[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS19/159/OHK2/3T/12  
  Vnitřní prostředí budov a energetická náročnost zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2019-2021)
 • TK02010164  
  Vývoj nástrojů pro optimální energetickou odezvu budov na požadavky chytré sítě a jejich dopad na energetický trh a životní prostředí – Barták, M. (2019-2022)
 • TK02020006  
  Zvyšování účinnosti rotačních regeneračních výměníků – Zmrhal, V. (2019-2022)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009226  
  Odsávání škodlivin v průmyslových provozech – Barták, M. (2017-2020)
 • SGS16/212/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2016-2018)