CZ / EN

UL-39 Albi, ultralehký letoun s dmychadlovým pohonem

pracoviste/12921/projekty/12122/ul-39/UL-39-01b.jpg

Stručně o projektu

Vývoj letounu UL-39 Albi probíhá na Ústavu letadlové techniky ČVUT v Praze ve spolupráci s LA composite a JIHLAVAN airplanes. Tento projekt nabízí nový koncept sportovního letounu, který umožní zažít pocit z letu proudového letadla v UL kategorii. Pohonná jednotka je realizována pomocí dmychadla poháněného pístovým motorem. Letoun je celokompozitové konstrukce z uhlíkových prepregů.

vH 270 km/h Rozpětí 7,22 m
vS0 65 km/h Délka 7,49 m
vD 340 km/h Výška 2,99 m
vA 171 km/h mMTOW 472,5 kg

pracoviste/12921/projekty/12122/ul-39/vykres_01.pngPopis projektu

Předmětem řešení projektu je vývoj, realizace a ověření funkčnosti prototypu pokrokového ultralehkého letounu s dmychadlovým pohonem, který nemá na světovém trhu lehkých sportovních letadel existující ekvivalent.

Výsledkem projektu má být ultralehký letoun nové generace poskytující potenciál pro dosažení vyšších výkonů, vyšší bezpečnosti provozu a udržitelného rozvoje v oblasti sportovního a turistického letectví.

Dalším možným uplatněním lehkého letounu s dmychadlovým pohonem může být vojenské letectvo a oblast bezpilotních prostředků se ztíženou identifikací (cold jet).

Realizace projektu

Časový rámec projektu byl od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015. Během této doby byl proveden návrh, stavba a funkční zkoušky dvou prototypů letounu a ventilátorového pohonu. Jeden prototyp bude určen pro pevnostní a funkční zkoušky a druhý prototyp bude sloužit pro letové zkoušky.

Návrh jednotlivých částí draku a pohonu je prováděn na Ústavu letadlové techniky ČVUT. Následnou výrobu jednotlivých částí letounu zajišťují spoluřešitelé projektu. Společnost LA Composite s.r.o. zajišťuje výrobu kompozitních dílů a firma JIHLAVAN Airplanes s.r.o. výrobu kovových dílů a finalizaci letounu. Některé další části, jako díly motoru, jsou zajišťovány dalšími subdodavateli.

Pevnostní a funkční zkoušky draku a drakových systémů jsou rovněž realizovány na ÚLT.

Závěrem řešení projektu byl zálet a letové zkoušky prototypu. Zálet prototypu proběhl dne 4.dubna 2016 na Letišti České Budějovice.
 

Konstrukce letounu

Pohonná jednotka

Fotografie z vývoje letounu

Fotografie ze záletu letounu

UL-39 Albi II

UL-39 Albi Videa

pracoviste/12921/projekty/12122/ul-39/UL-39-02.jpg

 

 

Tento projekt „FR-TI3/527 Ventilátorový pohon ultra-lehkého letounu” byl podpořen finančními prostředky

Ministerstva průmyslu a obchodu.