[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Výkonové charakteristiky stěnové otopné plochy TZSI 20/21 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Studie efektivity sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení (TZSI obhajoba 2021) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Nová metodika stanovení provozních parametrů plynových zářičů (TZSI obhajoba 2021) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Znečištění ovzduší v ČR - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, rezervované téma
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Měření hluku mobilními aplikacemi - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Zpětné získávání tepla v adm. budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Environmentální hodnocení provozu budov - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, rezervované téma
 • Emise oxidů dusíku a jejich snižování - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Šíření znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Dynamicky se měnící vnitřní prostředí a její vliv na tepelný komfort osob - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Test - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • CFD simulace v technice prostredi - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Zelenský, rezervované téma
 • Výměníky pro zpětné získávání tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Řízený obtok ZZT a jeho regulace - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • CFD Simulation of Indoor Air Flow Based on Different Methods of Turbulence Modeling (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Test softwaru IDA ICE pro energetickou simulaci budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Design of Heating System in Residential Building (Defence in 2021) (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Radiant heat transfer - Analysis of configuration (view) factors application in daily engineering problems (Radiační přenos tepla - analýza konfiguračního faktoru) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Ondřej Hojer, téma k dispozici
 • Simulace hluku v technice prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Noise of HVAC systems (Hluk vzduchotechniky) (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Projekt klimatizace zadané budovy (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Klimatizace knihovny v Praze - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Hydraulic conditions at the equestrian connection radiators (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vlastnosti aerosolových částic - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Simulační posouzení rizika kondenzace během provozu více-účelového fasádního modulu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Klimatizace datových center - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP