CZ/EN

Nabídky závěrečných prací

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Inovace válců pro pásové dopravníky

 • Hodnocení stávajícího stavu z hlediska technologičnosti konstrukce
 • Nalezení nekonvenčních variant řešení válců pro dopravník
 • Kladen důraz na montáž, skladovatelnost, hmotnost a nosnost válce
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Skřivánek
petr.skrivanek@engel.at

24.8.2021

Gravitační skluz pro malé díly 

 • Průzkum trhu a SWOT analýza současného řešení
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Kladen důraz na finální cenu, výrobu, montáž a transport produktu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Šperling
petr.sperling@engel.at

24.8.2021

Vertikální stohovatelný zásobník pro přepravky

 • Pro ENGEL zcela nový produkt
 • Průzkum trhu, návrh specifikace požadavků
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Analýza rizik
 • Komplexní hodnocení produktu, pevnostní analýza a optimalizace konstrukce
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Zbyněk Swaczyna
zbynek.swaczyna@engel.at

24.8.2021

Zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami 

 • Průzkum trhu a SWOT analýza současného řešení
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
 • Analýza rizik
 • Komplexní hodnocení produktu, pevnostní analýza a optimalizace konstrukce
 • Kladen důraz na konstrukční modularitu řešení
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

Ing. Petr Skřivánek
petr.skrivanek@engel.at

24.8.2021

Materiály pro konstrukci zařízení do čistého prostředí

 • Analýza požadavků pro čisté prostředí ISO 14644 a souvisejících norem
 • Průzkum trhu, vhodné a nevhodné materiály – převážně plasty
 • Hodnocení vhodných materiálů na základě ceny, dostupnosti, kvality
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Martin Sirový, vedoucí vývoje
martin.sirovy@engel.at

24.8.2021

Budoucnost vývoje poptávek automatizace

 • Nastínit možný vývoj, způsob jakým se budou kontaktovat zákazníci a na jaké bázi bude probíhat komunikace
 • Nástroje pro zpracování nabídek, cenotvorba, specifikace, nabídkový model
 • Způsoby prezentace nabídky, řešení
 • Průzkum trhu s automatizací, možné trendy vývoje na následujících 5 - 10let s ohledem na produktové portfolio firmy Engel strojírenská
Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Robin Kliment
robin.kliment@engel.at

25.8.2021

Zkoušky těsnosti svařenců olejových nádrží 

 • Zkoušky těsnosti obecně
 • Analýza stávající metody zkoušení těsnosti olejových nádrží
 • Návrh alternativních metod zkoušení těsnosti olejových nádrží
 • Porovnání metod a výběr nejvhodnější varianty
 • Návrh nového pracoviště zkoušky těsnosti s ohledem na automatizaci
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Tomáš Hromádka
tomas.hromadka@engel.at

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

Automatizace svařování, broušení, nastřelování svorníků

 • Automatizace dané technologie obecně
 • Analýza portfolia vhodných dílů k automatizaci
 • Návrh robotizovaného pracoviště
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacík@engel.at

25.8.2021

Návrh pracoviště nového obráběcího centra

 • Metody štíhlé výroby a ergonomie obecně
 • Návrh pracoviště s ohledem na zásady štíhlé výroby, bezpečnosti a ergonomie
 • Návrh ideálního layoutu a materiálového toku
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacík@engel.at

 

25.8.2021

Optimalizace výroby olejových tanků 

 • Metody štíhlé výroby obecně
 • Analýza výrobního střediska pomocí metod štíhlé výroby
 • Návrh optimalizací výrobního střediska (nové uspořádání, návrhy na automatizaci)
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

Optimalizace pracoviště rámové svařovny 

 • Metody štíhlé výroby a ergonomie obecně
 • Analýza výrobního pracoviště a navazujících procesů (materiálové toky, VSM, layout, technologie svařování a pozicování svařenců)
 • Návrh optimalizovaného výrobního pracoviště – svařovacího boxu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Monika Boxanová
monika.boxanova@engel.at

 

25.8.2021

Automatizace ve zpracování plechu 

 • Technologie zpracování plechu obecně (2D řezání laserem, ohraňování, zakružování)
 • Možnosti automatizace technologií zpracování plechu
 • Analýza možností automatizace z více hledisek (ekonomie provozu, kvalita, produktivita)
 • Analýza vybraných dílů z pohledu vhodnosti pro automatizaci
 • Vyhodnocení a doporučení vhodných metod
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

25.8.2021

 Srovnání ručního a automatizovaného svařování u konkrétních dílů 

 • Automatizace svařování obecně
 • Analýza jednotlivých metod z více hledisek (ekonomie provozu, kvalita, produktivita)
 • Vyhodnocení a doporučení vhodných metod
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacik@engel.at

25.8.2021

Konstrukční návrh přípravku pro robotické svařování 

 • Konstrukce svařovacích přípravků obecně
 • Analýza daného svařence / Návrh přípravku
 • Realizace svařovacího přípravku
 • Zavedení přípravku do výroby
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Ing. Josef Vacík
josef.vacik@engel.at

 

25.8.2021

Digitalizace výroby 

 • Možnosti digitalizace ve výrobě obecně
 • Analýza stávajících výrobních procesů a toků informací
 • Návrh digitalizace stávajících procesů
 • Návrh automatizace administrativních úkonů
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Jakub Vesecký
jakub.vesecky@engel.at

25.8.2021

Implementace 3D výkresů 

 • Možnosti digitalizace ve výrobě obecně
 • Možnosti 3D výkresů (PMI)
 • Návrh výrobního procesu bezpapírové výroby konkrétního dílu
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hamberger
pavel.hamberger@engel.at

Jakub Vesecký
jakub.vesecky@engel.at

Radek Cába
radek.caba@engel.at

 

25.8.2021

Organizace zpracování CNC programů 

 • Programování technologií zpracování plechu obecně (lasery, vysekávání, sklad)
 • Analýza stávajícího systému řízení zpracování CNC programů
 • Návrh optimalizace řízení zpracování CNC programů
 • Návrh optimalizace vylamování a skládání zakázek
Bakalářská práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Radek Cába
radek.caba@engel.at

Jiří Adamec
jiri.adamec@engel.at

25.8.2021

Možnosti automatizovaných kontrol v procesu robotického svařování – QM SB

 • Aktuální trendy a možnosti v oblasti automatizovaných kontrol
 • Aplikace automatizované kontroly v procesu robotického svařování VALK RS/SB
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

Vladimír Břečka
vladimir.brecka@engel.at

25.8.2021

Nasazení a využití 3D měření pro nové CNC obráběcí centrum AXA

 • Zmapování aktuální stavu 3D měření ve společnosti ENGEL
 • Analýza dotykového vs. optického měření
 • Doporučení způsobu měření pro produkty ENGEL
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

Vladimír Břečka
vladimir.brecka@engel.at

 

25.8.2021

Automatizovaná optická kontrola lakovaných dílů

 • Automatizované hodnocení lakovacích vad
 • Aktuální trendy, možnosti a integrace do lakovacího procesu ENGEL
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Zdenek Bauer
zdenek.bauer@engel.at

25.8.2021

Zabezpečení nákladu během transportu

 • Sumarizace legislativních požadavků zabezpečení nákladu
 • Aplikace standardních postupů pro transport ENGEL produktů
 • Návrh „řešení na míru“ pro ENGEL produkty
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Viktor Hadač
viktor.hadac@engel.at

25.8.2021

Návrh konstrukce komisovacího vozíku do lakovny

 • Nárh konstrukce komisovacího vozíku pro vertikální transport dílů
 • Koncepční návrhy několika variant, konstrukční návrh vybrané varianty
Bakalářská práce / Diplomová práce

ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Viktor Hadač
viktor.hadac@engel.at

25.8.2021

Tvorba aplikace/programu pro řízení reklamačního procesu dílů z oblasti automobilového průmyslu

  Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Návrh automatizace montáže TMM (Thermo-management module)

Automatizace výrobního procesu; spolupráce robot – člověk Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Návrh ergonomického zhodnocení montážní linky

Stanovení ergonomických opatření s přihlédnutím k času cyklu stroje Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Návrh a realizace kontrolní stanice pro TMM (Thermo-management module)

Konstrukce kontrolní stanice skládající se z kamerového systému a osvětlení (100% kontrola TMM); odzkoušení kamerového systému; porovnávání se stávající kontrolou prováděnou vizuálně pracovníkem Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Optimalizace procesu elektroerozivního obrábění, úspora výrobních nákladů

  Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Konstrukce vstřikovací formy

Studie vyrobitelnosti výrobku (stanovení uzavírací síly); analýza smrštění; návrh dělících rovin; návrh vtokového soustavy; návrh vyhazovacího systému; návrh chladící soustavy; konstrukce formovacích dílů; konstrukce rámu formy vč. statického výrobku; tvorba výkresové dokumentace; konstrukce odvzdušnění forem Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Měření emisí / OBD III

Automobilní diagnostické systémy nové generace OBD III, funkční rozsah, vlastnosti, uživatelské rozhraní; účast Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Pavel Štěrba, pavel.sterba@tuv-sud.cz
Tel.: 602 558 659

16.10.2019

Měření emisí / Zpracovaní dat z měření motoru na zkušebním stanovišti 

Zpracování datových souborů z měření motorů na zkušebním stanovišti, datové zpracování pomocí nástrojů výpočtové techniky  Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Richard Vacek, richard.vacek@tuv-sud.cz
Tel.: 724 809 929

16.10.2019

Měření emisí / Vectotool – užitková vozidla

Matematická relace mezi spotřebou paliva spalovacího motoru zjištěného na motorovém dynamometru a instalovaného do nákladního vozidla s konkrétními parametry Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Pavel Štěrba, pavel.sterba@tuv-sud.cz
Tel.: 602 558 659

16.10.2019

Pasivní bezpečnost / (Boční) nárazy – Dycot/Crash/Simulace

Neotřelé nápady a nové myšlenky vítány!
Vysoká pravděpodobnost realizace!

NÁZEV:

Návrh konstrukce lineárního vedení ALIS.

CHARAKTERISTIKA:
Návrh konstrukce lineárního vedení ALIS (zařízení simulující boční náraz automobilu) vč. studie proveditelnosti. Jedná se o konstrukční návrh ( s využitím komerčně dostupných prvků) lineárního vedení přenášející pohyb pístů na mechanismus predstavující boční strukturu vozu. Součástí DP je také studie proveditelnosti.

CÍL PRÁCE:
Vytvořit konstrukční návrh (studii) v prostředí CAD - Solidworks.
Studie vyrobitelnosti + podklady pro odhad nákladů (ve spolupráci se zadavatelem).

Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Michal Kalinský
michal.kalinsky@tuv-sud.cz
Tel.: 724 592 653

16.10.2019

Pasivní bezpečnost / Airbagová laboratoř

Vývoj přístroje, metodiky. Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací airbagů v airbagové laboratoři

NÁZEV:

Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému.

CHARAKTERISTIKA:

 • sběr požadavků
 • analýza techniky
 • vývoj systému (mechatronika)
 • (realizace systému)
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Libor Šmíd 
libor.smid@tuv-sud.cz  
Tel.: 606 621 007

16.10.2019

ADAS & AD (pokročilé systémy řidiče a autonomní vozidla / Testování Car2Car Car2X

V rámci testování pokročilých systémů řidiče a autonomních vozidel je získáváno mnoho dat z různých měřicích systémů. Úkolem studenta bude na základě analýzy současného systému AB Dynamics a možností rozšíření o produkty National Instruments aj. navrhnout měřicí aparaturu a automatizované zpracování dat.

NÁZEV:
Návrh měřicího řetězce s vhodnou synchronizací a zpracováním dat víceobjektových zkoušek ADAS a AD systémů

CHARAKTERISTIKA:

 • analýza současného stavu měřicí techniky
 • požadavky nových testů vč. synchronizace a obrazového záznamu
 • návrh měřicícho systému (HW)
 • návrh systému na zprac. dat (SW)
 • realizace celého řetězce
Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuv-sud.cz
Tel.: 601 131 947

 

16.10.2019

ADAS & AD (pokročilé systémy řidiče a autonomní vozidla / Testování Car2Car Car2X

Testovací scénáře pro autonomní vozidla od úrovně 3 a vyšší. Požadavky na testování na polygonech s C2X komunikací.

NÁZEV:

Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně 3

CHARAKTERISTIKA:

 • souhrn legislativy a spotřebitelských testů C2C a C2X
 • souhrn testů z evropských výzkumných projektů
 • principy komunikace mezi vozidly i mezi vozidly a infrastrukturou
 • na základě bezp. analýzy, statistik nehod a specifičnosti CZ prostředí navrhnout nové testy
 • provedení a vyhodnocení testů
Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuv-sud.cz
Tel.: 601 131 947

Ing. Martin Šotola, Ph.D.
martin.sotola@tuv-sud.cz
Tel.: 725 103 675

16.10.2019

Simulace / MBS/ADAS II

 1. Matlab/SIMULINK - vývoj bloku pro sensor fusion, využití simulace ADAS/AD
 2. Vstupem jsou „object list“ popř. data na nižší úrovni postprocessingu jednotlivých sensorů používaných ve vozidle pro detekci vnějších objektů: radar + kamera + lidar + sonar, výstupem je jeden object list.
 3. Matlab/SIMULINK - vývoj bloků a jejich implementace pro některé sub-systémy vozidla a jeho řídící funkce
  • ESP (ABS)
  • Pohonný řetězec
  • Predictive driver
  • Řídící funkce (AEB, ACC, AES …)
 4. Matlab/SIMULINK – vývoj modelu a zpřesňování modelu vozidla pro simulace v oblasti ADAS/AD
 5. Zpracování a vyhodnocení dat z fyzických zkoušek zaměřených na testování funkcí ADAS a dynamického chování vozidla při definovaných manévrech. Využití pro virtuální simulace v oblasti ADAS/AD.
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
jiri.svoboda@tuv-sud.cz
Tel.: 725 007 220

16.10.2019

Simulace / MBS/ADAS II

Současné a budoucí požadavky na ADAS/AD funkce z pohledu (připravované) legislativy a požadavků spotřebitelských organizací s ohledem na vývoj produktu a budoucího obchodního modelu pro oblast fyzického a virtuálního testování v této oblasti. Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
jiri.svoboda@tuv-sud.cz
Tel.: 725 007 220

16.10.2019

Lokace Bezděčín / Využití odpadního tepla

Návrh na využití odpadního tepla (kompresorovna, solární komora aj.) v návaznosti na úspory nákladů za provoz průmyslového objektu

NÁZEV:
Využití odpadního tepla ve zkušební laboratoři environmentálních zkoušek

CHARAKTERISTIKA:

 • Analýza současného stavu technologií 
 • Energetická bilance
 • Sběr dat
 • Návrh rekuperace
 • Realizace
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Mgr. Martin Čada
martin.cada@tuv-sud.cz
Tel.: 602 114 508

Aleš Brabenec
ales.brabenec@tuv-sud.cz
Tel.: 725 896 850

16.10.2019

Lokace Bezděčín / Odsávání zplodin z airbagů DYCOT

Odsávání zplodin Airbagů po výstřelu katapultu.

NÁZEV:
Návrh mobilní digestoře na odsávání zplodin airbagů při saňových zkouškách pasivní bezpečnosti

CHARAKTERISTIKA:

 • sběr dat 
 • okrajové podmínky testů (Dynamika, poloha)
 • návrh mobilního systému
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Martin Škopek
martin.skopek@tuv-sud.cz
Tel.: 725 896 850

Ing. Lukáš Rákosník
lukas.rakosnik@tuv-sud.cz
Tel.: 724 417 758

16.10.2019