[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TZSI.
Prohlub znalosti v návazujícím magisterském programu
Strojní inženýrství, obor Dopravní, letadlová a transportní technika
nebo ve studijním programu navazujícího magisterského studia
Letectví a kosmonautika, obor Letecká a kosmická technika.

Obor Dopravní, letadlová a transportní technika ti umožní získat:

  • přípravu na činnost vysoce kvalifikovaného odborníka pro vývoj a konstrukci všech strojů, zvláště dopravních, leteckých, transportních a výrobních strojů a mechatronických systémů,
  • schopnost analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem navrhovat koncepty řešení, provést detailní návrh a optimální dimenzování stroje nebo strojního zařízení, určit jeho životnost a spolehlivost.

Studiem oboru Letecká a kosmická technika získáš:

  • hlubší znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, letecká avionika a přístrojové systémy letadel, údržba letadlové techniky,
  • schopnost zlepšit své komunikační schopnosti a rozvinout schopnost pro týmovou a projektovou práci díky zařazení předmětů podporující jazykovou a manažerskou přípravu.

Chci být inženýrem se zaměřením na návrh a konstrukci veškeré dopravní techniky