CZ/EN

Informace o přijímacím řízení

JAK NA TO?

 1. Prostuduj pozorně  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU pro tvůj vybraný studijní program a informaci o mimořádném kole přijímacího řízení  !

  Přijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

  Přijímací zkoušky do bakalářského i navazujícího studia jsou vzhledem k situaci v ČR zrušeny!
   

 2. Vyplň ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU. Ulož si pečlivě přidělený kód přihlášky!

  Vyplnění e-přihlášky není složité, přihláška tě sama navede, jak a co vyplnit. Díky e-přihlášce budeš mít možnost nahlížet na tvoje data po celou dobu přijímacího řízení.
   

 3. Nezapomeň zaplatit POPLATEK za úkony spojené s přijímacím řízením

  Výše poplatku a údaje k platbě jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů v sekci  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
   

 4. Přihlášku VYTISKNI, PODEPIŠ a spolu s požadovanými přílohami ODEŠLI POŠTOU (nejlépe doporučeně) na adresu:

  ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Oddělení studijní
  Technická 4
  160 00 Praha 6 – Dejvice

  OVĚŘENOU KOPII maturitního vysvědčení je možné dodat až do pátku 14. 8. 2020 (preferujeme zaslání poštou, osobní dodání je třeba si domluvit přes helpdesk@fs.cvut.cz)

  Informace o mimořádném kole přijímacího řízení najdeš zde.

 5. Sleduj pozorně vyhlášky proděkana pro pedagogiku

  Vyhlášky proděkana pro pedagogiku, které se týkají zápisu NAJDEŠ TADY PODLE AKTUÁLNÍHO AKADEMICKÉHO ROKU
   

 6. K ZÁPISU budeš vyzván poštovní zásilkou

  Pozvánka k zápisu, spolu s konkrétním datem zápisu ke studiu, ti bude zaslána poštou na adresu, kterou jsi uvedl v přihlášce. Období zápisu je většinou stanoveno na přelom srpna/září.

 

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají. Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.