[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ  /EN

Magisterské

Magisterské

 • CFD simulace aerosolu tuhých částic - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Posouzení provozních fází termohydraulického rozdělovače MGS 2021/2022 - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Větrání průmyslové haly - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, František Drkal, téma k dispozici
 • Středotlaká pneumatická doprava - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Neprůzvučnost potrubí - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Experimentální ověření CFD modelu aerodynamického zdroje hluku - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Air-conditioning system in the office building for different climate (Klimatizační systém v kancelářské budově pro různá klimata) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Spotřeba energie klimatizačního systému - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Efficiency of air source heat pumps in Europe (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Využití solární energie ve výrobním závodě Lindab - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Větrání a hluk plynové kotelny - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Richard Nový, téma k dispozici
 • Klimatizace televizního studia - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Richard Nový, téma k dispozici
 • Filtrační materiály a systémy pro průmyslovou filtraci - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Vizualizace solární geometrie - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Simulace budovy, vytápění, větrání a klimatizace v programu IDA-ICE - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Umístění sálavé otopné plochy v kanceláři pro IB 2021/22 - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Metody stanovení zrnitosti tuhých částic - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Korelace mezi aerodynamickým hlukem a prouděním - více
  3901T000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Klimatizace Nemocničních prostor - více
  3901T000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Klimatizace nemocnic - Ekodesign - více
  3901T000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Optimalizace rekonstrukce budovy - více
  3901T000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Posouzení využití čističek vzduchu - více
  3901T000 - bez oboru, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Návrh řízení energetické odezvy rodinného domu a jeho systémů na základě požadavků elektrické sítě s použitím simulačního prostředí (Obor: Inteligentní budovy) - více
  3901T000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP