CZ/EN

Informace o přijímacím řízení

JAK NA TO?

 1. Prostuduj pozorně  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU pro tvůj vybraný studijní program

  Přijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
   

 2. Vyplň ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU. Ulož si pečlivě přidělený kód přihlášky!

  Vyplnění e-přihlášky není složité, přihláška tě sama navede, jak a co vyplnit. Díky e-přihlášce budeš mít možnost nahlížet na tvoje data po celou dobu přijímacího řízení.
   

 3. Přihlášku vytiskni, podepiš a spolu s požadovanými přílohami odešli poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Oddělení studijní
  Technická 4
  160 00 Praha 6 – Dejvice

   

 4. Nezapomeň zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Výše poplatku a údaje k platbě jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů v sekci  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
   

 5. Sleduj pozorně vyhlášky proděkana pro pedagogiku

  Vyhlášky proděkana pro pedagogiku, které se týkají zápisu NAJDEŠ TADY PODLE AKTUÁLNÍHO AKADEMICKÉHO ROKU

 

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají. Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.