[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav letadlové techniky

CZ   / EN  

Ústav

K nebi i ke hvězdám

Ústav byl založen v r. 1976, má více než 1200 absolventů, zabývá se výukou, výzkumem a vývojem letadlové a kosmické techniky.

Ústav realizuje velice rozsáhlou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost, zaměřenou do mnoha oblastí podle konkrétních potřeb letecké praxe. Spolupracuje s řadou průmyslových výrobních podniků a provozovatelů letecké techniky. Je také zapojen do řešení mnoha národních nebo mezinárodních projektů. Ústav letadlové techniky se podílel na činnosti Centra leteckého a kosmického výzkumu s podporou MŠMT ČR na Fakultě strojní ČVUT v Praze. ČVUT v Praze a Ústav letadlové techniky se účastní mezinárodní spolupráce leteckých univerzit a to především členstvím v Pegasus Group (Partnership of an European Group of Aeronautic and Space Universities) a členstvím v New Cesaer Canada/EU project a EAI (European Aerospace Institute).

Během posledních 15 let byl na ústavu realizován vývoj, výroba, pevnostní zkoušky a zálet následujících letadel: ZM-02, Typhoon, Skyleader 100, UL-39 (předpokládaný zálet 2015/2016)