[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ  /EN

Projekty


V3S.

 • SGS19/159/OHK2/3T/12
  Vnitřní prostředí budov a energetická náročnost zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2019-2021)
 • TK02010164
  Vývoj nástrojů pro optimální energetickou odezvu budov na požadavky chytré sítě a jejich dopad na energetický trh a životní prostředí – Barták, M. (2019-2022)
 • TK02020006
  Zvyšování účinnosti rotačních regeneračních výměníků – Zmrhal, V. (2019-2022)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009226
  Odsávání škodlivin v průmyslových provozech – Barták, M. (2017-2020)