CZ / EN

Technika prostředí

Kód studijního programu: N0715A070001 

Garant studijního programudoc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Ústav fakulty, který zajišťuje výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav techniky prostředí (12116) Vypsaná témata bakalářských prací 12116
Vypsaná témata diplomových prací 12116
Publikované závěrečné práce 12116

Studijní program Technika prostředí připravuje odborníky pro navrhování, realizaci, vývoj, výrobu a řízení strojních zařízení určených pro úpravu vnitřního prostředí budov nebo dopravních prostředků.

[zamereni_studia/budovy/budovy_01m.jpg]Absolventi magisterského studijního programu Technika prostředí jsou odborně připraveni pro řešení úkolů výzkumné, vývojové, projekční, konstrukční a technologické povahy. Získají prohloubené znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty, řízení a automatizace a poznatky o aplikaci těchto disciplín v dílčích oborech techniky prostředí vč. využití moderních simulačních a experimentálních metod pro řešení praktických problémů.

Odborné předměty rozvíjejí teoretické poznatky, absolvent tak získává široké znalosti z navrhování, konstruování, projektování, technologie, provozu, měření a regulace, metod pro snižování hluku a vibrací, včetně hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních a odlučovacích zařízení a alternativních zdrojů energie. Absolvent se tak může úspěšně začlenit do vize budoucího vývoje hospodářství.

Absolventi dokáží navrhovat jak jednotlivé prvky pro využívání a přeměnu energie, tak i kompletní systémy a aplikace. V rámci řešení závěrečných prací se mohou podílet na výzkumu a vývoji. K základním znalostem absolventů studijního programu patří i zvládnutí pokročilých experimentálních metod, informační techniky a počítačových simulací, a to včetně využívání pokročilých metod projektování (BIM). V laboratořích probíhá výuka na experimentálních zařízeních, navazujících na řešení praktických i výzkumných problémů. 

PROFIL ABSOLVENTA

zamereni_studia/budovy/tp03.jpgStudijní program poskytuje velmi širokou možnost profesního uplatnění. Absolvent se uplatní ve výzkumu, vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Uplatnění absolventů podporuje i perspektiva získání tzv. „autorizačního razítka“ České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, kde je technika prostředí staveb samostatným oborem. Stejně tak jsou absolventi tohoto studijního programu připraveni na výkon energetického specialisty.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu
Podmínky pro přijetí ke studiu
Informace o přijímacím řízení
Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Klimatizace / Rekuperace / Otopná tělesa / Ekologie / Tepelné ztráty / Větrání / Ohřev vody / Měření / Analýza dat

  Laboratoř Ústavu techniky prostředí

 • Pitná voda / Kultivace pouště / Adsorpce / Kondenzace / Solární panely / Regulace / Automatizace

  S.A.W.E.R. – zařízení pro získávání vody ze vzduchu

 • EXPO DUBAI 2020 / Pitná voda / Kultivace pouště / Adsorpce / Kondenzace / Solární panely / Regulace / Automatizace

  S.A.W.E.R. – testování v poušti

 • Technologie S.A.W.E.R. / Voda ze vzduchu / Energie ze slunce / Simulace / Klimatická data / Kondenzace / Adsorpce / Kompresor

  Jak proměnit vzduch ve vodu

 • Solární panely / Akumulace tepla / Ohřev vody / Analýza dat / Regulace

  Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ