CZ/EN

Informace o přijímacím řízení

JAK NA TO?

 1. Prostuduj pozorně  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU pro tvůj vybraný studijní program

  Přijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
   

 2. Vyplň ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU. Ulož si pečlivě přidělený kód přihlášky!

  Vyplnění e-přihlášky není složité, přihláška tě sama navede, jak a co vyplnit. Díky e-přihlášce budeš mít možnost nahlížet na tvoje data po celou dobu přijímacího řízení.
   

 3. Nezapomeň zaplatit POPLATEK za úkony spojené s přijímacím řízením

  Výše poplatku a údaje k platbě jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů v sekci  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
   

 4. Přihlášku VYTISKNI, PODEPIŠ a spolu s požadovanými přílohami ODEŠLI POŠTOU (nejlépe doporučeně) na adresu:

  ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Oddělení studijní
  Technická 4
  160 00 Praha 6 – Dejvice

  UPOZORNĚNÍ: V době nouzového stavu v ČR je nesmírně obtížné odesílat papírovou verzi přihlášky. 

  Proto prosím vyplň přihlášku elektronicky a uhraď příslušný poplatek. Jejich propojení a odevzdání papírové verze nech na pozdější dobu. Netrváme na dodržení původních termínů pro podání přihlášek. Mimořádné kolo přijímacího řízení zřejmě naváže spojitě.
   

 5. Sleduj pozorně vyhlášky proděkana pro pedagogiku

  Vyhlášky proděkana pro pedagogiku, které se týkají zápisu NAJDEŠ TADY PODLE AKTUÁLNÍHO AKADEMICKÉHO ROKU
   

 6. K ZÁPISU budeš vyzván poštovní zásilkou

  Pozvánka k zápisu, spolu s konkrétním datem zápisu ke studiu, ti bude zaslána poštou na adresu, kterou jsi uvedl v přihlášce. Období zápisu je většinou stanoveno na přelom srpna/září.

 

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají. Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.