CZ / EN

O fakultě

Fakultu strojní ČVUT v Praze tvoří celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají značný záběr inženýrských odborností od technické matematiky, fyziky, mechatroniky, termodynamiky, přes konstruování částí strojů, automobilů, letadlové techniky i výrobních strojů, až po zpracovatelský průmysl a jednotlivé výrobní technologie, jejich projektování a automatizaci. Značný tvůrčí potenciál spočívá ve vědecko-výzkumných pracovnících a také ve studentech, kterých je téměř tři tisíce. Charakteristiku jednotlivých ústavů a vědeckých pracovišť pokrývá tato publikace.
 

budovy/FS_ban_2000x400.jpg


Přes 150 let historie fakulty je dlouhých a představuje velký závazek, ale i nadějný příslib dalšího rozvoje fakulty pro průmysl v Českých zemích založený na českých strojních inženýrech.

Informace o současných výzkumných a dalších aktivitách jednotlivých ústavů a vědeckých pracovišť najdete zde.

Z historie

V první polovině 19. století se začala rychle rozvíjet průmyslová výroba, v rámci habsburské říše zvláště v Českém království. Tomu se musel přizpůsobit obsah výuky, změny specializací i studijní osnovy. V té době probíhala také jazyková emancipace českého národa. Nejdříve se z fyziky oddělila specializovaná výuka mechaniky a v roce 1863 byl vydán organický statut, který Pražskou polytechniku ustavil z dnešního pohledu již jako moderní vysokou školu. Rok 1864, kdy na Pražské polytechnice byly zřízeny čtyři studijní odbory: stavitelství vodní a silniční, stavitelství pozemní, strojnictví a technická lučba (chemie), si Fakulta strojní připomíná jako rok svého založení. Od této doby se vyučují specializované předměty strojnictví a mluví se již o schopnosti samostatně vytvořit technické dílo, jako o podstatě inženýrství.

Přehlednou historii fakulty vám přiblíží tyto stránky.

obecne/meridlo.jpg