CZ / EN

Časový plán akademického roku

Akademický rok 2021/2022 trvá od 20. 9. 2021 do 18. 9. 2022

Časový plán 2021/2022 ke stažení zde.

Zimní semestr

od 20. 09. 2021 do 13. 02. 2022

Výuka

20. 09. 2021 až 05. 01. 2022 (13 týdnů + 3 dny, první týden je „sudý“)

Odpadne

28. 09. 2021  (liché úterý)
28. 10. 2021 (lichý čtvrtek)
17. 11. 2021 (sudá středa)

Náhradní výuka 03. 01. 2022  jako lichý čtvrtek (náhrada za 28. 10. 2021)
04. 01. 2022  jako liché úterý (náhrada za 28. 09. 2021)
05. 01. 2022  jako sudá středa (náhrada za 17. 11. 2021)
Vánoční prázdniny 20. 12. 2021 až 02. 01. 2022
Zkouškové období

06. 01. 2022 až 11. 02. 2022 (5 týdnů + 2 dny)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

V tomto období běží podle Správního řádu lhůta 30 dnů, kdy se studenti a studentky mohou odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia “pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce. Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat. 

13. 09. 2021 až 15. 10. 2021 (5 týdnů)

   

Letní semestr

od 14. 02. 2022 do 18. 09. 2022 

Výuka 14. 02. 2022 až 19. 05. 2022 (13 týdnů + 4 dny, první týden je „lichý“)
Děkanský den 26. 04. 2022  (konference Studentské tvůrčí činnosti)
Rektorský den 11. 05. 2022 (sportovní den)
Odpadne 15. 04. 2022 (lichý pátek – náhrada 19. 05. 2022)  
18. 04. 2022 (sudé pondělí – náhrada 16. 05. 2022) 
26. 04. 2022 (liché úterý – náhrada 17. 05. 2022)  
11. 05. 2022 (lichá středa – náhrada 18. 05. 2022) 
Náhradní výuka

16. 05. 2022 jako sudé pondělí (náhrada za 18. 04. 2022)
17. 05. 2022 jako liché úterý (náhrada za 26. 04. 2022)
18. 05. 2022 jako lichá středa (náhrada za 11. 05. 2022)
19. 05. 2022 jako lichý pátek (náhrada za 15. 04. 2022)

Zkouškové období

20. 05. 2022 až 24. 06. 2022 (5 týdnů + 1 den)

Období, kdy nelze cokoliv vkládat do KOS-u

V tomto období běží podle Správního řádu lhůta 30 dnů, kdy se studenti a studentky mohou odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia “pro nesplnění studijních povinností" v uplynulém semestru nebo akademickém roce. Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat. 

14. 02. 2022 až 11. 03. 20221) (4 týdny)
V týdnu od 14. 02. 2022 do 18. 02. 2022 lze vypisovat pouze mimořádné opravné termíny pouze pro 1. ročník. 

09. 09. 2022 až 14. 10. 2022 (5 týdnů)

Letní prázdniny

27. 06. 2022 až 31. 08. 2022

Mimořádné zkouškové období

01. 09. 2022 až 09. 09. 2022 (1 týden + 2 dny)
   

Přijímací řízení

Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

Termíny budou vyhlášeny nejpozději 1. prosince 2021 na základě „Podmínek“, které bude projednávat a schvalovat v listopadu 2021 Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze na návrh děkana fakulty. 

Zápisy do 2022/2023

do 09. září 2022
– týká se pouze stávajících studentů FS ČVUT v Praze 
– netýká se uchazečů o stadium v 1. ročníku na FS ČVUT v Praze 

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové)

Zimní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 29. 10. 2021 
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu) 

Letní semestr:
Zadání BP/DP nejpozději do: 29. 04. 2022 
Odevzdání BP/DP dle směrnice děkana (stanoví vedoucí příslušného ústavu) 

Uzavření elektronického indexu a přihlášení k SZZ na Oddělení studijním

Zimní semestr:
Nejpozději do: 21. 01. 2022 pro SZZ konané od 31. 01. 2022

Letní semestr:
Nejpozději do: 10. 06. 2022 pro SZZ konané od 20. 06. 2022
Nejpozději do: 19. 08. 2022 pro SZZ konané od 29. 08. 2022

Státní závěrečné zkoušky

Zimní semestr:

31. 01. 2022 až 11. 02. 2022 (2 týdny)

Letní semestr:
20. 06. 2022 až 01. 07. 2022 (2 týdny)
29. 08. 2022 až 09. 09. 2022 (2 týdny)

Časový plán 2020/2021 ke stažení zde.