CZ/EN

Informace o přijímacím řízení

JAK NA TO?

design/numbers/01.jpgProstuduj pozorně  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU pro tvůj vybraný studijní program!

Přijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Důležité termíny pro úspěšné přijetí můžeš sledovat zde.
 

design/numbers/02.jpgVyplň ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU. Ulož si pečlivě přidělený kód přihlášky!

Vyplnění e-přihlášky není složité, přihláška tě sama navede, jak a co vyplnit. Díky e-přihlášce budeš mít možnost nahlížet na tvoje data po celou dobu přijímacího řízení.
 

design/numbers/03.jpgNezapomeň zaplatit POPLATEK za úkony spojené s přijímacím řízením

Výše poplatku a údaje k platbě jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů v sekci  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
 

design/numbers/04.jpgPožadované dokumenty podle podmínek pro přijetí  ODEŠLI POŠTOU DO 30. ČERVNA 2021 (nejlépe doporučeně) na adresu:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Oddělení studijní
Technická 4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Pokud maturuješ až na konci prázdnin, budou se na tebe vztahovat termíny z mimořádného kola přijímacího řízení, které děkan fakulty obvykle vyhlašuje v květnu.
 

design/numbers/05.jpgSleduj pozorně vyhlášky proděkana pro pedagogiku

Vyhlášky proděkana pro pedagogiku, které se týkají zápisu NAJDEŠ TADY PODLE AKTUÁLNÍHO AKADEMICKÉHO ROKU
 

design/numbers/06.jpgK ZÁPISU budeš vyzván poštovní zásilkou

Pozvánka k zápisu, spolu s konkrétním datem zápisu ke studiu, ti bude zaslána poštou na adresu, kterou jsi uvedl v přihlášce. Období zápisu je většinou stanoveno na přelom srpna/září.

 

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají.

Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.