CZ / EN

Dopravní a transportní technika

Kód studijního programu: N0716A270001

Garant studijního programudoc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D.

Specializace

Motorová vozidla

Kolejová vozidla

Spalovací motory

Transportní technika

Ústavy fakulty, které zajišťují výuku
Ústav Závěrečné práce

Team pro komunikaci
během Oborového dne ONLINE
26. 4. 2021 od 9.00 hodin

Ústav konstruování a částí strojů (12113) Vypsaná témata bakalářských prací 12113 Team – 12113 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: 3ou451m
Vypsaná témata diplomových prací 12113
Publikované závěrečné práce 12113
Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120) Vypsaná témata bakalářských prací 12120 Team – 12120 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: g45nds7
Vypsaná témata diplomových prací 12120
Publikované závěrečné práce 12120

zamereni_studia/dopravni_technika/image3.jpegStudijní program Dopravní a transportní technika je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro vývoj a konstrukci všech strojů, zejména dopravních, transportních a zemědělských strojů.

Cílem studia je poskytnout studentům potřebné teoretické znalosti z mechaniky těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, pružnosti a pevnosti, životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, automatického řízení mechanických systémů. Absolventi studijního programu jsou schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem vytvářet koncepty, detailní konstrukční návrh a dokumentaci navrhovaných strojů a systémů. Ovládají postupy návrhových metodik, metod podpory tvořivosti inženýra, optimálního dimenzování stroje nebo strojního zařízení, umí určovat jeho životnost a spolehlivost. Znají metody a prostředky inženýrského experimentálního zkoušení strojů a konstrukcí.

Pevný společný základ je dále rozvíjen v jednotlivých specializacích studijního programu: Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla a Transportní technika, kde absolventi získají specifické odborné znalosti umožňující jejich rychlé zapojení v praxi.

PROFIL ABSOLVENTA

zamereni_studia/dopravni_technika/DSC_2505.jpgNavazující magisterský studijní program Dopravní a transportní technika je studijní program s možností zvolit studium ve čtyřech specializacích: Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla a Transportní technika.

Během studia se dále rozvíjí kvalitní základ v oblasti teoretických, aplikovaných a strojírenských disciplín získaný v předchozím bakalářském studijním programu. Absolvent získá na potřebné inženýrské úrovni další hluboké znalosti ve skupině teoretických předmětů profilujícího základu v oblasti dynamické pevnosti a životnosti, metody konečných prvků, mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, mechaniky kompozitů, elektrotechniky a elektroniky. Profilující základ programu pak dále tvoří společné aplikační předměty pokrývající problematiku převodů, technického měření, experimentálních metod a zkoušení strojů, metodiky konstruování strojů a mechanismů, technologie a materiálového inženýrství a tvorby technické dokumentace.

Volbou jedné ze čtyř nabízených specializací si student rozšíří soubor společných znalostí o další ucelené specifické odborné znalosti a dovednosti. V oblasti teorie, konstrukce a provozu spalovacích motorů, hybridních a elektrických pohonů, motorových nebo kolejových vozidel, transportních, stavebních a zemědělských strojů.

zamereni_studia/dopravni_technika/image2.jpegVelký důraz je kladen na projektovou a laboratorní výuku, která je zaměřena na praktické inženýrské úlohy z reálné průmyslové praxe. Významná je i studijním programem podporovaná možnost zapojení studentů do mezinárodní studentské soutěže Formula Student.

Absolvent studijního programu je schopen analyzovat současný stav techniky, formulovat zadání a vytvářet koncepce jeho řešení. Tyto koncepce umí kriticky posuzovat a rozhodovat o výběru nejvhodnější z nich. Dále je absolvent schopen rozpracovat koncepci do konečného řešení konstrukce stroje a zařízení, a to včetně technologie výroby a montáže, volby materiálu a vytvoření potřebné výrobní dokumentace. Při verifikaci možných řešení je připraven využívat nejmodernější výpočtové a simulační metody a provádět experimentální výzkum pro ověření požadovaných funkcionalit.

Absolventi se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, výpočtáři, konstruktéři, projektanti a zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických. Po zapracování jsou schopni vykonávat vedoucí a řídící práce v těchto odborných pozicích. Uplatnění najdou v akademické sféře, v organizacích zabývajících se vývojem, výzkumem a inovacemi, ve výrobních podnicích i jako techničtí specialisté v obchodních a finančních organizacích.
Absolventi zároveň získávají velmi kvalitní základ pro doktorské studium v oborech souvisejících s technickou mechanikou, termodynamikou, konstrukcí strojů a s moderními výrobními technologiemi.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU

  • Měření emisí / Spalovací motory / Nanočástice / Emisní normy / Lidské zdraví / Chemická analýza / Filtrace

    Laboratoř Centra vozidel udržitelné mobility

  • Spalovací motory / Aerodynamika / Kompozitní materiály / CAD modely / Počítačové simulace / Pevnostní výpočty / 3D tisk / Elektronika

    Laboratoř studentského týmu CTU CarTech

  • Virtuální realita / XR/VR prostředí / 3D CAVE / Immersive Learning / Virtuální prototypy

    Učebny pro 3D výuku a práci s 3D předměty

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ