CZ/EN

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
20.10.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, MS Teams 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav Intensification of mixing and homogenisation of culture medium in photobioreactors for microalgae production
14.10.2021 Horská 3, Praha 2, zasedací místnost A-119 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jan Grau Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění
12.10.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Jakub Jelínek New advanced methods in side crash testing
11.10.2021 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 11:00 Materiálové inženýrství Ing. Michal Junek, IWE Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování
23.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 14:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jan Hoidekr Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin
 
21.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Stanislav Solnař Contactless heat transfer measurement methods in processing units
17.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:30 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Jindřich Hála Compressible Fluid Flow through Narrow Channels
13.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost A2 – 158 (1. patro) 10:00 Biomechanika Ing. Jitka Řezníčková Nanomechanika biomembránových inkluzí
2.9.2021 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost KN:D-104 (v přízemí budovy D) 13:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Jan Valášek Numerical Simulation of Fluid-Structure-Acoustic Interaction in Human Phonation
2.7.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:00 Technická kybernetika Ing. Martin Veselý Adaptivní metody pro řízení hydraulických systémů
1.7.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 12:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Jiří Fumfera Fenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatížení
28.6.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Martin Žižka Přestup tepla mezi plynem a kapalinou ve dvoufázových kontaktorech
14.6.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:30 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Veronika Barraclough Portálový vír v úplavu hyperboloidního modelu
6.4.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 9:00 Biomechanika Ing. Tereza Gerdová (roz. Voňavková) Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta
19.3.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 9:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. František Procházka Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů
11.2.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 11:00 Technika prostředí Ing. Viacheslav Shemelin Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina
11.2.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 9:00 Technika prostředí Ing. Nikola Pokorný Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor
28.1.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Lukáš Málek Stanovení metodiky systémové integrace komponent kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru
19.11.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 13:00 Technická kybernetika Ing. Matouš Cejnek Novelty detection via linear adaptive filters
30.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:00 Technická kybernetika Ing. Peter Mark Beneš Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications
21.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, posluchárna
č. 366
15:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Jiří Štefanica Predikční modely NOx pro fluidní kotle
1.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Robert Kulhánek Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel