CZ / EN

Knihovny a studovny

KLUB „RÝSOVNA“

Rýsovna je místem, kde se mohou studenti scházet, tvořit, diskutovat, studovat, družit se a nechat se inspirovat. Podmínky užívání „Rýsovny“ najdete zde.

POČÍTAČOVÉ UČEBNY

Centrum počítačových služeb Fakulty strojní (CPS) provozuje počítačové učebny v lokalitě Dejvice a Karlovo náměstí. Některé učebny jsou veřejně přístupné a určené pro práci studentů, některé slouží pouze pro výuku (nebo mají smíšený režim). Všechny informace o těchto učebnách najdete zde.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT

Ústřední knihovnu ČVUT (ÚK ČVUT) najdete v Dejvicích v ulici Technická 6, hned vedle budovy Fakulty strojní, v 5. patře budovy NTK (Národní technické knihovny).

Otevírací hodiny ÚK ČVUT v Dejvicích

E-mail: knihovna@cvut.cz
Tel. +420 224 359 802

www.knihovna.cvut.cz

Jak se zaregistrovat?
Co ÚK ČVUT nabízí?

  • Tištěné knihy, skripta, normy, časopisy, slovníky

  • Odborné elektronické databáze

  • Elektronické knihy a časopisy

  • Vysokoškolské závěrečné práce ČVUT