CZ / EN

Konference studentské tvůrčí činnosti (STČ)

Konference studentské tvůrčí činnosti – STČ, je každoročně pořádaná Fakultou strojní ČVUT v Praze. Účastní se ji studenti, kteří prezentují výsledky svých projektů.

Stránky konference studentské tvůrčí činnosti – STČ najdete zde.

Konference studentské tvůrčí činnosti