CZ / EN

Doporučení pro přípravu disertační práce

Potřebné dokumenty

Disertace a jejich kvalita
Informace pro školitele a doktorandy

Kurz prezentační dovednosti v češtině/angličtině ve formě eLearningu

Osobní prezentace
Prezentační dovednosti se dostávají do popředí zájmu stále většího počtu lidí. Je to tím, že lidé dnes komunikují s čím dál více partnery za rostoucího využívání telefonu a e‑mailu, což zmenšuje prostor pro osobní jednání a prezentaci, která tak musí být o hodně efektivnější než dřív. Ideální a vlastně jedinou šancí (pokud vynecháme živý projev televizi či rozhlase), jak osobně oslovit více osob ve stejný okamžik je osobní prezentace  před skupinou posluchačů. Trénink této dovednosti je však poměrně nákladný, a proto dnes představujeme „Prezentační dovednosti“ jako eLearningový modul a to v plně dvojjazyčném provedení čeština/angličtina.

Obsah kurzu
Obsah modulu je uspořádán do 5 lekcí. První tři krátké lekce kladou základní otázky o důvodu prezentace, cílové skupině a obsahu prezentace. Jejich zodpovězení je ideální výchozí pozicí ke zlepšování techniky prezentace popsané v lekci „Jak prezentuji“ a také v závěrečné lekci o neverbálních vlivech. Úplný závěr kurzu pak tvoří krátký test, který absolventům umožňuje získat základní zpětnou vazbu o tom, kolik shlédnutých informací si zapamatovali.

  1. Proč prezentuji
  2. Komu prezentuji
  3. Co prezentuji
  4. Jak prezentuji
  5. Práce s neverbálními faktory

Jednotlivé lekce kurzu po sobě navazují v sérii, každá obrazovka je označena číslem kolikátá/z kolika, nehrozí tedy pocit, že právě nevím, kde se v rámci kurzu nacházím. Navíc lze k pohybu v kurzu využít i aktivní obsah, který je zobrazen v pravém horním rohu a jeho jednotlivé položky fungují jako automatické odkazy.

Kurz prezentační dovednosti najdete zde (pro spuštění je vyžadován Adobe Flash Player).