CZ/EN

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
8.4.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, budova A1 – místnost 305h 10:00 Technická kybernetika Ing. Zdeněk Novák Sensorless Field-Oriented Control of High-Speed Permanent Magnet Motors
6.3.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jakub Chmelař Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska
27.2.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
13:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Václav Vodička Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů
29.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost G3-118 (Centrum technologických informací a vzdělávání) 11:00 Strojírenská technologie Ing. Petr Hynek Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu
23.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Zdeněk Pošvář Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur
21.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
13:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Tomáš Sommer Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce
20.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Biomechanika Eren Pehlivan Developing Trabecular Structure
16.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Strojírenská technologie Ing. Jiří Kyncl Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů
17.10.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ústavu techniky prostředí
B1-819
13:00 Technika prostředí Ing. Jindřich Boháč Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu
4.10.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Jiří Štefanica Predikční modely NOX pro fluidní kotle
30.9.2019 Karlovo náměstí 13, Praha 2, Ústav řízení a ekonomiky podniku, zasedací místnost KN – B234 10:00 Řízení a ekonomika podniku Ing. Miroslav
Prajer
Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů
17.9.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:30 Technická kybernetika Ing. Jaroslav Bušek Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems
21.8.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Technická kybernetika Magnus Wessberg, MSc. Design and analysis of energy efficient indoor-climate control methods for historic buildings
27.6.2019 Karlovo náměstí 13, Praha 2, Ústav řízení a ekonomiky podniku, zasedací místnost KN – B234 10:00 Řízení a ekonomika podniku Ing. Josef Košťálek Optimalizace logistických tras pomocí matematických modelů
21.6.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ústavu energetiky č. 531 10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Jiří Stodůlka Analytical and Computational Methods for Transonic Flow Analysis and Design
19.6.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Michal Bartošák Phenomenological models for lifetime prediction under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions
18.6.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 110 14:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Petr Šindelář Metody přípravy elektrod a obrobků pro elektroerozivní obrábění
4.6.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 18
(Klub v přízemí budovy)
10:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Pavel Skopec Desulphurization during oxyfuel combustion in a fluidized bed
4.6.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Technická kybernetika Ing. Vladimír Kučera Design and analysis of time delay algorithms for vibration suppression
31.5.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost G3-118 (Centrum technologických informací a vzdělávání) 10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Rut Vitkovičová Úplav za dvěma válci ve stupňovité konfiguraci
24.5.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:15 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Vladislav Skála Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při nepříznivém gradientu tlaku
17.5.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:15 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Veronika Barraclough An Arch Vortex in a Wake of a Hyperboloid-Shaped Model
13.5.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Strojírenská technologie Ing. Petr Mašek Frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí
13.5.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Strojírenská technologie Ing. Irena Kubelková Verifikace simulace vstřikování voskových modelů
25.4.2019 Karlovo nám. 13,
Praha 2,
Ústav materiálového inženýrství, zasedací místnost B114
13:00 Materiálové inženýrství Sari Panikkassery Sasidharan, M. Tc. Application of Plasma Modified Polyethylene in Composites with Natural Materials
23.4.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 18
(v přízemí budovy)
9:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Jan Štěpánek Dynamics of Heat Transfer During Cooling of Overheated Surfaces
17.4.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konzultační místnost Ústavu fyziky B2-236 (ve 2. patře) 10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Martin Doubek Thermophysical properties of refrigerants: experiment and simulations
16.4.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 18
(v přízemí budovy)
14:00 Energetické stroje a zařízení Le Thi Minh Trang, MSc. Dynamic model of two synchronous generators connected via long transmission line
27.3.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 18
(v přízemí budovy)
10:15 Dopravní stroje a zařízení Ing. Pavel Brynych 1D Model of Roots-type Supercharger
21.3.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Michal Král Návrh metodiky pro predikci poklesu tuhosti únavově zatěžovaných kompozitních konstrukcí
21.3.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:30 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. René Marek Numerical Implementation of Distortional Hardening Models
21.3.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Slavomír Parma Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening
14.3.2019 Karlovo nám. 13,
Praha 2,
Ústav materiálového inženýrství, zasedací místnost B114
14:30 Materiálové inženýrství Ing. Zdeněk Tolde Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace
14.3.2019 Karlovo nám. 13,
Praha 2,
Ústav materiálového inženýrství, zasedací místnost B114
13:00 Materiálové inženýrství Ing. Vojtěch Nováček Aplikace plasmové úpravy pro vláknové kompozity s termoplastovou matricí
7.3.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 819, Ústav techniky prostředí 14:00 Technika prostředí Ing. Petr Zelenský Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment
23.1.2019 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Martin Morávek Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center
23.1.2019 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jiří Drobílek Samobuzené kmitání v obráběcích strojích
18.12.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost G3-118 (Centrum technologických informací a vzdělávání) 13:30 Energetické stroje a zařízení Ing. Jan Škarohlíd Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding
14.12.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Jan Dumek Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball
13.11.2018 Karlovo nám. 13,
Praha 2,
Ústav materiálového inženýrství, zasedací místnost B114
10:00 Materiálové inženýrství Ing. Jakub Horváth, IWE The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG
22.10.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
12:00 Strojírenská technologie Ing. Tomáš Pačák Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků
22.10.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Strojírenská technologie Ing. Jan Brajer Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu