[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Stručně

pracoviste/12116/20141212_049_VIC-Ryszawy_sm.jpg

Získáte široké znalosti z navrhování, konstruování, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku.

Stanete se odborníky pro vývoj, návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňujících vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.