CZ/EN

PR a Média

Zajišťujeme propagační služby zejména v těchto oblastech

  • web, sociální sítě, tiskové výstupy
  • propagace fakulty, zejména studia na Fakultě strojní
  • spolupráce se studenty a absolventy
  • propagace uvnitř fakulty

Kontakt

PhDr. Ladislav Lašek

420770156235


GSM: +420 770 156 235

Možnost propagace na Fakultě strojní ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů a spolupráce s průmyslem

Facebook, Twitter, Web, tiskové služby (letáky, postery, vizitky, atd.)

Josef Zima

(22 435) 2600

Tomáš Prajs

(22 435) 2600

Inzerce a pronájem prostor Fakulty strojní

Renáta Bauerová

(22 435) 9708
(22 435) 2771

Provoz klubu „Rýsovna“

Renáta Bauerová

(22 435) 9708
(22 435) 2771

Spolupráce s průmyslem:

  • Pořádání přednášek v rámci propojení výuky s praxí
  • Projekt „Od studenta k zaměstnanci“
  • Fakulta jako zdroj inovací pro průmyslová řešení – „iKáva“

Ing. Jiří Zápotocký

(22 435) 2880

Propagační akce v rámci Fakulty strojní „šité na míru“

PhDr. Ladislav Lašek

420770156235

Ing. Jiří Zápotocký

(22 435) 2880

Kde a kdy nás najdete

Budova FS Dejvice, 2. patro, číslo místnosti C1-211 (vchod ze schodiště od děkanátu FS, prosklené dveře), v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.

Logotypy Fakulty strojní

Vektorový formát .AI a .PDF Rastrový formát .JPG
Logotyp Fakulty strojní CZ 2016 Logotyp Fakulty strojní CZ 2016
Logotyp Fakulty strojní CZ 2016 – zkratka Logotyp Fakulty strojní CZ 2016 – zkratka
Logotyp Fakulty strojní EN 2016 Logotyp Fakulty strojní EN 2016
Všechny informace k vizuálnímu stylu ČVUT v Praze, včetně potřebných souborů a grafického manuálu identity (GMI), najdete na této stránce.