CZ/EN

Informace o přijímacím řízení

studenti/obecne/studenti_05.jpgPřijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Proces přijímacího řízení začíná podáním elektronické přihlášky ke studiu. Vyplnění e-přihlášky není složité, přihláška Vás sama navede, jak a co vyplnit. Díky e-přihlášce budete mít možnost nahlížet na Vaše data po celou dobu přijímacího řízení.

Po vyplnění e-přihlášky je třeba přihlášku vytisknout, podepsat a spolu s požadovanými přílohami odeslat poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Oddělení studijní
Technická 4
166 07 Praha 6 – Dejvice

Nezapomeňte také zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku a údaje k platbě jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů v sekci Podmínky pro přijetí ke studiu.

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají. Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.