[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Second law performance prediction of heat pump integrated stratified thermal energy storage system using long short-term memory neural networks – Chandra, Y. - Kim, G.-J., - Matuška, T., Journal of Energy Storage. 2023, 61 1-15. ISSN 2352-152X.

2022

 • Hydraulické napojení spotřebitelských okruhů – Bašta, J. - Grus, J., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 202-210. ISSN 1210-1389.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 2: Simulace a experiment – Šafránek, J. - Matuška, T., vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 224-229. ISSN 1210-1389.
 • Požadavky na prostředí a bezpečnost chladivových klimatizačních systémů – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 212-216. ISSN 1210-1389.
 • Experimentální ověření simulačního modelu ohřívače teplé vody s přímým ohřevem – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 230-234. ISSN 1210-1389.
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 1: Popis systému – Šafránek, J. - Matuška, T., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(4), 158-162. ISSN 1210-1389.
 • Hluk tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(3), 102-108. ISSN 1210-1389.
 • Hluk ventilátoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Langerová, E. - Králíček, J., - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(1), 30-38. ISSN 1210-1389.
 • Hydraulic properties of capillary mats used for low-energy cooling and heating of buildings – Zmrhal, V. - Matuška, T., Journal of Building Engineering. 2022, 61 ISSN 2352-7102.
 • Odběrové křivky ohřívačů teplé vody – Vavřička, R. - Langerová, E., TZB info. 2022, 2022 ISSN 1801-4399.
 • MEASUREMENT OF SOLID PARTICLE EMISSIONS FROM OXY-FUEL COMBUSTION OF BIOMASS IN FLUIDIZED BED – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 337-340. ISSN 1805-2363.
 • Energy modeling of thermal energy storage (TES) using intelligent stream processing system – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy Reports. 2022, 8(9), 1321-1335. ISSN 2352-4847.
 • Intelligent data systems for building energy workflow: Data pipelines, LSTM efficiency prediction and more – Chandra, Y. - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 267 ISSN 1872-6178.
 • Historie větrání škol – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(3), 120-126. ISSN 1210-1389.
 • Navlhčení vzduchu v obytném prostředí – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(1), 20-26. ISSN 1210-1389.
 • Posouzení chování hydraulické centrály – Bašta, J. - Kukal, P., vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(1), 6-10. ISSN 1210-1389.
 • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 254 ISSN 0378-7788.

Stať ve sborníku

2022

 • Simulation-Aided Development of a Compact Local Ventilation Unit with the Use of CFD Analysis – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Mázik, J., In: Proceedings CLIMA2022 | 14th REHVA HVAC World Congress, 22-25 May 2022, Rotterdam. Delft: TU Delft, 2022. p. 97-104. ISBN 978-94-6366-564-3.
 • Experiment-based testing routine to characterize building energy flexibility for potential aggregators – Zavřel, V. - Šimek, J. - Bäumelt, T. - Martínek, V. - Mishukov, A., - Barták, M., In: Proceedings CLIMA2022 | 14th REHVA HVAC World Congress, 22-25 May 2022, Rotterdam. Delft: TU Delft, 2022. p. 1392-1399. ISBN 978-94-6366-564-3.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • An autonomous apparatus for extracting water from the air – Matuška, T. - Zmrhal, V., Israel. Patent IL267576. 2022-11-02.
 • Regenerační výměník s regulací výkonu obtokovými klapkami – Zmrhal, V. - Postupa, M., Czechia. Utility Model CZ 35809. 2022-02-15.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Rotační regenerační výměník s optimalizovanou geometrií rotoru – Zmrhal, V. - Postupa, M., [Functional Sample] 2022.