CZ/EN

Master of Automotive Engineering

Dvouleté navazující magisterské studium s diplomy ze dvou Evropských států. Podrobné informace v angličtině zde: http://www.emae.eu/

 

Kód studijního programu: N2307

Tutor: doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

st_programy/MAE/MAE_01.jpgPrvní dva semestry probíhá výuka multidisciplinárního studia zahrnujícího konstrukci motorových vozidel, technologii výroby a její specifika pro vozidla, marketing, management na jedné z následujících partnerských škol:

  • ČVUT v Praze (v angličtině)
  • ENSTA Bretagne (ve francouzštině)
  • HAN – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (v angličtině)
  • TU Chemnitz (v němčině)
  • IT Bandung (v angličtině)

Pro studenty, kteří první rok studují na ČVUT v Praze zajištěna souběžně intenzivní výuka francouzštiny rodilými lektory na kulturním institutu při Francouzské ambasádě v Praze. Případně je zajištěna výuka němčiny rodilými lektory. Nebo je na výběr jakýkoli z jazyků vyučovaných Ústavem jazyků Fakulty strojní.

Druhý rok je na výběr jedna ze specializací na partnerských školách ve Francii, Nizozemí, Německu a na ČVUT v Praze v ČR.

1. Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems

Specializace je vyučována v angličtině na partnerské škole HAN v Arnhemu, Nizozemí. Hluboké znalosti získal absolvent v oboru dynamiky vozidel a návrhu řídících algoritmů elektro-mechanických vozidlových systémů. Potřebné znalosti jsou prohloubeny rovněž v oborech ekonomika, management, počítačem podporované inženýrské disciplíny. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

2. Design of Vehicles / Architecture des véhicules / Konstrukce vozidel

Specializace je vyučována ve francouzštině na vysoké škole ENSTA Bretagne v Brestu, Francie. Specializace dále prohlubuje základní teoretické disciplíny nutné k pochopení funkce a konstrukce agregátů vozidel jako například termomechanika, mechanika tekutin, mechanika tuhých a poddajných těles, elektronika. Potřebné znalosti jsou prohloubeny rovněž v oborech ekonomika, management, počítačem podporované inženýrské disciplíny. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

3. Computation and Modelisation / Calculs et Modélisation / Výpočty a modelování

Specializace je vyučována ve francouzštině na vysoké škole ENSTA Bretagne v Brestu, Francie. Hluboké znalosti získal absolvent v oboru modelování a simulace pomocí konečných prvků zaměřené na motorová vozidla. Náležitým způsobem byl rozšířen i teoretický základ z matematiky. Potřebné znalosti jsou prohloubeny rovněž v oborech ekonomika, management, počítačem podporované inženýrské disciplíny. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

4. Advanced Powertrains / Pokrokové hnací jednotky vozidel

Specializace je vyučována v angličtině na ČVUT v Praze. Absolvent získá hluboké znalosti v oboru konstrukce spalovacích motorů. Detailně je rozebrána simulace a modelování oběhu spalovacích motorů. Nechybí podrobné statě o přeplňování a chlazení a příslušenství spalovacích motorů. S příklady jsou studenti seznamováni v laboratorní i projektové výuce. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

5. Fuel Cells Drives / Brennstoffzellenantriebe / Pohony palivovými články

Specializace je vyučována v němčině na Technické univerzitě Chemnitz v Německu. Absolvent získá hluboké znalosti o elektrických pohonech vozidel, o palivových článcích, akumulátorech, elektromotorech, a elektrických měničích. S praktickými příklady jsou studenti seznamováni při laboratorní výuce. Součástí studia je řízená praxe, během níž student zpracovává diplomovou práci.

Charakteristika absolventa

Absolvent studijního programu je školen v oboru konstrukce motorových vozidel a jejich ústrojí na úrovni potřebné pro samostatné provádění výzkumu a vývoje vozidel i jeho vedení. Došlo k prohloubení základních teoretických disciplín nutných k pochopení funkce a konstrukce agregátů vozidel jako například termomechanika, mechanika tekutin, mechanika tuhých a poddajných těles, technologie výroby, elektronika. Díky tomu je absolvent schopen se okamžitě zapojit do řešení projektů ve výzkumných, vývojových a konstrukčních odděleních automobilek, projekčních kanceláří, či působit jako učitel na odborných školách prakticky kdekoli na světě. Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského programu.

Podmínky pro přijetí ke studiu