CZ/EN

Časový plán akademického roku

UPRAVENÝ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2019/20 (ke stažení zde)
Akademický rok 2019/2020 trvá od 23. 9. 2019 do 20. 9. 2020

Časový plán 2020/2021 ke stažení zde.

Zimní semestr

23. 09. 2019 až 09. 02. 2020

Výuka

23.09.2019 až 20.12.2019 (13 týdnů - 1 den) - první týden je „lichý"

Odpadne

28.10.2019 - sudé pondělí (státní svátek - bez náhrady)

Náhradní výuka není
Vánoční prázdniny 23.12.2019 až 05.01.2020 (dle Harmonogramu ČVUT)
Zkouškové období

06.01.2020 až 07.02.2020 (5 týdnů)

06.01.2020 až 14.02.2020 (6 týdnů) – Platí pouze pro 1. ročník všech bakalářských studijních programů

Období, kdy nelze vypisovat

mimořádné termíny zkoušek

16.09.2019 až 27.10. 2019 (5 týdnů)
Promoce 6. – 8. 11. 2019
   

Letní semestr

10. 02. 2020 až 20. 09. 2020

Výuka 10. 02. 2020 až 22. 05. 2020 (15 týdnů)
Náhradní výuka
14 týden:

11. 05. 2020 až 15. 05. 2020 – výuka podle stávajícího rozvrhu
(náhrada za „odpadlý“ týden na začátku přechodu na bezkontaktní výuku)

Náhradní výuka
15 týden:

Bakalářské studium: 
18. 05. 2020 jako sudé pondělí (náhrada za 13. 04. 2020)
19. 05. 2020 jako čtvrtek (náhrada za 09. 04. 2020)
20. 05. 2020 až 22. 05. 2020 bloková výuka laboratorních cvičení

Navazující magisterské studium:
18. 05. 2020 jako sudé pondělí (náhrada za 13. 04. 2020)
19. 05. 2020 jako sudý pátek (náhrada za 01. 05. 2020)
20. 05. 2020 jako lichá středa
21. 05. 2020 jako lichý čtvrtek (náhrada za 09. 04. 2020)
22. 05. 2020 jako lichý pátek (náhrada za 08. 05. 2020)

Náhradní výuka
16 týden:
25. 05. 2020 až 29. 05. 2020 bloková výuka laboratorních cvičení
(pouze v předmětech, kde jsou laboratorní cvičení nezbytně nutná)
Zkouškové období

25. 05. 2020 až 03. 07. 2020 (6 týdnů)

24. 08. 2020 až 11. 09. 2020 (3 týdny)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u:

14. 09. 2020 až 16. 10. 2020 (5 týdnů)
   

Přijímací řízení

Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského i navazujícího magisterského studia je vzhledem k situaci v ČR zrušen!
O náhradním způsobu realizace přijímacího řízení budou uchazeči včas informováni.

Letní prázdniny

04. 07. 2020 až 23. 08. 2020

Zápisy do 2020/2021

do 11. září 2020

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové)

Zimní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 31. 10. 2019 (čtvrtek)
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí ústavu)

Letní semestr:
Zadání BP/DP v IS KOS nejpozději do: 30. 04. 2020 (čtvrtek)
Fyzické předání zadání BP/DP studentům a studentkám proběhne v závislosti na konkrétní situaci v ČR
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu)

Přihlášení k SZZ
na Oddělení studijním
a uzavření elektronického indexu

Zimní semestr:
Nejpozději do: 24. 01. 2020 pro SZZ konané v termínu od 03. 02. 2020

Letní semestr:
Nejpozději do: 07. 08. 2020
Vedoucí  příslušného  ústavu může  navrhnout  posunutí termínu  s ohledem  na  konkrétní  datum  konání  SZZ na daném ústavu, nejdéle však na 10. den před konkrétním termínem SZZ.

Termíny konání SZZ

Zimní semestr:

03 02. 2020 až 07. 02. 2020 (1 týden)

Letní semestr:
17. 08. 2020 až 11. 09. 2020 (4 týdny)

Původní časový plán 2019/20 ke stažení zde.