CZ / EN

Nabídka spolupráce s průmyslem

prumysl/spol_pr_01.jpgFakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze prošla se strojařinou všemi vývojovými etapami od počátků průmyslové revoluce po dnešek a hrála při tom často aktivní roli. Jejích 17 ústavů pokrývá celé strojní inženýrství od matematiky a fyziky přes materiály a technologie po jednotlivé druhy strojů a procesů a ekonomiku podniků. Jejích 150 let historie je dlouhých a představuje velký závazek, ale i nadějný příslib dalšího rozvoje fakulty pro průmysl v Českých zemích založený na českých strojních inženýrech.

Proto nabízíme ucelený program spolupráce s průmyslem, který pomáhá nalezení správné dvojice student – podnik a je užitečný pro obě strany. Součástí tohoto programu je i nabídka závěrečných prací (bakalářských, diplomových), zveřejněných jednak na Portálu nabídek závěrečných prací a po zajištění vedoucího závěrečné práci i ve studijním informačním systému – příklad takové informace najdete zde. Během semestru ve spolupráci se studentským klubem ESC (Engineering Student Club) pořádáme také přednášky a workshopy firem.

Součástí tohoto programu je také možnost propagace Vaší firmy přímo v prostorách naší fakulty a na informačních stránkách fakulty. Dále nabízíme podnikům možnost brainstormingu s našimi odborníky, který poskytuje možnost vytvoření ideje nového výrobku, námětu inovace nebo konceptu řešení technického problému. Informace o probíhající spolupráci s průmyslovými partnery najdete v charakteristikách jednotlivých ústavů fakulty.

Pro rychlý kontakt na konkrétní oblast spolupráce využijte TENTO PORTÁL.


Administrativní kontakt:

Libor Beránek

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

prumysl (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 3246

místnost: B1-127, Dejvice