[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

CZ  /EN

Vybavení

pracoviste/12122/ODBORNACINNOST-VYBAVENI.jpgÚstav letadlové techniky disponuje vybavením potřebným pro:
  • Pevnostní zkoušky letadel
  • Měření tahu pohonných jednotek
  • Pozemní frekvenční zkoušky letadel
  • Výrobu kompozitních a kovových dílů letadel
  • Experimentální měření v aerodynamickém tunelu
  • Experimentální zjišťování vlastností materiálových vzorků  
  • Řešení problémů analytickými či numerickými postupy