CZ / EN

Časový plán akademického roku

Akademický rok 2022/2023 trvá od 19. září 2022 do 24. září 2023

Časový plán 2022/2023 ke stažení zde.

Zimní semestr

od 19. 9.2022 do 19. 2. 2023

Výuka

19. 09. 2022 až 13. 01. 2023 (14 týdnů, první týden výuky je „sudý“)

Odpadne

28. 09. 2022 (lichá středa)
28. 10. 2022 (lichý pátek)
17. 11. 2022 (sudý čtvrtek)

14. týden
(koordinace s FEL)
09. 01. 2023 výuka jako liché pondělí
10. 01. 2023 výuka jako liché úterý
11. 01. 2023 výuka jako lichá středa – náhrada za 28. 09. 2022
12. 01. 2023 výuka jako sudý čtvrtek – náhrada za 17. 11. 2022
13. 01. 2023 výuka jako lichý pátek – náhrada za 28. 10. 2022
Vánoční prázdniny 19. 12. 2022 až 08. 01. 2023
Zkouškové období

16. 01. 2023 až 17. 02. 2023 (5 týdnů)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

V tomto období běží podle Správního řádu lhůta 30 dnů, kdy se studenti a studentky mohou odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia “pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce. Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat. 

19. 09. 2022 až 23. 10. 2022   (5 týdnů)

   

Letní semestr

od 20. 2. 2023 do 24. 9. 2023

Výuka 20. 02. 2023 až 26. 05. 2023 (14 týdnů, první týden je „sudý“)
Děkanský den 25. 04. 2023  (konference Studentské tvůrčí činnosti)
Rektorský den 10. 05. 2023 (lichá středa – sportovní den)
Odpadne 07. 04. 2023 (sudý pátek)
10. 04. 2023 (liché pondělí)
25. 04. 2023 (liché úterý – bez náhrady)
01. 05. 2023 (sudé pondělí)
08. 05. 2023 (liché pondělí)
10. 05. 2023 (lichá středa)
Náhradní výuka

04. 05. 2023 jako sudé pondělí (náhrada za 01. 05. 2023)
09. 05. 2023 jako liché pondělí (náhrada za 08. 05. 2023)

14. týden 22. 05. 2023 liché pondělí – náhrada za 10. 04. 2023
23. 05. 2023 liché úterý – náhrada za 09. 05. 2023
24. 05. 2023 lichá středa – náhrada za 10. 05. 2023
25. 05. 2023 sudý čtvrtek – náhrada za 04. 05. 2023
26. 05. 2023 sudý pátek – náhrada za 07. 04. 2023
Zkouškové období

29. 05. 2023 až 30. 06. 2023 (5 týdnů)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

V tomto období běží podle Správního řádu lhůta 30 dnů, kdy se studenti a studentky mohou odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia “pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce. Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat. 

20. 02. 2023 až 26. 03. 20231) (5 týdnů)
V týdnu od 20. 02. 2023 do 24. 02. 2023 lze vypisovat pouze mimořádné opravné termíny předmětů z 1. semestru 1. ročníku.

25. 09. 2023 až 29. 10. 2023 (5 týdnů)

Letní prázdniny

03. 07. 2023 až 03. 09. 2023

Mimořádné zkouškové období

04. 09. 2023 až 15. 09. 2023 (2 týdny)
   

Přijímací řízení

Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

Termíny budou vyhlášeny nejpozději 1. prosince 2022 na základě „Podmínek“, které bude projednávat a schvalovat v listopadu 2022 Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze na návrh děkana fakulty. 

Zápisy do 2023/2024

do 15. 09. 2023
- týká se pouze stávajících studentů FS ČVUT v Praze
- netýká se uchazečů o studium v 1. ročníku na FS

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové)

Zimní semestr:
zadání BP/DP nejpozději 28. 10. 2022
odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu).

Letní semestr:
zadání BP/DP nejpozději 28. 04. 2023
odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu).

Uzavření elektronického indexu a přihlášení k SZZ na Oddělení studijním

Zimní semestr:
do 27. 01. 2023 pro SZZ konané od 06. 02. do 17. 02. 2023

Letní semestr:
do 09. 06. 2023 pro SZZ konané od 19. 06. do 30. 06. 2023
do 18. 08. 2023 pro SZZ konané od 28. 08. do 08. 09. 2023

Státní závěrečné zkoušky

Zimní semestr:

06. 02. 2023 až 17. 02. 2023 (2 týdny)

Letní semestr:
19. 06. 2023 až 30. 06. 2023 (2 týdny)
28. 08. 2023 až 08. 09. 2023 (2 týdny)

Časový plán 2021/2022 ke stažení zde.