[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program  STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.
Prohlub znalosti v magisterském studijním programu TECHNIKA PROSTŘEDÍ​
nebo
v magisterském studijním programu  INTELIGENTNÍ BUDOVY

Studijní program  ti umožní:

  • Rozvinout tvé teoretické poznatky a získat široké znalosti z navrhování, konstruování, projektování, technologie, provozu, měření a regulace, metod pro snižování hluku a vibrací, včetně hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních a odlučovacích zařízení a alternativních zdrojů energie. 
  • Úspěšně se začlenit do vize budoucího vývoje hospodářství. 
  • Uplatnit se ve výzkumu, vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. 

Studijní program Inteligentní budovy ti umožní:

  • Získat široký průřezový přehled v oblastech stavby, technických zařízení budov, energetických, řídících a informačních systémů.
  • Najít uplatnění v architektonických ateliérech při koncepčních návrzích budov a při řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov.
  • Získat uplatnění v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, ve firmách „facility managementu“.
  • Působit i v projekt managementu, koordinátorské či poradenské činnosti a ve vývoji a výzkumu technologií inteligentních budov.
  • Uplatnit se ve výstavbě a provozování budov energeticky, ekonomicky a funkčně efektivních.
  • Získat pozici u dodavatelských a montážních firem z oboru techniky prostředí staveb a energetiky se můžeš, kromě přípravy akcí, účastnit také řízení montážních a dodavatelských prací na stavbách.
  • Uplatnit se také ve státní správě (stavební úřady, státní dozory – životní prostředí, hygiena).
Chci být inženýrem se zaměřením na vytápění, klimatizaci, alternativní zdroje energie a inteligentní budovy