[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Výuka

pracoviste/12116/12116_labw01.jpg

Studium programu Technika prostředí je rozděleno do nosných oblastí, jako je větrání a klimatizace, vytápění a zásobování teplem, alternativní zdroje energií, ochrana ovzduší, snižování hluku a vibrací. K základním znalostem absolventů oboru patří i zvládnutí přenosu tepla a hmoty, mechaniky tekutin, experimentálních metod a počítačových simulací. Absolventi získají ucelené vzdělání v oboru, který svým záběrem přesahuje do dalších disciplín, jakými jsou fyziologie, hygiena, ekologie, stavebnictví, bezpečnost práce nebo architektura.

Samostatný prostor je věnován rozvoji simulačních metod pro analýzu dynamických jevů u vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení ve spolupráci s TU Eindhoven v Nizozemí. Studenti mají možnost řešit diplomovou práci na TU Lyngby v Dánsku, kde sídlí špičkové pracoviště zabývající se výzkumem vnitřního prostředí (International Centre for Indoor Environment and Energy). V oblasti obnovitelných zdrojů energie úzce spolupracujeme s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB).