CZ/EN

Časový plán akademického roku

Akademický rok 2020/2021 trvá od 21. 9. 2020 do 19. 9. 2021

Časový plán 2020/2021 ke stažení zde.
Časový plán 2021/2022 ke stažení zde.

Zimní semestr

od 21. 09. 2020 do 14. 02. 2021

Výuka

21. 09. 2020 až 06. 01. 2021 (13 týdnů + 3 dny, první týden je „lichý“)

Odpadne

28. 09. 2020 (sudé pondělí)
28. 10. 2020 (sudá středa)
17. 11. 2020 (liché úterý)

Náhradní výuka 04. 01. 2021 jako sudé pondělí (náhrada za 28. 09. 2020)
05. 01. 2021 jako liché úterý (náhrada za 17. 11. 2020)
06. 01. 2021 jako sudá středa (náhrada za 28. 10. 2020)
Vánoční prázdniny 21. 12. 2020 až 03. 01. 2021
Zkouškové období

07. 01. 2021 až 12. 02. 2021 (5 týdnů + 2 dny)
07. 01. 2021 až 19. 02. 2021 (6 týdnů + 2 dny)  – Platí pouze pro 1. ročník bakalářského studia

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

14. 09. 2020 až 16. 10. 2020 (5 týdnů)

V tomto období běží podle Správního řádu lhůta 30 dnů, kdy se studenti a studentky mohou odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia „pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce.
Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat.

   

Letní semestr

od 15.02.2021 do 19.09.2021

Výuka 15. 02. 2021 až 20. 05. 2021 (13 týdnů + 4 dny, první týden je „lichý“)
Děkanský den 13. 04. 2021
Rektorský den 12. 05. 2021 (sportovní den)
Odpadne 02. 04. 2021 (lichý pátek – náhrada 20. 05. 2021)
05. 04. 2021 (sudé pondělí – náhrada 17. 05. 2021)
13. 04. 2021 (liché úterý – náhrada 18. 05. 2021)
12. 05. 2021 (lichá středa – náhrada 19. 05. 2021)
Náhradní výuka

17. 05. 2021 jako sudé pondělí (náhrada za 05. 04. 2021)
18. 05. 2021 jako liché úterý (náhrada za 13. 04. 2021)
19. 05. 2021 jako lichá středa (náhrada za 12. 05. 2021)
20. 05. 2021 jako lichý pátek (náhrada za 02. 04. 2021)

Zkouškové období

21. 05. 2021 až 27. 06. 2021 (5 týdnů + 1 den)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

15. 02. 2021 až 21. 03. 2021 (4 týdny)
22. 02. 2021 až 21. 03. 2021 (3 týdny) – Platí pouze pro 1. ročník bakalářského studia
13. 09. 2021 až 15. 10. 2021 (5 týdnů)

V těchto obdobích běží podle Správního řádu lhůta 30 dnů, kdy se studenti a studentky mohou odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia „pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce.
Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat.

Letní prázdniny

28. 06. 2021 až 29. 08. 2021

Mimořádné zkouškové období

30. 08. 2021 až 10. 09. 2021 (2 týdny)
   

Přijímací řízení

Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

Termíny budou vyhlášeny nejpozději 1. prosince 2020 na základě „Podmínek“, které bude projednávat a schvalovat v listopadu 2020 Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze na návrh děkana fakulty.

Zápisy do 2021/2022

do 10. září 2021

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové)

Zimní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 30. 10. 2020
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu)

Letní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 30. 04. 2021
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu)

Uzavření elektronického indexu a přihlášení k SZZ na Oddělení studijním

Zimní semestr:
Nejpozději do:
22. 01. 2021 pro SZZ konané od 01. 02. 2021

Letní semestr:
Nejpozději do:
11. 06. 2021 pro SZZ konané od 21. 06. 2021
20. 08. 2021 pro SZZ konané od 30. 08. 2021

Státní závěrečné zkoušky

Zimní semestr:

01. 02. 2021 až 12. 02. 2021 (2 týdny)

Letní semestr:
21. 06. 2021 až 02. 07. 2021 (2 týdny)
30. 08. 2021 až 10. 09. 2021 (2 týdny)

Původní časový plán 2019/20 ke stažení zde. Upravený časový plán akademického roku 2019/20 ke stažení zde.