CZ/EN

Časový plán akademického roku

Akademický rok 2018/2019 trvá od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
Původní plán ke stažení zde, upravený plán LS ke stažení zde.

Zimní semestr

01. 10. 2018 až 17. 02. 2019

Výuka

01. 10. 2018 až 08. 01. 2019 (13 týdnů + 2 dny) – první týden je „sudý“

Odpadne

31. 12. 2018 – liché pondělí (zimní prázdniny – náhrada 07. 01. 2019)
01. 01. 2019 – liché úterý (státní svátek – náhrada 08. 01. 2019)

Náhradní výuka pondělí 07. 01. 2019 – výuka jako v liché pondělí (náhrada za 31. 12. 2018)
úterý 08. 01. 2019 – výuka jako v liché úterý (náhrada za 01. 01. 2019)
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 až 01. 01. 2019 (dle Harmonogramu ČVUT)
Zkouškové období

09. 01. 2019 až 15. 02. 2019 (5 týdnů + 3 dny)

09. 01. 2019 až 22. 02. 2019 (6 týdnů + 3 dny) – Platí pouze pro 1. ročník všech bakalářských studijních programů

Období, kdy nelze vypisovat

mimořádné termíny zkoušek

24. 09. 2018 až 24. 10. 2018 (5 týdnů)
   

Letní semestr

18. 02. 2019 až 22. 09. 2019

Výuka 18. 02. 2019 až 24. 05. 2019 (14 týdnů) – první týden je „sudý“
Odpadne 19. 04. 2019 – sudý pátek (Velký pátek – náhrada 24. 05. 2019)
22. 04. 2019 – liché pondělí (Velikonoce – náhrada 20. 05. 2019)
09. 04. 2019 – liché úterý (konference STČ – náhrada 21. 05. 2019)
01. 05. 2019 – sudá středa (státní svátek – náhrada 22. 05. 2019)
08. 05. 2019 – lichá středa (státní svátek – náhrada 09. 05. 2019)
15. 05. 2019 – sudá středa (rektorský den – náhrada 14. 05. 2019)
Náhradní výuka

Koordinace s FEL ČVUT:
čtvrtek 09. 05. 2019 – výuka jako v lichou středu (náhrada za 08. 05. 2019)
úterý 14. 05. 2019 – výuka jako v sudou středu (náhrada za 15. 05. 2019)

Náhradní 14. týden + 1 den:
pondělí 20. 05. 2019 – výuka jako v liché pondělí (náhrada za 22. 04. 2019)
úterý 21. 05. 2019 – výuka jako v liché úterý (náhrada za 09. 04. 2019) 
středa  22. 05. 2019 – výuka jako v sudou středu (náhrada za 01. 05. 2019)
čtvrtek 23. 05. 2019 – výuka jako v lichý čtvrtek (náhrada za 09. 05. 2019)
pátek 24. 05. 2019 – výuka jako v sudý pátek (náhrada za 19. 04. 2019)
(bez náhrady zůstává pouze sudé úterý 14. 05. 2019)

Zkouškové období 27. 05. 2019 až 28. 06. 2019 (5 týdnů)
Mimořádné zkouškové období: 02. 09. 2019 až 13. 09. 2019 (2 týdny)

Období, kdy nelze vypisovat

mimořádné termíny zkoušek

18. 02. 2019 až 22. 03. 2019 (5 týdnů)
25. 02. 2019 až 22. 03. 2019 (4 týdny) – Platí pouze pro 1. ročník všech bakalářských studijních programů
16. 09. 2019 až 18. 10. 2019 (5 týdnů)
   

Přijímací řízení

(Podléhá schválení podmínek
pro přijetí ke studiu
Akademickým senátem
FS ČVUT v Praze
v listopadu 2018).

Bakalářské studium:
Podávání přihlášek: do 31. 03. 2019 (pro řádné přijímací řízení)
Přijímací zkoušky: 12. 06. 2019 (pro řádné přijímací řízení)
Zápisy do studia: od 02. 09. 2019

Navazující magisterské studium:
Podávání přihlášek: do 31. 03. 2019 (pro řádné přijímací řízení)
Přijímací zkoušky: 13. 05. 2019 (pro řádné přijímací řízení dle podmínek schválených AS FS)
Zápisy do studia: 12. 09. 2019

Letní prázdniny

01. 07. 2019 až 30. 08. 2019

Zápisy do 2019/2020

nejpozději do pátku 13. 09. 2019

Termíny konání SZZ

Zimní semestr:
04 02. 2019 až 15. 02. 2019 (2 týdny)

Letní semestr:
24. 06. 2019 až 28. 06. 2019 (1 týden)
01. 07. 2019 až 04. 07. 2019 (4 dny – mimořádné SZZ)
26. 08. 2019 až 06. 09. 2019 (2 týdny)

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové)

Zimní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 31. 10. 2018
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)

Letní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 30. 04. 2019
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)

Přihlášení k SZZ
na Oddělení studijním
a uzavření elektronického indexu

Zimní semestr:
Nejpozději do: 25. 01. 2019 pro SZZ konané v termínu od 04. 02. 2019

Letní semestr:
Nejpozději do: 14. 06. 2019 pro SZZ konané v termínu od 24. 06. 2019
Nejpozději do: 16. 08. 2019 pro SZZ konané v termínu od 26. 08. 2019

Slavnostní shromáždění

v Betlémské kapli

Imatrikulace:
Pro 1. ročníky bakalářských studijních programů: 01. 10. 2018

Promoce:
Pro SZZ konané v LS akademického roku 2017/2018: 07. 11. 2018 až 09. 11. 2018
Pro SZZ konané v ZS akademického roku 2018/2019: 20. 03. 2019

Časový plán akademického roku 2017/2018 najdete zde.

Časový plán akademického roku 2019/2020 najdete zde.