CZ/EN

Výsledky projektů

Výzkumná, vývojová a inovační činnost je neoddělitelnou součástí aktivit Fakulty strojní ČVUT v Praze. Máme široký záběr výzkumných aktivit v inženýrských disciplínách. Základní i aplikovaný výzkum hraje dlouhodobě na naší fakultě podstatnou roli.

Celkový přehled o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací uplatněných v RIV najdete zde.

Na této stránce uvádíme výsledky některých významných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.
 

Monitoring ložisek s využitím povrchových akustických vln

Stránka projektu

Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního hydromotoru

Stránka projektu

Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností

Stránka projektu

Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování

Stránka projektu

Předkomůrka snižuje emise spalovacích motorů

Stránka projektu

RecoDactylus – optoelektronický systém pro detekci daktyloskopických stop

Karta projektu

Sestava pro výuku PLC programování a virtuálního zprovoznění automatizačních linek

Stránka projektu

Kompozitový vzduchovod pro cvičný proudový letoun L-39NG

Karta projektu

Lokální větrací jednotka s otočným rekuperačním výměníkem - RECUAIR

Karta projektu

Flutterová analýza 

Karta projektu

Otěruvzdorný povlak pro ortopedické implantáty

Karta projektu

Ventilátorová komora ALTON

Karta projektu

Virtuální modely pro kontrolu a optimalizace technologií obrábění

Karta projektu

Plazmové návary – odolnost teplotě i otěru

Karta projektu

Rychlořezná ocel na litině

Karta projektu

Unikátní technologie 3D tisku z kovu

Karta projektu

Zvýšení produktivity pomocí systému pro vyrovnání a upnutí obrobku

Karta projektu

Řadicí zubová spojka – od diplomky k patentu

Stránka projektu

Fluidní kotel MiniFluid

Stránka projektu

Gravírované struktury laserem

Karta projektu

Navařované struktury laserem

Karta projektu

Měření emisí vozidel v provozu 

Stránka projektu

Vývoj speciální technologie broušení skla

Karta projektu

Výroba repliky táhla kulisy pro parní lokomotivu

Stránka projektu

Svařovací přípravek pro ATLAS ITk

Stránka projektu

Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

Stránka projektu

Vývoj hlasivkové náhrady

Stránka projektu

UL-39 Albi, ultralehký letoun s dmychadlovým pohonem

Stránky projektu

Prestižní ocenění výzkumu v oblasti spektrální teorie systémů řízení

Stránka projektu

Adaptivní zrcadlo pro výkonové lasery

Karta projektu

BINGO (BTF IN-situ GOnimeteters)

Karta projektu

DICEBot

Karta projektu

Region

Karta projektu

Projekt OSQAR

Karta projektu

Řízení mikrotronu

Karta projektu

Tlaková kanalizace

Karta projektu

Řízení vysokorychlostních synchronních strojů s permanentními magnety

Karta projektu

Světlotěsný držák detektoru pro CERN

Karta projektu

Vozítko pro postiženou matku s dítětem

Karta projektu

Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas

Karta projektu

Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů

Karta projektu

Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla a míchadla pro speciální technologie

Stránka projektu

Hydraulická trať pro měření výměníků tepla a jiných zařízení či prvků

Stránka projektu

Efektivní technologie předúpravy odpadů pro moderní biorafinerie

Stránka projektu

Vytlačovací reometr

Stránka projektu

Hydrodynamický model tlakové kanalizace

Stránka projektu