CZ / EN

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
28.6.2024 Horská 3, Praha 2, zasedací místnost č. A-119 12.30 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Michal Stejskal Zvyšování efektivity při víceosém obrábění geometricky složitých dílců
28.6.2024 Horská 3, Praha 2, zasedací místnost č. A-119 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Tomáš Lazák Tlumení hydrostatických vedení
27.6.2024 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost č. 234 10:45 Řízení a ekonomika podniku Ing. Patrik Budský Vztah business modelu a hodnoty podniku
27.6.2024 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost č. 234 9:00 Řízení a ekonomika podniku Ing. Adam Hurta Advanced Valuation of Grid-Scale Batteries Based on Real Options Theory
26.6.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 11:00 Strojírenská technologie Ing. Lukáš Pelikán Problematika vrtání do vysokopevnostních materiálů bez procesní kapaliny
26.6.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 9:00 Strojírenská technologie Ing. Vladislav Andronov Metodika využití kovového 3D tisku při výrobě nástrojů pro tlakové lití hliníku
25.6.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 13:00 Technická kybernetika Ing. Marek Ciklamini Digitální dvojče mechanického systému modelované hybridně s pomocí FEM a Grafových neurálních sítí
25.6.2024 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost Ústavu materiálového inženýrství 10:00 program: Výrobní a materiálové inženýrství Ing. Jan Sezemský Vícefázové materiály pro beztlakové technologie
25.6.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Daria Krushel Dynamika přenosu tepla v jímce čerpadla kryogenních kapalin
11.6.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ústavu techniky prostředí B1-819 10:00 Environmental Engineering Eng. Yogender Pal Chandra Stratification in storage tanks for heat pumps
4.6.2024 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost KN-D104 10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Lukáš Hájek Numerical solution of turbulent flow using DES model with mesh adaptation
29.5.2024 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost KN-D104 10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Mgr. Nikola Pajerová Analýza obecných tvarových ploch realizovaných polygonální sítí
13.5.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 11:00 Strojírenská technologie Ing. Michal Valeš Aplikace vysokopevnostních ocelí pro výrobu vnějších dílů karoserie
13.5.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 9:00 Strojírenská technologie Ing. Vít Novák Vliv rychlosti deformace na polohu FLC křivek
8.4.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost T4:H2-59h 13:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Petr Jančík Řešení a analýza úloh s volnou hladinou metodou SPH
8.4.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost T4:H2-59h 10:30 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Jakub Suchý Aeroacoustic Characteristics of Boundary-Layer Regimes
28.3.2024 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost č. 234 14:00 Řízení a ekonomika podniku Ing. Martin Kyncl Model a metodika pro komplexní ergonomické hodnocení pracoviště
27.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost B1 - 624 11:00 Biomechanika Ing. Jan Votava Biomechanika ramenního kloubu
25.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 11:30 Mechanika poddajných těles a prostředí Ing. Nikola Schmidová Electrical Resistance Measurement for Structural Health Monitoring of Composite Materials
25.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 10:00 Mechanika poddajných těles a prostředí Ing. Tereza Zámečníková Návrhové metody analýzy kompozitních nosníků
22.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 13:00 Mechanika poddajných těles a prostředí Ing. Jaroslav Štorkán Návrh výpočetních postupů pro redistribuci akustické energie v hlasovém projevu člověka
21.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost na B1-132 (Ústav 12134) 14:00 Strojírenská technologie Ing. Jan Urban Vliv strategie měření na výslednou způsobilost reálných měřících procesů na CMM
14.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 10:00 Strojírenská technologie Ing. Michal Zoubek Nátěrové systémy s vysokými užitnými vlastnostmi
12.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 10:30 Mechanika poddajných těles a prostředí Ing. Michal Mračko Finite element method based computational time reversal in elastodynamics
4.3.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 10:30 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Tomáš Radnic Complex Flow Field Structure in A Mid-section of a Last Stage Blade Equipped with a Part Span Connector
15.2.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, knihovna ústavu 12120, místnost č. 714 10:40 Dopravní stroje a zařízení Ing. Jakub Seidl Metodika návrhu čela tramvaje pro snížení následků nehod na osobní automobily
15.2.2024 Technická 4, Praha 6 Dejvice, knihovna ústavu 12120, místnost č. 714 9:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Vojtěch Dybala Metodika eliminace nežádoucích elektromechanických interakcí plně odpruženého pohonu dvojkolí
4.1.2024 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost Ústavu materiálového inženýrství 10:00 Materiálové inženýrství Ing. Jan Kec Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti vysokotlakých produktovodů s využitím nových teoretických i experimentálních přístupů
13.12.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost v bloku A2 – č. 534  (Rýsovna) 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Andrey Kutsay Technology and equipment for lignocellulosic waste conversion to biofuels and bioproducts with high added value
15.11.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 13:00 studijní program: Energetika a procesní inženýrství Ing. Marek Nedoma Low-temperature adsorption for post-combustion CO2 capture from fossil fuel combustion
25.9.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 10:45 Strojírenská technologie Ing. Zuzana Tatíčková Výzkum a vývoj interaktivních nátěrových hmot
20.9.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 10:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Michal Jasný Dog Clutch Without Angular Backlash
20.9.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 18 10:00 Strojírenská technologie Ing. Tomáš Primus Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem
28.7.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ú 12102
(B2-236, 2. patro)
10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Michal Haubner Modification of the surface properties using ion and electron beams
15.6.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 15:00 Program: Energetika a procesní inženýrství Ing. Matěj Vodička Formation of NOx in oxy-fuel combustion in a bubbling fluidized bed
13.4.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost G3-118 CTIV 11:00 Strojírenská technologie Ing. Alena Faltýnková Vliv pokovení na materiálové vlastnosti
30.3.2023 Horská 3, Praha 2, zasedací místnost A-119 (1. patro)
 
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jiří Sova Zvyšování užitných vlastností vřeten obráběcích strojů s valivým uložením
29.3.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost 714 na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 10:15 Dopravní stroje a zařízení Ing. Ondřej Miláček New possibilities for gearwheels of automotive gearboxes
15.3.2023 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 10:00 Materiálové inženýrství Ing. Martin Kuřík Vliv nekonvenčních metod tepelného zpracování na užitné vlastnosti vybraných nástrojových ocelí
2.3.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
14:00 Strojírenská technologie Ing. Zdeněk Hazdra Povrchy a povlaky s parametry pro automobilový průmysl
25.1.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost B1-819 (Ústav techniky prostředí) 10:30 Technika prostředí Ing. Tomáš Legner Proudění v deskových otopných tělesech se zaměřením na optimalizaci distančního kroužku
4.1.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Strojírenská technologie Ing. Hadi Husain Risk Factors of Tribological Processes and Their Environmental Impact