CZ/EN

Knihovny a studovny

Ústřední knihovnu ČVUT (ÚK ČVUT) najdete v Dejvicích v ulici Technická 6, hned vedle budovy Fakulty strojní, v 5. patře budovy NTK (Národní technické knihovny).

Otevírací hodiny ÚK ČVUT v Dejvicích:

  • 2. NP – výpůjční pult Po–Čt 9.00–16.00, Pá 8.00–14.30
  • 3. NP – studovna časopisů Po–Pá 8.00–22.00, So 10.00–17.00
  • 5. NP – knihovna a studovna Po–Čt 9.00–18.00, Pá 8.00–14.30

Email: knihovna@cvut.cz
Tel. +420 224 359 802
www.knihovna.cvut.cz

Co ÚK ČVUT nabízí?

  • Tištěné knihy, skripta, normy, časopisy, slovníky
  • Odborné elektronické databáze
  • Elektronické knihy a časopisy
  • Vysokoškolské závěrečné práce ČVUT

Jak se zaregistrovat?

Pro registraci v knihovně je třeba mít kartu ČVUT (popř. ISIC) a knihovnu osobně navštívit. S návštěvou knihovny počkejte nejlépe do druhého dne od vydání karty (transfer dat do databází ÚK ČVUT). Vstup do knihovny je na kartu ČVUT (ISIC). Registrace čtenářů ÚK ČVUT probíhá u výpůjčního pultu ve 2. NP a v knihovně a studovně v 5. NP. Při první návštěvě si zvolíte PIN a podepíšete Výpůjční prohlášení (práva a povinnosti uživatele a knihovny). Formulář si můžete přečíst a vyplněný přinést i z domova (dostupný na http://knihovna.cvut.cz/studium/e-prvak/). Registrace je pro studenty a zaměstnance ČVUT bez poplatku.

Praktické informace pro nové studenty ČVUT

http://knihovna.cvut.cz/studium/e-prvak/