřiny příkon apod.
 • Využití vozidel k soukromým účelům – výpočet náhrad za soukromé km – evidence nákladů na konkrétní vozidlo, průměrná spotřeba na km
 • Kompenzace za dobíjení vozidel v domácí síti – je možno do firemních nákladů zahrnout nutné úpravy pro nabíjení vozidel v domácím prostředí, případně jaký způsob kompenzace těchto nákladů je možný, vše v souladu s daňovými zákony a zákonem o účetnictví
 • Využití dotací pro elektromobilitu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ZAPA beton a.s

Ing. Viktor Slezák, ředitel oddělení centrálních služeb a lomů
viktor.slezak@zapa.cz

29.6.2022
 

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Inovace válců pro pásové dopravníky

 • Hodnocení stávajícího stavu z hlediska technologičnosti konstrukce
 • Nalezení nekonvenčních variant řešení válců pro dopravník
 • Kladen důraz na montáž, skladovatelnost, hmotnost a nosnost válce
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Skřivánek
petr.skrivanek@engel.at

24.8.2021

Gravitační skluz pro malé díly 

 • Průzkum trhu a SWOT analýza současného řešení
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Kladen důraz na finální cenu, výrobu, montáž a transport produktu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Šperling
petr.sperling@engel.at

24.8.2021

Vertikální stohovatelný zásobník pro přepravky

 • Pro ENGEL zcela nový produkt
 • Průzkum trhu, návrh specifikace požadavků
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Analýza rizik
 • Komplexní hodnocení produktu, pevnostní analýza a optimalizace konstrukce
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Zbyněk Swaczyna
zbynek.swaczyna@engel.at

24.8.2021

Zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami 

 • Průzkum trhu a SWOT analýza současného řešení
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Analýza rizik
 • Komplexní hodnocení produktu, pevnostní analýza a optimalizace konstrukce
 • Kladen důraz na konstrukční modularitu řešení
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Skřivánek
petr.skrivanek@engel.at

24.8.2021

Materiály pro konstrukci zařízení do čistého prostředí

 • Analýza požadavků pro čisté prostředí ISO 14644 a souvisejících norem
 • Průzkum trhu, vhodné a nevhodné materiály – převážně plasty
 • Hodnocení vhodných materiálů na základě ceny, dostupnosti, kvality
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

24.8.2021

Budoucnost vývoje poptávek automatizace

 • Nastínit možný vývoj, způsob jakým se budou kontaktovat zákazníci a na jaké bázi bude probíhat komunikace
 • Nástroje pro zpracování nabídek, cenotvorba, specifikace, nabídkový model
 • Způsoby prezentace nabídky, řešení
 • Průzkum trhu s automatizací, možné trendy vývoje na následujících 5 - 10let s ohledem na produktové portfolio firmy Engel strojírenská
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Robin Kliment
robin.kliment@engel.at

25.8.2021

Zkoušky těsnosti svařenců olejových nádrží 

 • Zkoušky těsnosti obecně
 • Analýza stávající metody zkoušení těsnosti olejových nádrží
 • Návrh alternativních metod zkoušení těsnosti olejových nádrží
 • Porovnání metod a výběr nejvhodnější varianty
 • Návrh nového pracoviště zkoušky těsnosti s ohledem na automatizaci
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Tomáš Hromádka
tomas.hromadka@engel.at

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

Automatizace svařování, broušení, nastřelování svorníků

 • Automatizace dané technologie obecně
 • Analýza portfolia vhodných dílů k automatizaci
 • Návrh robotizovaného pracoviště
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacík@engel.at

25.8.2021

Návrh pracoviště nového obráběcího centra

 • Metody štíhlé výroby a ergonomie obecně
 • Návrh pracoviště s ohledem na zásady štíhlé výroby, bezpečnosti a ergonomie
 • Návrh ideálního layoutu a materiálového toku
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacík@engel.at

 

25.8.2021

Optimalizace výroby olejových tanků 

 • Metody štíhlé výroby obecně
 • Analýza výrobního střediska pomocí metod štíhlé výroby
 • Návrh optimalizací výrobního střediska (nové uspořádání, návrhy na automatizaci)
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

Optimalizace pracoviště rámové svařovny 

 • Metody štíhlé výroby a ergonomie obecně
 • Analýza výrobního pracoviště a navazujících procesů (materiálové toky, VSM, layout, technologie svařování a pozicování svařenců)
 • Návrh optimalizovaného výrobního pracoviště – svařovacího boxu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Monika Boxanová
monika.boxanova@engel.at

 

25.8.2021

Automatizace ve zpracování plechu 

 • Technologie zpracování plechu obecně (2D řezání laserem, ohraňování, zakružování)
 • Možnosti automatizace technologií zpracování plechu
 • Analýza možností automatizace z více hledisek (ekonomie provozu, kvalita, produktivita)
 • Analýza vybraných dílů z pohledu vhodnosti pro automatizaci
 • Vyhodnocení a doporučení vhodných metod
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

 Srovnání ručního a automatizovaného svařování u konkrétních dílů 

 • Automatizace svařování obecně
 • Analýza jednotlivých metod z více hledisek (ekonomie provozu, kvalita, produktivita)
 • Vyhodnocení a doporučení vhodných metod
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacik@engel.at

25.8.2021

Konstrukční návrh přípravku pro robotické svařování 

 • Konstrukce svařovacích přípravků obecně
 • Analýza daného svařence / Návrh přípravku
 • Realizace svařovacího přípravku
 • Zavedení přípravku do výroby
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacik@engel.at

 

25.8.2021

Digitalizace výroby 

 • Možnosti digitalizace ve výrobě obecně
 • Analýza stávajících výrobních procesů a toků informací
 • Návrh digitalizace stávajících procesů
 • Návrh automatizace administrativních úkonů
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Jakub Vesecký
jakub.vesecky@engel.at

25.8.2021

Implementace 3D výkresů 

 • Možnosti digitalizace ve výrobě obecně
 • Možnosti 3D výkresů (PMI)
 • Návrh výrobního procesu bezpapírové výroby konkrétního dílu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Jakub Vesecký
jakub.vesecky@engel.at

Radek Cába
radek.caba@engel.at

 

25.8.2021

Organizace zpracování CNC programů 

 • Programování technologií zpracování plechu obecně (lasery, vysekávání, sklad)
 • Analýza stávajícího systému řízení zpracování CNC programů
 • Návrh optimalizace řízení zpracování CNC programů
 • Návrh optimalizace vylamování a skládání zakázek
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Radek Cába
radek.caba@engel.at

Jiří Adamec
jiri.adamec@engel.at

25.8.2021

Možnosti automatizovaných kontrol v procesu robotického svařování – QM SB

 • Aktuální trendy a možnosti v oblasti automatizovaných kontrol
 • Aplikace automatizované kontroly v procesu robotického svařování VALK RS/SB
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

Vladimír Břečka
vladimir.brecka@engel.at

25.8.2021

Nasazení a využití 3D měření pro nové CNC obráběcí centrum AXA

 • Zmapování aktuální stavu 3D měření ve společnosti ENGEL
 • Analýza dotykového vs. optického měření
 • Doporučení způsobu měření pro produkty ENGEL
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

Vladimír Břečka
vladimir.brecka@engel.at

 

25.8.2021

Automatizovaná optická kontrola lakovaných dílů

 • Automatizované hodnocení lakovacích vad
 • Aktuální trendy, možnosti a integrace do lakovacího procesu ENGEL
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

25.8.2021

Zabezpečení nákladu během transportu

 • Sumarizace legislativních požadavků zabezpečení nákladu
 • Aplikace standardních postupů pro transport ENGEL produktů
 • Návrh „řešení na míru“ pro ENGEL produkty
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Viktor Hadač
viktor.hadac@engel.at

25.8.2021

Návrh konstrukce komisovacího vozíku do lakovny

 • Nárh konstrukce komisovacího vozíku pro vertikální transport dílů
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Viktor Hadač
viktor.hadac@engel.at

25.8.2021
 

Schaeffler Production CZ s.r.o.

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Konstrukce vstřikovací formy

 • studie vyrobitelnosti výrobku (stanovení uzavírací síly)
 • analýza smrštění
 • návrh dělících rovin
 • návrh vtokové soustavy
 • návrh vyhazovacího systému
 • návrh chladící soustavy
 • konstrukce formovacích dílů
 • konstrukce rámu formy vč. statického výpočtu
 • tvorba výkresové dokumentace
 • konstrukce odvzdušnění forem
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Optimalizace procesu elektroerozivního  obrábění

Úspora výrobních nákladů Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Využití 3D tisku při návrhu přípravků prototypové montáže

 • rychlost a cena výroby 3D tisk/ obrábění hliník/ obrábění nerez
 • porovnání cen
 • přesnost výroby
 • kombinace s hliníkem/nerezem
 • pevnostní výpočty, analýzy, zda jsou tištěné přípravky vhodné k použití a vydrží potřebné zatížení
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Tvorba aplikace/programu pro řízení reklamačního procesu dílů z oblasti automobilového průmyslu

Aplikace na zpracování a vyhodnocování naměřených dat reklamovaných dílů, ať už použitých nebo zachycených zákazníkem Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Využití brýlí s rozšířenou realitou ve výrobě

 • benchmark brýle s rozšířenou realitou, zjištění možnosti nákupu.
 • sestavení nového uvolňovacího plánu montážní linky s použitím brýlích s rozšířenou realitou; využití možnosti přebírání informací z brýlí (fotografie atd.)
 • sestavení pracovních návodek se použitím brýlích s rozšířenou realitou
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Návrh automatizace montáže TMM (thermomanagement module)

 • automatizace výrobního procesu
 • spolupráce robot – člověk
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022

Návrh ergonomického zhodnocení montážní linky

 • stanovení ergonomických opatření s přihlédnutím k času cyklu stroje
 • Workplacekatastr – zpracování pomocí metodiky EAWS
 • analýza svalové zátěže u manuálních pracovišť (prioritně na montážních linkách)
Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

7.10.2022
 

TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD Czech, lokace Roztoky, Měření emisí

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Měření emisí / OBD III

Automobilní diagnostické systémy nové generace OBD III, funkční rozsah, vlastnosti, uživatelské rozhraní; účast

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Pavel Štěrba, pavel.sterba@tuvsud.com

23.1.2023

Měření emisí / Zpracování dat z měření na brzdách

Zpracování datových souborů z měření motorů na zkušebním stanovišti, datové zpracování pomocí nástrojů výpočtové techniky 

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Richard Vacek, richard.vacek@tuvsud.com

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, Airbagová laboratoř - pasivní bezpečnost

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému

CHARAKTERISTIKA: Vývoj přístroje, metodiky. Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací airbagů v airbagové laboratoři
Náplň:

 • Sběr požadavků
 • Analýza techniky
 • Vývoj systému (mechatronika)
 • Realizace systému
DP

TÜV SÜD Czech

Zdeněk Sehyl
zdenek.sehyl@tuvsud.com 

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, středisko ADAS & AD (pokročilé systémy řidiče a autonomní vozidla / Testování Car2Car Car2X

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh měřicího řetězce s vhodnou synchronizací a zpracováním dat víceobjektových zkoušek ADAS a AD systémů

CHARAKTERISTIKA: V rámci testování pokročilých systémů řidiče a autonomních vozidel je získáváno mnoho dat z různých měřicích systémů. Úkolem studenta bude na základě analýzy současného systému AB Dynamics a možností rozšíření o produkty National Instruments aj. navrhnout měřicí aparaturu a automatizované zpracování dat.
Náplň:

 • Analýza současného stavu měřicí techniky
 • Požadavky nových testů vč. synchronizace a obrazového záznamu
 • Návrh měřicícho systému (HW)
 • Návrh systému na zprac. dat (SW)
 • Realizace celého řetězce
BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuvsud.com

23.1.2023

Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně 3

CHARAKTERISTIKA: Testovací scénáře pro autonomní vozidla od úrovně 3 a vyšší. Požadavky na testování na polygonech s C2X komunikací.
Souhrn legislativy a spotřebitelských testů C2C a C2X                               
Náplň:

 • Souhrn testů z evropských výzkumných projektů
 • Principy komunikace mezi vozidly i mezi vozidly a infrastrukturou
 • Na základě bezp. analýzy, statistik nehod a specifičnosti CZ prostředí navrhnout nové testy
 • Provedení a vyhodnocení testů
BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuvsud.com

Ing. Martin Šotola, Ph.D.
martin.sotola@tuvsud.com

 

23.1.2023

Automatizace procesů v přípravě, provádění, vyhodnocování a reportování zkoušek v oblasti pasivní bezpečnosti

 

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Martin Šotola, Ph.D.
martin.sotola@tuvsud.com

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Praha, Středisko automatizovaného řízení (HAD) - Simulace / MBS/ADAS II

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Sensor fusion pro systémy automatizovaného řízení

CHARAKTERISTIKA: Cílem je navrhnout algoritmus fúze dat z různých senzorů typicky využívaných v automobilovém průmyslu s přesahem do automatizovaných systémů řízení.                                                             
Bližší informace:

 • Rešerše využívaných senzorů
 • Volba ADAS či AD funkce pro identifikaci nutných senzorů
 • Rešerše používaných metod zpracování signálu u vybraných senzorů - od raw dat po identifikované objekty
 • Návrh algoritmu pro fúzi dat z více senzorů do výsledného object list
 • Řešit možno v nástroji vlastní volby, doporučeno: Python
DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Vladislav Kocián.
Vladislav.kocian@tuv-sud.cz

23.1.2023

Obchodní model fyzického a simulačního testování autonomních vozidel na základě legislativních požadavků

CHARAKTERISTIKA: Zhodnocení současných a budoucích požadavků na ADAS/AD funkce z pohledu legislativy a požadavků spotřebitelských organizací s ohledem na vývoj a certifikaci produktu. Součástí je i návrh obchodního modelu pro oblast fyzického a virtuálního testování v této oblasti.

NÁPLŇ:

 • rešerše legislativních požadavků na ADAS/AD systémy
 • zhodnocení potřeb fyzického a simulačního testování těchto systémů
 • návrh obchodního modelu zaměřeného na fyzické a simulační testování ADAS/AD
BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Vladislav Kocián.
Vladislav.kocian@tuv-sud.cz

 

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, Airbagová laboratoř

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Využití odpadního tepla ve zkušební laboratoři environmentálních zkoušek

CHARAKTERISTIKA: Návrh na využití odpadního tepla (kompresorovna, solární komora aj.) v návaznosti na úspory nákladů za provoz průmyslového objektu.
Náplň:

 • Analýza současného stavu technologií 
 • Energetická bilance
 • Sběr dat
 • Návrh rekuperace
 • Realizace
BP

TÜV SÜD Czech

(v roli konzultanta)      Mgr. Martin Čada
martin.cada@tuv-sud.cz

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, lokace Bezděčín, DYCOT (středisko dynamických nedestruktivních zkoušek)

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh senzorického způsobu měření vytažení bezpečnostního pásu pro zadní řadu cestujících při dynamických/crashových zkouškách pasivní bezpečnosti.  

CHARAKTERISTIKA: Měření vytažení bezpečnostního pásu pro zadní řadu cestujících        Náplň:

 • Sběr dat
 • Průzkum trhu
 • Návrh vhodného řešení
 • Implementace do provozu
BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Alan Šumelda
alan.sumelda@tuvsud.com

Ing. Lukáš Rákosník
lukas.rakosnik@tuvsud.com 

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, obchodní oddělení divize MO

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému

Analýzy trhu a zákaznických segmentů v evropském automobilovém průmyslu (+ vývoj v Automotive)

BP/DP

TÜV SÜD Czech

Ing. Štěpán Rabiňák stepan.rabinak@tuvsud.com

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, Strength Tests /Pevnostní zkoušky

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Tvorba automatického protokolu ze zkoušky pohlcování energie dle R21 (programování)

CHARAKTERISTIKA: Tvorba automatického protokolu ze zkoušky – automatické vkládání naměřených hodnot, grafů a fotografií dle stanovených kritérií. Výpočty 3ms zrychlení, určení max zrychlení z naměřených dat.
Náplň:

 • Sběr požadavků
 • Snalýza výstupů zkoušek
 • Programování automatického protokolu
DP

TÜV SÜD Czech

Jiří Vojtíšek 
jiri.vojtisek@tuv-sud.cz

23.1.2023

TÜV SÜD Czech, CAS/ Virtuální simulace

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Validace numerického modelu roll-over testu

CHARAKTERISTIKA: Vytvoření numerického modelu v programu ANSA/META. Výpočet modelu v progarmu Pam-crash. Vyhodnocení výsledků. Korelace s reálným roll-over testem autobusu.

BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Petr Záruba petr.zaruba@tuvsud.com

23.1.2023

Numerické přístupy modelování kompozitů pro dynamické zkoušky

CHARAKTERISTIKA: Vytvoření metodiky pro modelování kompozitních materiálů pro dynamické zkoušky včetně jejich spojů a posouzení validity výsledků. Validace postupů na reálných vzorkách.

BP

TÜV SÜD Czech

Ing. Petr Záruba petr.zaruba@tuvsud.com

23.1.2023
 

ÚJV Řež, a. s.

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Výpočet tepelného výkonu ve skladu pro vyhořelé jaderné palivo (SVJP) při uskladnění obalových souborů (OS). Výpočet provést nejlépe v CFD programu.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Lukáš Pavlíček

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Elektrické ochrany bloku VVER 440, zásady chránění, příklad výpočtu nastavení

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. David Nesweda

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Koordinace a selektivita elektrických ochran v rozvodu vlastní spotřeby elektráren. Problematika selektivity ochran různých výrobců.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Daniel Vlach

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Výpočty přechodových dějů ve vlastní spotřebě při automatických záskocích, load flow, spouštění největšího spotřebiče. Výpočet bude proveden v programu NEPLAN.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Pavel Fajgl

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Chemická a fyzikální analýza materiálů zaměřená na „otisk prstů“. Metody jako FT-IR, XRF, TGA a jejich kombinace. Porovnání kvalifikovaného typu a nově dodaného výrobku.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Michal Zavadil, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

"Smart devices" pro použití v podmínkách jaderných elektráren. Hodnocení životnosti, simulace stárnutí, diagnostika

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Pavel Žák, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Ultrazvuková kontrola heterogenních svarů v jaderné energetice

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Daniel Dopjera, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Hodnocení aplikovatelnosti miniaturizovaných zkušebních těles pro hodnocení mechanických vlastností konstrukčních materiálů jaderných elektráren

  Bakalářská práce / Diplomová práce

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Radim Kopřiva, Ph.D.

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Hodnocení fretting testů na sadě vzorků ATF z pohledu typu a tvrdosti materiálů pokrytí

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Hodnocení procesu deponování coatingu na pokrytí pomocí fretting testů vč. výzkumu přechodových fází

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Simulace as-real procesu debris frettingu v rámci male vodní smyčky, DM a 3PP

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Modelování (Abacus, Ansys) fretting jevu v palivovém souboru.

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Materiálový výzkum obsahu vodíku v pokrytí paliva pomocí neutronové radiografie

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023

Technologie neutronové tomografie – vývoj a testování prototypu na HK reaktoru LVR-15

  Bakalářská práce / Diplomová práce

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Ing. Marcin Kopeć 

michaela.hartychova@ujv.cz

26.4.2023