[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Efektivita přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v různých klimatických oblastech – Kachalouski, Y. - Matuška, T., TZB info. 2019, 21(46), ISSN 1801-4399.
 • Design of sound insulation of full glazed façade – Králíček, J. - Kučera, M., Akustika. 2019, 32(32), 325-331. ISSN 1801-9064.
 • Spotřeba energie na chlazení budov – Šimek, J. - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 130-133. ISSN 1210-1389.
 • Předpisy pro instalaci pojistného ventilu – Vavřička, R. - Vrána, J., Topenářství, instalace. 2019, 53(1), 32-39. ISSN 1211-0906.
 • Stratification analysis of domestic hot water storage tanks: A comprehensive review – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy and Buildings. 2019, 187 110-131. ISSN 0378-7788.

2018

 • Numerical Analysis of Erosion Wear and Pressure Drop for Turbulent Multiphase Slurry Flow of Bottom Ash-Water in Slurry Pipe – Kannojiya, V. - Darshan, M. B., - Chandra, Y., Archive of Mechanical Engineering. 2018, 65(3), 361-378. ISSN 0004-0738.
 • Provozní charakteristiky otopných těles – zaměřeno na jednotrubkovou otopnou soustavu – Vavřička, R. - Fischer, P., TZB info. 2018, 20(28), ISSN 1801-4399.
 • The Most Common Mistakes when Designing a Hot Water Storage Tank – Vavřička, R., The REHVA European HVAC Journal. 2018, 55(4), 30-35. ISSN 1307-3729.
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 1. část – Vavřička, R. - Puhl, D., Topenářství, instalace. 2018, LII(4), 32-36. ISSN 1211-0906.
 • Hluk vyzařovaný komíny – Kučera, M. - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(4), 212-219. ISSN 1210-1389.
 • Metodika dimenzovania zásobníkových ohrievačov pre bytové domy podl'a odberu teplej vody – Čermanová Zuzana, Z. - Peráčková, J., - Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(3), 136-142. ISSN 1210-1389.
 • Vliv umístění otopného tělesa v rohové místnosti – Pavelka, O. - Bašta, J., vytápění, větrání instalace. 2018, 27(5), 278-282. ISSN 1210-1389.
 • A simulation-based assessment of humidity treatment in data centre cooling systems with air-side economisers Simulační posouzení úpravy vlhkosti v systémech chlazení data center s ekonomizérem na straně vzduchu – Rachman, A.P. - Zavřel, V. - Torrens, J.I., - Hensen, J., Vytapeni, Vetrani, Instalace. 2018, 27(6), 374-381. ISSN 1210-1389.
 • Dodržování názvosloví v oboru techniky prostředí – Bašta, J. - Drkal, F., - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 61(5), 316-317. ISSN 1210-1389.
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem Část 1: Experimentální měření – Červín, R. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(5), 284-289. ISSN 1210-1389.
 • Vliv umístění otopného tělesa v rohové místnosti – Pavelka, O. - Bašta, J., vytápění, větrání instalace. 2018, 27(5), 278-282. ISSN 1210-1389.
 • Větrání komerčních kuchyní podle ČSN EN 16282 – Zmrhal, V. - Morávek, P. - Kott, T., - Foret, J., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(5), 290-295. ISSN 1210-1389.
 • Přímé volné chlazení datových center – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(4), 236-242. ISSN 1210-1389.
 • Rotační výměníky a podmínky pro jejich bezporuchový provoz – Zmrhal, V. - Postupa, M., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 100-104. ISSN 1210-1389.
 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J. - Šulc, J., - Vavřička, R., Vytapeni, Vetrani, Instalace. 2018, 27(2), 80-83. ISSN 1210-1389.
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 2. část – Vavřička, R. - Zelingr, J., Topenářství, instalace. 2018, LII(5), 36-41. ISSN 1211-0906.
 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současné právní předpisy – Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 84-86. ISSN 1210-1389.
 • Influence of Increased Temperature on Energy Production of Roof Integrated PV Panels – Poulek, V. - Matuška, T. - Libra, M. - Kachalouski, Y., - Sedláček, J., Energy and Buildings. 2018, 166 418-425. ISSN 0378-7788.
 • Emise CO2 a jejich dopad na hodnocení zdrojů v budovách – Novotný, J. - Matuška, T., TZB info. 2018, 20(12), ISSN 1801-4399.
 • Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(1), 16-20. ISSN 1210-1389.
 • Aplikace pro hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., Energie 21. 2018, XI(2), 20-21. ISSN 1803-0394.
 • Solární ohřev vody na českém trhu – Venzara, J. - Matuška, T., TZB info. 2018, 20(18), ISSN 1801-4399.
 • Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů – Bašta, J., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 74-79. ISSN 1210-1389.
 • Nulové, téměř nulové a plusové budovy v českém právním kontextu – Matuška, T., Časopis Stavebnictví. 2018, XII(01-02/18), 42-45. ISSN 1802-2030.
 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 61(1), 29-35. ISSN 1210-1389.
 • JEDNOTRUBKOVÁ OTOPNÁ SOUSTAVA S JEZDECKÝM NAPOJENÍM OTOPNÝCH TĚLES – Fischer, P. - Bašta, J., vytápění, větrání instalace. 2018, 27.(1), 2-7. ISSN 1210-1389.

Stať ve sborníku

2019

 • Optimization of Distance Rings in Panel Radiators – Legner, T. - Bašta, J., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1315.
 • Geometrie distančního kroužku a teplotní pole otopného tělesa – Legner, T. - Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 59-63. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Acoustic Evaluation of the Air-Conditioning Unit in the Room – Králíček, J. - Kučera, M., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Waste Water Recovery System with Heat Pump for Hot Water Preparation – Červín, R. - Matuška, T., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Reducing Energy Consumption for Air-Conditioning by Commissioning and Optimized System Operation – Šimek, J. - Lain, M., - Hensen, J.L.M., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Influence of User Electricity Load Profile and Calculation Time Step on the Photovoltaic System Balance – Novotný, J. - Matuška, T., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V., - Slanina, P., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.
 • Přístupy pro modelování dynamiky deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 155-161. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Zajištění místní regulace – Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 162-168. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla – Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 47-51. ISBN 978-80-02-02847-5.

2018

 • Development of Solar Assisted Sorption Unit for Extraction of Water from Ambient Air in the Desert Climate – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2018 Conference – 12th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2018. p. 659-664. ISBN 978-3-9820408-0-6.
 • Metody boje proti hluku – Kučera, M. - Králíček, J., In: IX. sympozium GREEN WAY 2018. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 24. ISBN 978-80-02-02809-3.
 • HOLISTICKÉ ŘÍZENÍ DATACENTER: METODIKA PRO UVEDENÍ DO PROVOZU VÍCEOBOROVÉHO ŘÍZENÍ DATACENTER S POUŽITÍM SIMULACE BUDOV – Zavřel, V. - Torrens, J.-I., - Hensen, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • HLUKOVÁ HLEDISKA INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY V BYTOVÉM DOMĚ – Kučera, M., In: SANHYGA 2018 - vodovody, kanalizácia, plynovody. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018. p. 115-124. ISBN 978-80-89878-30-7.
 • Instalace pojistného zařízení u ohřívače teplé vody – Vavřička, R. - Vrána, J., In: SANHYGA 2018 - vodovody, kanalizácia, plynovody. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018. p. 105-113. ISBN 978-80-89878-30-7.
 • Influence of rotation and geometry change of distance rings in panel radiators – Legner, T. - Bašta, J., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Noční radiační chlazení hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 69-73. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Potenciální aplikace pro duální solární kolektory – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 63-68. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Heat Pump Combined with PV for Single-Family House – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 35-37. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Vliv natočení a změny geometrie distančního kroužku u deskových otopných těles – Legner, T. - Bašta, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 23-28. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Červín, R. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 89-93. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • CFD simulace ventilačního systému tavicí pece pro zpracování oceli – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 81-87. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Využití CFD simulací k optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 7-12. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • NÁVRH ZVUKOVÉ IZOLACE CELOPROSKLENÉ FASÁDY BUDOVY - MĚŘENÍ, MOŽNOSTI PROJEKTU, SIMULACE, REALIZACE A MĚŘENÍ – Králíček, J. - Kučera, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 75-80. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Modelování jednotky pro získávání vody z pouštního vzduchu – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 101-106. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Bilance FV systému v domácnosti při uvažování detailního odběrového profilu – Novotný, J. - Matuška, T., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 1-6. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • ACOUSTIC DESIGN OF NOISE PROTECTION AND NOISE MAPPING FOR HEAT PUMPS IN THE COURTYARD OF A RESIDENTIAL BUILDING – Králíček, J. - Kučera, M., - Králíček, J., In: Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2018. ISSN 2329-3675. ISBN 978-83-7880-552-6.
 • EXPERIMENTAL EVALUATION OF AERODYNAMIC NOISE AND FLUCTUATIONS OF TURBULENT FLOW OVER A TERMINAL DIFFUSER OF A VENTILATION SYSTEM – Králíček, J. - Kučera, M., In: Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2018. ISSN 2329-3675. ISBN 978-83-7880-552-6.
 • Testování vzduchových kolektorů – Šourek, B. - Shemelin, V., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 211-218. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Teoretická analýza využití duálních solárních kolektorů – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 167-174. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Potenciální aplikace pro nezasklené fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 159-166. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Vliv odběrového profilu elektrické energie na bilanci FV systému – Novotný, J. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 151-158. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 129-135. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Využití odpadního tepla pro vytápění hypermarketu – Lain, M. - Kopecký, P., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 107-115. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • Tepelné modelování fotovoltaických modulů – Kachalouski, Y. - Matuška, T., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 85-92. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Peltiérův chladič vzduchu – Zavřel, V. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., [Functional Sample] 2018.

Sborník

2019

 • Konference Vytápění Třeboň 2019 – Bašta, J. ed., Třeboň, 2019-05-28/2019-05-30. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. ISBN 978-80-02-02847-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Základy snižování hluku – Kučera, M. org. - Nový, R. org., [Conference Hosting] 2018.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Ověřená technologie Jednotka pro získávání vody ze vzduchu – Zmrhal, V. - Šourek, B., - Matuška, T., [Verified Technology] 2018.